Прихід товару

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво користувача >

Прихід товару

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Прихід товару потрібен, щоб поставити на облік товар в магазині, або складі. Для поставлення товару на прихід в програмі Торгсофт потрібно зайти в пункт меню Документ - Прихід товару. Відкриється одноіменне вікно. Зверху у вікні буде вказано Прихідну накладну не завантажено (Мал. 1).

Прихід товару

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для створення нової прихідної накладної потрібно натиснути на кнопку Додати кнопка Додати або Новий прихід кнопка Створити прихід. Після цього з'явиться вікно (Мал. 2)

Прихід

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Варто відмітити, що чотири верхніх поля (Період, Дата, Внутрішній № та Надходить до магазину (складу)) заповнюються автоматично, але при необхідності їх можна змінити, крім останнього. Наприклад: можна змінити дату прихідної накладної, якщо потрібно поставити на прихід товар заднім числом, тобто тим днем, коли товар реально доставили в магазин.

Нижче знаходиться перемикач Початкові залишки. Він потрібен на початку використання програми. Для того, щоб поставити на облік весь товар в магазині, коли не зрозуміло, від якого постачальника, який товар прийшов.

Під перемикачем знаходиться поле Постачальник з випадаючим списком вже існуючих постачальників. Якщо потрібно ввести нового постачальника, то можна натиснути на кнопку Додати, відкриється вікно Контрагент, де можна додати постачальника.

Для пошуку необхідного постачальника, можна натиснути на кнопку Довідник кнопка Довідник. Відкриється вікно Контрагент. В ньому будуть відображені всі постачальники, введені раніше. Після того, коли користувач знайшов потрібного користувача, потрібно на ньому клікнути лівою кнопкою миші і натиснути на кнопку Вибрати, яка розміщена внизу посередині.

Варто відмітити, що поле Постачальник автоматично блокується при ввімкнутому вимикачеві Початкові залишки.

Справа від поля Постачальник, знаходиться поле Підприємство. В ньому, при необхідності, потрібно вказати Підприємство (Підприємця) куди буде вноситись прихід товару. Це потрібно для розподілу товару між декількома підприємцями в випадку, коли бізнесом володіє не одна людина, або з якихось причин необхідно розподілити прихідні товари. Наприклад, один з підприємців може займатись тільки комп’ютерами і комп’ютерною технікою, інший - побутовою технікою, а бізнес у них один. Розподіл на декілька підприємств дозволяє для кожного підприємства вести свій товарно-грошовий баланс з постачальником. Також можна переглянути і спільний баланс, без розподілу.

Нижче знаходиться поле Номер накладної постачальника. При необхідності в це поле можна ввести номер накладної, який вказаний у постачальника і потім в пункті меню Склад-Реєстр прихідних накладних можна відшукати цю накладну за номером.

В полі % знижки, можна вказати відсоток знижки всієї накладної. Тобто, якщо постачальник надає знижку на закупівельні ціни товару, який постачає, а користувач вводить звичайні ціни закупки, без знижки, то програма сама перерахує ціну цього товару за вказаною знижкою.

В полі Спосіб оплати з допомогою випадаючого списку потрібно вказати, яким способом буде оплачуватись дана накладна. Варто відмітити, що пункт Під реалізацію ніяким чином не вплине на звіт Аналіз - Аналіз продажів товару постачальника на реалізації. Це налаштування буде лише допомагати фільтрувати по списку прихідних накладних в Реєстрі прихідних накладних і Аналізі руху товару за партіями доставки.

Справа від цього поля знаходиться перемикач Додати ПДВ до закупівельної ціни товару, який встановлює, що на товар цієї накладної накладається Податок на додану вартість, і при внесенні на прихід до вартості кожного товару буде додано ПДВ. Користувач вводить закупівельну ціну на товар без врахування ПДВ, програма автоматично додає ПДВ і відображає нову закупівельну вартість з врахуванням ПДВ в нижній частині блоку Закупка товару. Роздрібна вартість буде розраховуватись з врахуванням Націнки % від закупівельної вартості товару вже з ПДВ. Розмір податку на додану вартість вказується в закладці Облік (Налаштування -  Параметри - поле % ПДВ).

Якщо у вас закупівельні ціни уже з врахуванням ПДВ, то галочку ставити не потрібно. Інакше буде доданий податок на податок.

 

ВАЖЛИВО! Відпускна вартість = закупівельна вартість + ПДВ + націнка

Лише при таких налаштуваннях:

Налаштування - Параметри - Загальні - ПДВ вимкнено; Прихід - Накладається ПДВ ввімкнено. В виді товару - ПДВ ролі не грає.

Налаштування - Параметри - Загальні - ПДВ ввімкнено; Прихід - Накладання ПДВ ввімкнено; В виді товару - ПДВ ввімкнено (потрібно перерахувати ціни).

 

Всі інші варіанти (закупка з ПДВ) будуть розраховані як:

Відпускна ціна = закупівельна ціна + націнка

відповідно ПДВ входить в ціну закупки.

 

В полі Валюта можна вказати валюту прихідної накладної, тоді, коли користувач програми буде розраховуватися з постачальником за товар, який ставиться на прихід, валютою. Якщо вибрана валюта відрізняється від національної, то з'явиться поле Курс до грн., в якому можна буде вказати поточний курс, або при натисканні на кнопку Змінити курс на “дата”, пропишеться курс з форми Курс валют.

При виборі валюти, відмінної від національної, стають доступними налаштування Введення цін закупівля (Мал. 3):

Прихід товару - Валюта

Мал. 3 (Версія програми 2022.0.13)

 

У валюті накладної;

У національній валюті - у картці товару при виклику форми в режимі приходу перемикач Змінити (в області Ціна закупівлі) позиціонується над полем Ціна у валюті. Якщо перемикач вимкнено, поле Ціна у валюті не редагується. При цьому при зміні ціни в національній валюті, ціна у валюті перераховується згідно з курсом. Якщо перемикач Змінити увімкнено - поле редагується, але ціна в національній валюті не зміниться.

Дані параметри будуть зручні у тому випадку, коли взаєморозрахунки з постачальником ведуться у валюті, а документація надається постачальником у національній валюті.

 

Також, можна прибрати галочку, яка стоїть за замовчуванням Діюча накладна (можна, щоб галочка не стояла за замовчуванням: Налаштування - Параметри - Загальні - рядок Створювати прихідні накладні діючими (зняти галочку), зберегти і перезапустити програму). Якщо галочка встановлена, то при додаванні товару в накладну, він буде присутній на формі Склад - Стан складу і готовий до реалізації. Якщо прибрати галочку, товару не буде відразу видно в Стані складу.

Важливо! Якщо товар був приходований у діючу накладну, потім був або переміщений, або проданий, а потім цю накладну видалили або зробили не діючою – товар на складі може піти у мінус. Якщо товару не було жодного руху, і накладна видалена або не діюча - на складі він відображатися не буде і мінуса ніякого не буде.

Накладну можна зробити діючою на цій же формі або після того, як поставили на прихід товар. Для цього, заходимо в пункт меню Склад - Реєстр прихідних накладних (Мал. 4) в якому сірим кольором відображається накладна яка не діє, вибираємо її (Мал. 3 (1)) і натисканням на кнопку Змінити стан накладної кнопка Змінити стан накладної переводимо її в стан Діє. Якщо необхідно внести коректування в накладну, після вибору необхідної зі списку, натискаємо кнопку Склад накладної (Мал. 3 (2)), відкриється вікно Прихід товару, для внесення змін.

Реєстр прихідних накладних

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Імпорт, можна імпортувати прихідну накладну з товарами з документу Excel, якщо постачальник надсилає свої накладні в електронному вигляді або початкові залишки товару були вивантажені з іншої програми в Excel.

У поле Вид обліку (якщо активована додаткова функція Складський облік за форматом Ф1 -Ф2), слід вказати формат обліку накладної.

Після заповнення всіх необхідних полів, потрібно натиснути на кнопку Записати. У вікні Прихід товару, на місці напису Прихідна накладна не завантажена, буде написаний номер створеної накладної та дата за якою вона була створена.

 

Далі, необхідно безпосередньо поставити товар на прихід.

 

Спосіб № 1. На товарі є штрих-код

Якщо на товарі є штрих-код, то можна сканувати його в поле поле ШК_Арт в лівому верхньому кутку вікна. Там знаходиться перемикач Тримати курсор тут. При ввімкненому перемикачі, курсор буде постійно знаходиться в цьому полі для сканування.

Якщо після сканування програма визначить, що такий товар вже коли-небудь був введений в систему, вона відкриє картку цього товару (Мал. 5). Якщо не визначить, відкриється порожня картка товару, і в ній буде вся інформація, яку вводили в попередній картці. Це робить постановку на прихід значно швидшою.

Також відкриється картка товару, якщо вибрати опис товару з повного списку товарів і послуг вручну, після натискання на кнопку кнопка Новий товар, або вибрати зі Складу натисканням на кнопку кнопка Вибрати зі складу (F11). Після вибору необхідного товару, потрібно натиснути на кнопку Вибрати.

Товар - Вибір зі складу

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Більш детальний опис щодо заповнення картки товару знаходиться в розділі Картка товару в режимі приходу.

Спосіб № 2. На товарі немає штрих-коду

Інший спосіб оприбуткування товару, якщо на товар немає штрих-коду і в поле Штрих-код, в лівій верхній частині екрану, сканувати нічого. В такому випадку, потрібно натиснути на кнопку Додати, після формування "шапки" прибуткової накладної. Відкриється вікно (Мал. 6)

Товар - Додати новий

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

Поля Вид товару, Країна, Виробник, Опис, Артикул, також вся нижня частина - заповнюються так само, як це описано в розділі Картка товару в режимі приходу.

Після заповнення всіх полів, потрібно натиснути на кнопку Записати. При цьому, програма сформує власний штрих-код на товар і якщо встановлено перемикач Друк етикеток - роздрукує ту кількість етикеток, яка зазначена в полі Кількість. У разі, якщо переоцінка товару, то при включеному перемикачі Друк етикеток, вікно Попередження про переоцінку (Мал. 6а) матиме перелік налаштування для вибору в якій кількості друкувати етикетки:

Кількість в приході;

Кількість в приході і залишки на поточному складі;

Кількість в приході і залишки на складах (всіх).

Попередження про переоцінку - друк етикеток

Мал. 6а (Версія програми 2022.0.13)

 

Спосіб № 3. За допомогою артикулу.

Вводимо в поле поле ШК_Арт - артикул товару, якщо такий товар був уже на складі колись раніше, з'явиться вікно Редагування існуючого товару в довіднику. Далі виконуємо дії описані в способі № 1 поточної теми.

Якщо після сканування/введення артикулу, програма не виявить такого товару, відкриється картка для введення нового товару і присвоїть свій власний штрих-код, який був введений в поле поле ШК_Арт.

Після постановки товару на прихід, на формі Прихід товару користувач побачить список товару (Мал. 7). Якщо товар має фотографію, то в правій нижній частині вікна буде відображатися фото обраного товару, після натискання на фото відкриється вікно з великим розміром фотографії. Варто відзначити, що дане вікно можна змінювати в розмірі і "перетягувати" в будь-яке положення в даному вікні. Також, дане вікно відображає піктограми комплектів:

иконка Комплект - Комплект

іконка Комплекст з серійними номерами - Комплект з серійними номерами

іконка Комплект з автоматичною збіркою - Комплект з автоматичною збіркою

 

Прихід товару - готовий з фото

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

Більш детальний опис щодо заповнення картки товару знаходиться в розділі Картка товару в режимі приходу.

 

Спосіб № 4. Завантаження за допомогою терміналу збору даних.

За допомогою кнопки Термінал збору даних кнопка Термінал збора даних і пункту меню Завантажити інформацію з терміналу збору даних, є можливість завантажити прибуткову накладну з терміналу збору даних. Такий підхід використовується, якщо користувач, по-перше, використовує термінал збору даних і по-друге, якщо немає можливості вводити прихідний товар відразу в програму.

Тобто, спочатку людина сканує товар  за допомогою терміналу, а потім всю отриману інформацію "скидає" в прихідну накладну.

Крім того, після завантаження товару з терміналу, є можливість перевірити опис товару, що надійшов і його закупівельні та роздрібні ціни. Для цього існує пункт Опис і перевірка нових товарів. При виборі цього пункту меню, відкриється вікно, де вам буде запропоновано поле, для сканування штрих-коду товару з поточної прихідної накладної, для перевірки. Якщо сканований штрих-код буде знайдений, то автоматично відкриється картка товару з можливістю її редагування. Якщо такого товару немає в поточній прихідній накладні, буде виведена помилка з пропозицією створити новий товар.

Для початку, потрібно зробити налаштування термінала збору даних (Casio DT 930, CipherLab 8200 або власний).

Потім, після того, як імпортували файл з даними (Мал. 7) на комп'ютер (збережіть файл в Журналі Торгсофт, за замовчуванням "Локальний диск С:\Журнал TorgSoft"), заходимо в пункт меню Документ - Прихід товару - створюємо новий прихід, потім тиснемо кнопку Термінал збору даних - Завантажити інформацію з терміналу збору даних.

Мал. 7

Мал. 8

 

У наступному вікні знаходимо наш файл з даними і натискаємо кнопку Відкрити. У разі, якщо імпортований товар - новий, програма не знайде даний штрих-код, з'явиться повідомлення (Мал. 8) про те, що даний штрих-код не знайдений і програма автоматично створить новий товар з назвою "Новий товар штрих-код" і тією кількістю, яку було вказано в імпортованому файлі. Всі інші поля необхідно відкоригувати вручну.

Мал. 8

Мал. 9

 

Імпорт з терміналу здійснює пошук лише по штрих-коду. Прихідна накладна матиме такий вигляд (Мал. 10):

Приход товара - товары с терминала сбора данных

Мал. 10

 

Якщо ж програма виявить імпортований товар в довіднику товарів, то програма відразу занесе його в прихідну накладну і при відкритті на редагування, в картці товару, вгорі, буде напис Редагування існуючого товару в довіднику.

Варто зазначити, програма здійснює пошук товару по старому (додатковому) штрих-коді.

 

Картка товару в режимі приходу

При додаванні існуючого товару буде відповідний напис вгорі картки товару (Редагування існуючого товару в довіднику). Також не буде можливості змінити дані, які пов'язані з назвою (немає галочки Змінити назву) (Мал. 11). Галочка з'явиться тільки тоді, коли відкрити вже доданий товар на редагування, тоді можна змінити назву товару.

Карточка товара - Зміна назви

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

 

У назву товару (в залежності від правила формування), можуть бути включені наступні дані: Вид товару, Країна, Виробник, Торгова марка, Колекція, Опис, Колір, Матеріал, Розмір, Стать, Сезон, Артикул. Ці дані включаються в Виді товару.

Якщо встановлено додаткову функцію Синхронізація з інтернет-магазином, тоді будуть доступні додаткові параметри у картці товару. Для того, щоб увімкнути відображення додаткових параметрів, потрібно зайти в пункт головного меню Налаштування - Параметри - Товар - поставити галочку Використовувати додаткові характеристики товару, потім тиснемо Записати та перезапускаємо програму. Після виконаних операцій у картці товару з'являться поля: Упаковка, В*Ш*Г, Живлення, Кількість штук у ящику, Вік (Мал. 12), які будуть незамінними для власника інтернет-магазину, оскільки ця опція полегшує можливість підрахунку подальшої транспортування товару споживачеві.

Картка товару - додаткові х-ки

Мал. 12 (Версія програми 2022.0.13)

У блоці Закупівля товару - вказується закупівельна ціна товару (можна відключити даний пункт для користувача Налаштування - Користувачі - вибрали користувача, кнопка Змінити кнопка Змінити, прибираємо галочку Дозволено бачити закупівельні ціни). Даний блок може бути вимкнений, якщо закупівельну ціну товару з якихось причин вказувати немає необхідності, або її просто немає (часто, закупівельну ціну не вказують при постановці на прихід початкових залишків).

При постановці на прихід товару, який раніше був на складі і введенні ціни закупівлі, якщо вона відрізняється від тієї, яка була раніше, буде сигналізувати миготінням попередня ціна, якщо ціна збільшена, то синім кольором, менша - червоним. Це сприяє швидкому і легкому сприйняттю і розумінню в який бік змінилася ціна закупівлі.

Слід також зазначити, якщо товар оприбутковується не в національній валюті, то дану ціну необхідно вказувати в полі Ціна у валюті, програма автоматично буде перераховувати цю ціну в національну валюту відповідно до зазначеного в приході курсу. При натисканні на кнопку Всі ціни кнопка Всі ціни - відкриється вікно Ціни поставок товару. В даному вікні у відповідних колонках відображається інформація про дату надходження товару, вартість закупівлі, валюту, кількість, роздрібну ціну на дату надходження товару, постачальника та отримувача (на який об'єкт обліку надійшов товар). Дане вікно необхідно для аналізу закупівельних і роздрібних цін на товар. Закрити вікно можна після натискання на однойменну кнопку.

У блоці Кількість - вказується К-сть (кількість) товару прихідного товару, в поле Мін. залишок, вказується мінімальний залишок товару для замовлення його постачальнику. Тобто, вказавши в полі Мінімальний залишок, наприклад, 5, програма буде відображати дану цифру на формі Стан складу у відповідній колонці, на формі Наявність товару на складах торговельної мережі та на формі Формування замовлення товару постачальнику, також у відповідних колонках. В поле К-сть опт вказується кількість товару, яку необхідно придбати при покупці, щоб його роздрібна ціна стала оптовою (якщо включити в Налаштування - Параметри - Облік - Переходити від роздр. ціни до опт. в залежності від кількості, вибрати із випадаючого списку Використовувати один поріг переходу - Записати і перезапустити програму).

Далі необхідно вказати Націнку, якщо вона відома і якщо включений перемикач Націнка роздріб. (%) в правому нижньому кутку даного вікна. Після введення націнки, можна натиснути на кнопку кнопка Перерахувати і отримати роздрібну ціну (Ціна в роздріб) або просто ввести в поле Ціна в роздріб - вручну, програма автоматично поставить значення в поле Націнка %. Також, можна заповнивши поле Ціна в роздріб, клікнути в поле Націнка % і отримати фактичну націнку на товар в залежності від закупівельної ціни.

Варто відзначити, що в правому верхньому кутку картки товару можна бачити націнку виду товару в полі Нац. виду і, якщо встановлена націнка для оптових продаж  - Нац. виду опт. Поле Нац. виду враховує фіксовану націнку, яка встановлюється в картці виду товару, а також враховує Націнку від ціни товару, яка проставляється для групи товарів. При зміні ціни товару, або при зміні виду товару в полі Нац. виду значення націнки буде змінюватися відповідно до змін.

При натисканні на кнопку Введення регіональних цін кнопка Введення регіональних цін - відкриється відповідне вікно (Мал. 13).

Введення регіональних цін

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

 

Ця установка дозволяє вводити регіональні ціни товару при приході товару і в стані складу. Наприклад, при оприбуткуванні товару на нову точку для розкручування товару необхідно виставити оптові ціни дешевше, але при подальшій роботі майбутньої внутрішньої передачі на старий центр обліку ціни повинні повернутися до старих.

Регіональні ціни можна встановити як введенням націнки, так і введенням кінцевої ціни. В даному вікні є можливість вручну вводити як Роздрібну/Оптову націнку, так і Роздрібну/Оптову ціну. При введенні цін, націнка розраховується автоматично і навпаки, при введенні націнки, ціна розраховується автоматично.

При включенні перемикача Контролювати обов'язкове введення регіональних цін - це глобальне налаштування, що діє для всіх товарів. При додаванні товару та натисканні на кнопку Записати, якщо не заповнені Регіональні ціни, то відображатиметься вікно Введення регіональних цін для заповнення всіх регіональних цін для товару (Мал. 13).

При включенні перемикача При зміні роздрібної ціни контролювати зміну регіональних цін – це глобальне налаштування, що діє для всіх товарів. При зміні роздрібної ціни товару буде відображатися вікно Введення регіональних цін для заповнення всіх регіональних цін для товару (Мал. 13).

Для нового товару націнка підтягується із виду товару. Слід зазначити, що після натискання на напис відкриється вікно (Мал. 14).

Роздрібні націнки

Мал. 14 (Версія програми 2022.0.13)

 

У цьому вікні відображаються можливі націнки на товар, роздрібна ціна на товар, залежно від націнки та можливий прибуток, який може отримати користувач (різниця між роздрібною та закупівельною ціною). У цьому вікні можна вибрати одну з представлених націнок, за натисканням на відповідну кнопку.

Нижче поля Націнка (%) знаходиться поле Націнка (грн.). В даному полі можна вказати націнку не у відсотках, а в валюті. Варто зазначити, що ці два поля (Націнка (%) і Націнка (грн.)) Можуть бути задіяні обидва, що не рекомендується. При спільній роботі, буде спочатку додаватися до ціни закупівлі - Націнка (грн.), а далі вже до отриманої суми буде додаватися Націнка (%).

Торгсофт рекомендує використовувати один вид націнок.

Якщо у виді товару поставити галочку Націнка від ціни товару, під написом з'явиться поле Група націнок замість полів Націнка % і Нац. опт%. Щоб створити нову групу націнок, натисніть кнопку Довідник кнопка Довідник, відкриється вікно Група націнок (Мал. 15). У лівій частині вікна створюється назва групи націнок, а в правій - діапазон, натиснувши кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Націнка від ціни, в якому потрібно встановити наступні значення:

Ціна від - початкова ціна, з якою діятиме націнка;

Ціна до – кінцева ціна, на якій дія націнки закінчується;

Вид націнки - у відсотках чи сумі;

Націнка роздрібна – вказуємо роздрібну націнку на створений діапазон;

Націнка оптова – вказуємо оптову націнку на створений діапазон.

Група націнок - Прихід товару

Мал. 15 (Версія програми 2020.2.2)

 

Після додавання необхідних націнок вибираємо в лівій частині вікна Групу націнок і натискаємо кнопку Вибрати, група націнок створена для даного виду товару.

 

При включенні перемикача Знижка (Мал. 11), з'явиться однойменне поле в якому можна вказати відсоток знижки на даний товар. Знижку на товар можна вказати і іншими способами. Якщо включити цей перемикач, також з'являться два перемикача Знижка % і Ціна зі знижкою. При встановленому перемикачі Знижка %, потрібно вказати знижку в процентному співвідношенні, якщо ж Ціна зі знижкою, то в поле необхідно вказати просто ціну зі знижкою, тобто його реальну ціну з урахуванням знижки. При включеному перемикачі Уцінений, товар після його продажу поверненню не підлягатиме.

Оптову ціну вказують у полі Ціна оптова. Для нового товару оптова ціна "підтягується" з виду товару. Також при включеному перемикачі Націнка опт (%) відображається поле Націнка опт (%). В даному полі можна вказати оптову націнку на товар в залежності від закупівельної, так само, як це робиться для роздрібної ціни. Вказавши оптову націнку і натиснувши на вже знайому зелену стрілку, користувач може отримати оптову ціну, або просто вручну її ввести.

У друковану форму чека або видаткової накладної можна додати поле "Роздрібна ціна за прайсом" для того, щоб при оптових продажах можна було розрахувати % знижки, як відношення оптової ціни до роздрібної. Для того, щоб додати поле до шаблону чека або витратної накладної, необхідно налаштувати шаблон друку.

При встановленій галочці Заборонено до замовлення у постачальника, даний товар не буде потрапляти на форму Формування замовлення постачальнику.

Кнопка Оновити ціни служить для оновлення всіх цін товару, на основі інформації прайс-листа і даних про постачання цього товару (остання поставка).

При встановленому перемикачі Друк етикеток, після натискання на кнопку записати на принтер, який відповідає за друк етикеток, буде автоматично надіслано на друк ту кількість етикеток, яку користувач вказав в полі Кількість. Найчастіше даний перемикач потрібен при використанні спеціалізованого принтера етикеток (Zebra, Postek, Argox і т. ін.).

 

Порада. При використанні звичайних офісних принтерів і паперу А4 формату, не бажано використовувати даний перемикач. Це пов'язано з тим, що на папері, після роздруку, наприклад 5-6 етикеток, залишиться багато вільного місця і використання паперу буде не ефективним. Тим більше, це буде не економно, якщо використовується не звичайний папір, а спеціальний, з наклеєними на ньому етикетками. Який режим використовувати в такому випадку для друку етикеток, ми розглянемо трохи пізніше.

 

Перемикач Повтор - дозволяє після збереження картки товару, відразу ж відкрити нову картку товару. Цей перемикач замінює дію Додати новий товар.

Правіше перемикачів Націнка роздріб, Націнка і Націнка опт., які були описані вище, знаходяться перемикачі з однаковою назвою Входити. Даний перемикач служить для того, щоб в разі використання кнопки TAB, на клавіатурі для переходу від поля до поля у ці поля потрапляв курсор. При вимкненому перемикачі, курсор до конкретного поля не переходитиме і ці поля будуть пропускатися.

Трохи вище знаходяться перемикачі:

1) Шукати ціни - програма буде автоматично проставляти останні закупівельні і роздрібні ціни на обраний товар, якщо він раніше ставився на прихід в програмі.

2) Зберегти ціни - при встановленому перемикачі, програма буде автоматично зберігати ціни попереднього товару і проставляти їх на наступний, який ставиться на прихід.

3) Розмірний ряд моделі - даний перемикач дозволяє ставити на прихід товар з розмірним рядом, змінюючи кожного разу тільки поле Розмір. Іншими словами, якщо користувач ставить на прихід розмірний товар і йому потрібно ввести безліч розмірів однієї моделі, то він може встановити цей перемикач. В результаті, поставивши на прихід перший товар моделі, для подальших, що вводяться, потрібно буде вказувати тільки розмір, всі інші характеристики товару, в тому числі і ціни будуть залишатися незмінними.

Перемикачі нижче відповідають за те, який параметр буде оновлено за зміни ціни закупівлі товару:

1)Відпускні ціни - за зміни ціни закупівлі товару буде змінено відпускну ціну;

2)Націнку - при зміненні ціни закупівлі товару буде змінено націнку.

 

Варто зазначити, якщо встановлений розмір, тобто можливість Записати для всіх товарів моделі. Дія доступна тільки для розмірного товару. Кнопка з'являється у вигляді випадаючого списку від кнопки Записати. Впливає на: фото, назву товару, ціни продажу, ціни закупівлі і т.д (Мал. 16).

Картка товару - Записати для всіх

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.6)

 

Вся вкладка Налаштування (Мал. 13 (1)) створена для прискорення введення товару на склад. Так як досвід показує, навіть один клік мишкою при приході 1000 одиниць товару, може уповільнити цей процес на десятки хвилин.

Вкладка Фото (Мал. 13 (2)) призначена для того, щоб додати фото до товару, для зручності розпізнавання товару як при реалізації, так і за будь-яких інших діях, де можливо переглянути фото товару.

вкладка Фото товару

Мал. 17 (Версія програми 2022.0.13)

 

Кнопка Додати фотографію кнопка Додати фото (Мал. 17 (1)) додає нову фотографію товару. При включеному налаштуванні - Зберігати фотографії в каталозі (Налаштування - Параметри - Товар - Фотографія -Місце зберігання фотографій - У каталозі, є можливість додавати до товарів та послуг додаткові фотографії товару.

Натиснувши кнопку Відкрити фото з файлу кнопка Відкрити фото з файлу (Мал. 17 (2)) - замінює поточну фотографію, а якщо її немає, то додає.

Кнопка Зробити фото кнопка Зробити фото (Мал. 17 (3)), доступна, якщо активовано платну функцію Фотографування товару за допомогою веб-камери - якщо вже є фотографія, відкриється вікно з питанням, додати нову фотографію або змінити існуючу. Також для запуску камери можна використовувати комбінацію клавіш CTRL+SHIFT+D.

За допомогою кнопки Завантажити фотографію за посиланням кнопка Завантажити фото за посиланням (Мал. 17(4)) можна додавати фотографії до товару за посиланням в Інтернеті.

За натисканням кнопки Очистити фото кнопка Очистити фото (Мал. 17 (5)) - видаляє відображувану фотографію.

Кнопка Переглянути в окремому вікні кнопка Переглянути в окремому вікні (Мал. 17 (6)) – відкриває зображення в окремому вікні. Також відображається ознака основної фотографії, з якої створюються маленькі фото товару в різних формах програми (позначена зеленою галочкою, сірою – додаткове фото) та кнопки перемикання фотографій, які дозволяють перемикатися між фотографіями. Також перемикатися між фотографіями можна клавішами на клавіатурі «вліво» і «вправо». Стрілки перемикання між фотографіями кнопка Ліворуч фото товаруі кнопка Праворуч фото товару видно тоді, коли у товару більше однієї фотографії. Варто зазначити, якщо ми перебуваємо в режимі редагування у картці товару, то при натисканні на сіру галочку ми можемо зробити поточну фотографію основною.

Натиснувши кнопку Зберегти фотографію кнопка Зберегти фотографію (Мал. 17 (7)), відкриється вікно Зберегти як, де потрібно вказати місце для збереження поточної фотографії на диск. Також, якщо потрібно швидко зберегти фотографію, можна натиснути на фотографію правою кнопкою миші, вибрати дію Зберегти фотографію.

При оприбуткуванні та додаванні товару фотографій, якщо це розмірний ряд – фотографії відображатимуться на кожному товарі. Скориставшись кнопкою копіювання товару (Мал. 18), фотографії також будуть скопійовані на новий товар.

Фото товару - Копіювати

Мал. 18 (Версія програми 2022.0.13)

 

Додаткові фотографії товару переносяться за збереження/завантаження товарів з Повного переліку товарів та послуг.

При синхронізації з інтернет-магазином надсилаються додаткові фотографії. Якщо синхронізація через файли, то дод. фотографії надсилаються на ftp з ім'ям такого формату: Код фотографії (ID товару), нижнє підкреслення, номер додаткової фотографії (не обов'язково по порядку), точка, розширення файлу (Наприклад: "123456_2.jpg").

Вкладка Метричні характеристики товару необхідна у тому випадку, якщо у Вас активована платна функція Метричні характеристики товару. Якщо не активовано платну функцію, то в цій вкладці можна ввести Кількість товару в упаковці. Надалі кількість в упаковці відображатиметься в пунктах меню: ДокументВнутрішнє переміщення та ДокументРозподіл товару. При введенні кількості, якщо буде вказано число, не кратне кількості в упаковці, поле буде виділено червоним кольором.

Вкладка Дод (Мал. 17 (8)) - відповідає за код товару за УКТ ЗЕД (Український класифікатор товару зовнішньо-економічної діяльності). Також в цій вкладці вказується Внутрішній код постачальника (включити відображення поля можна в Налаштування - Параметри - вкладка Товар - поставити галочку Товар має внутрішній код постачальника). Також в прихідній накладній додано стовпець Внутрішній код постачальника.

Ще одна вкладка Сертифікати якості (Мал. 17 (10)) - відображає всі сертифікати якості з номером і датою закінчення на даний товар.

Вкладка Еквівалент ціни у валюті (Мал. 19 (1)).

вкладка Еквівалент ціни

Мал. 19 (Версія програми 2022.0.13)

 

Цей пункт меню необхідний, коли проводитиметься Розрахунок роздрібних та оптових цін за націнкою та курсом. Варто зазначити, якщо встановити перемикач "Завжди розраховувати", то еквівалентні ціни у валюті автоматично розраховуватимуться виходячи зі змін Роздрібних/Оптових цін або Націнки. Дія Завжди розраховуватиме працювати тільки у випадку, якщо для валюти еквівалента встановлено курс валюти в програмі та враховуватиметься останній курс валюти, встановлений у системі Торгсофт. Без встановленої галочки Завжди розраховувати еквівалентні ціни не змінюватимуться при зміні закупівлі, курсу чи відпускної ціни. Курс прибуткової накладної не бере участі у процесі розрахунку еквіваленту ціни у валюті.

З випадаючого списку необхідно вибрати валюту та вказати Ціну в роздріб та Ціну оптову.

Вкладка Місце зберігання (Рис. 19 (2)) стає доступнj. після активації додаткової функції Місце зберігання товару.

 

Вкладка Аналоги (Мал. 17 (9)) - її можна включити в пункті головного меню Налаштування - Параметри - Товар - поставити галочку Вводити аналоги в картці товару, потім клікаємо Записати і перезапускаємо програму. Вона необхідна у разі, якщо товари взаємозамінні, наприклад: товар автомобільний диск Racing Wheels 4х100, R-14, який взаємозамінний з багатьма виробниками, ось у вкладку Аналоги і записуються "інші", взаємозамінні моделі. Надалі, можна скористатися пошуком по Аналогах в пункті головного меню Склад - Стан складу і натисканням на кнопку Умови пошуку кнопка Умови пошуку, вибрати Назва/Аналоги. При введенні наприклад автомобільний диск AEZ 4х100, R-14, буде відображатися той товар (взаємозамінний), який був введений у вкладці Аналоги.

 

Важливо! Вкладка Аналоги може бути відкоригована лише після того, як встановили перемикач в картці товару Змінити назву.

 

Слід звернути увагу ще на одну важливу кнопку на форми - це кнопка Копіювати. Припустимо, ставимо на прихід однотипний товар у якого відрізняється тільки колір (наприклад, червоні і сині шапки). Для того, щоб поставити на прихід сині шапки (які Ви не ставили на прихід раніше), відкриваємо на редагування червоні шапки (раніше введені), натискаємо кнопку Копіювати (внизу), скопійовано все дані, нам залишиться ввести лише колір - синій і натиснути Записати.

Також на формі картки товару, є такі кнопки кнопка Добавить товару собственный шккнопка Добавить товару шк производителякнопка Заменить собственный шккнопка Заменить шк производителя для редагування штрих-кода товара. Детальніше можна ознайомитися в розділі Повний перелік товарів і послуг.

Тепер розглянемо ряд кнопок, які представлені у вікні прихідної накладної. З кнопкою Додати кнопка Додати, ми вже познайомилися, також, і з кнопкою Новий прихід кнопка Створити прихід.

При натисканні на кнопку кнопка Змінити (Змінити) є можливість змінити будь-які характеристики виділеного товару.

Кнопка кнопка Видалити (Видалити) дозволяє видалити непотрібний товар з прибуткової накладної.

Кнопка кнопка Змінити параметри приходу (Змінити параметри приходу) дозволяє змінити "шапку" прихідної накладної.

Кнопка іконка Прихід (Вибрати існуючий прихід) викликає форму Реєстр прихідних накладних та дозволяє вибрати потрібну накладну для її редагування. Часто це буває необхідно, коли користувач не встиг в один день завести прихідний товар на склад, а іншу накладну створювати недоцільно, так як товар прийшов від одного постачальника.

Кнопка кнопка Введення цін для товару накладної (Введення цін для товару цієї накладної) - після натискання на цю кнопку відкриється вікно (Мал. 20) в якому можна ввести закупівельні, роздрібні і оптові ціни на товар, встановивши курсор в потрібне місце.

Введення цін для товару цієї накладної

Мал. 20 (Версія програми 2020.4.6)

Кнопка кнопка Перерахувати ціни (Перерахувати ціни) служить для перерахунку цін накладної, якщо за накладною вводилися Витрати накладної

Кнопка кнопка Новий товар (Вибір товару) відкриває форму Повний список товарів і послуг.

Кнопка іконка Стан складу (F11) (Перегляд стану складу) відкриває форму Стан складу з якого також можна вибрати раніше введений товар для приходу.

Кнопка кнопка Облік серійних номерів(Облік серійних номерів) дає змогу переглядати серійні номери, якщо був отриманий товар із серійними номерами.

Кнопка кнопка Друг етикеток (Друк етикеток) дозволяє роздруковувати етикетки прихідної накладної:

Друк етикеток обраних товарів (кількість в накладній) - виведуться для друку усі товари, які виділені в прихідній накладній в заданій кількості.

З власними штрих-кодами для всієї накладної (к-ть в накладній) - виведуться на друк тільки ті етикетки, у яких штрих-код був згенерований програмою, тобто етикетки на товар у якого не було штрих-коду виробника.

Поштучно - будуть виведені етикетки в кількості 1 штука на весь виділений товар в прихідній накладній.

Поштучно на принтер - будуть відразу відправлені на друк етикетки в кількості 1 штука на весь виділений товар в прихідній накладній.

В заданій кількості - відкриється вікно, з виділеними товарами в прихідній накладній, в якому в колонці Кількість етикеток, можна задати їх необхідну кількість для подальшого друку.

В заданій кількості на принтер - відкриється вікно, в якому можна вказати необхідну кількість етикеток для друку, для одного виділеного товару, або при багаторядковому виділення, для останнього виділеного.

Всі вищеописані пункти зручно застосовувати для друку етикеток, в разі, коли використовується звичайний офісний принтер і спеціалізована папір з метою економії. Тобто, так вибирати потрібний товар в накладній, щоб при друкуванні етикеток на товари листок з наклейка-етикетками повністю заповнювався.

У кількості на складі - дозволяє друкувати етикетки на виділені товари в кількості на складі.

Налаштування друку етикеток.

Кнопка кнопка Друк (Друк накладної) - дозволяє виконати наступні дії:

Друк накладної із закупівельними цінами

Друк накладної з роздрібними цінами

Друк накладної з роздрібними цінами без вказівки постачальника

Друк накладної із закупівельною і роздрібною цінами

Друк накладної з оптовою ціною

Налаштування друку накладної - в даному пункті налаштовується Метод сортування товарів:

- Вид товару, Назва товару

- Назва товару

- У порядку введення

- У порядку введення (зворотний порядок)

- Артикул, Назва товару

Кнопка кнопка Відкрити (Відкрити) дозволяє відкрити файл, в якому міститься прихідна накладна збережена раніше в програмі Торгсофт, яка використовується на іншому комп'ютері. Дана дія буває необхідно, якщо мова йде про використання програми на різних комп'ютерах, але в одній торговій мережі. Наприклад, коли з яких-небудь причин, товар призначений для однієї точки торговельної мережі був введений в програму на інший, і необхідно завантажити дану накладну на тій точці, куди реально прийшов товар.

Кнопкакнопка Зберегти (Зберегти) дозволяє зберегти відкриту прибуткову накладну для її подальшого завантаження в іншу базу. Після вибору прибуткової накладної відкриється вікно Параметри завантаження прибуткової накладної (Мал. 21), в якому необхідно вибрати постачальника, вказати відповідні налаштування на формі.

Параметри завантаження приходної накладної

Мал. 21 (Версія програми 2020.4.6)

 

За натисканням на кнопку Імпорт кнопка Імпорт можна імпортувати прибуткову накладну з товарами з документа Excel, якщо постачальник свої накладні надсилає в електронному вигляді або початкові залишки товару були вивантажені з іншої програми в Excel.

Кнопка кнопка Сплатити (Внести оплату постачальнику) дозволяє оплатити цю накладну. При натисканні на кнопку відкриється вікно (Мал. 22).

Спалата - Прихід

Мал. 22 (Версія програми 2020.4.6)

 

Поля Дата, Відправник, Одержувач заповнюються автоматично. Їх можна змінити за бажанням користувача за допомогою клавіатури (дата), Відправник\Одержувач за допомогою списку. В поле сума, також автоматично відобразиться повна сума накладної. За бажанням, її можна змінити, якщо користувач оплатив частину прибуткової накладної. Далі необхідно встановити перемикач навпроти одного з пунктів:

1) Особисті гроші - оплата особистими грошима. Дана оплата не проводитиметься через програму (Не буде створено фінансовий документ). Іншими словами, господар оплатив накладну просто своїми грошима. Такий спосіб рекомендується застосовувати при веденні спрощеного обліку, коли не ведеться фінансовий облік.

2) Розрахунковий рахунок - оплата накладної безготівковим розрахунком. Після установки перемикача, стає активним поле Розрахунковий рахунок (свій). В результаті оплати накладної, зазначена сума грошей зніметься з зазначеного розрахункового рахунку. Часто необхідно, коли товар прийшов від постачальника і оплата може проводитися через якийсь час. Причому, взаєморозрахунки з постачальником ведуться за безготівковим розрахунком.

3) Каса - оплата проводиться з каси магазину. Після установки перемикача, стає активним поле Каса. В результаті оплати накладної, зазначена сума грошей зніметься з вказаною каси. Необхідно, коли оплата товару, що надійшов здійснюється за фактом прибуття товару на склад або торгову точку.

У разі необхідності, є можливість заповнити поле Опис для докладного опису виробленої оплати.

Після заповнення всіх необхідних даних, потрібно натиснути на кнопку Записати. В результаті чого, накладна буде або повністю оплачена, або частково оплачена, якщо не була введена повна сума накладної в поле Сума.

Кнопка кнопка Пов'язати оплату з накладною (Зв'язати оплату з накладної) дозволяє пов'язувати існуючі оплати до прибуткової накладної. При натисканні на кнопку, відкривається вікно Не пов'язані оплати (Мал. 23).

 Непов'язані оплати постачальника

Мал. 23 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні відображається список не зв'язаних оплат за ти постачальником, який вказаний в прибутковій накладній. Список містить тільки ті оплати, валюта або валюта еквівалента яких збігається з валютою прибуткової накладної. Варто зазначити, що при виборі оплат для зв'язування з прибутковою накладною, сума оплати не зв'язується з сумою прибуткової накладної.

Кнопка кнопка Розподілити 1 товар по торгових точках(Розподілити 1 товар по торговим точкам). Служить для розподілу обраного товару по центрам обліку. При натисканні на кнопку буде відкрито вікно Розподіл товару по торгових точках (Мал. 24), в якому будуть показані Центри обліку, Кількість на складі, Кількість, що розподіляється і Кількість після розподілу.

Розподіл товару по торгових точках - форма

Мал. 24 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для того, щоб розподілити товар по торговим точкам порівну, можна скористатися відповідною кнопкою кнопка Розподілити товар порівну (Мал. 24 (1)). Наприклад, якщо кількість в приході "16", а розподіляється на три центри обліку, тоді буде розподілено на кожен центр обліку по "5", а "1" залишиться на поточному центрі обліку та буде відображений в поле Кількість залишку приходу. Для того, щоб Очистити кількість, що розподіляється натисніть кнопку (Мал. 19 (2)). Є можливість ввести вручну кількість, що розподіляється, встановивши курсор в відповідний стовпець і рядок. Після введення кількості, натисніть кнопку Завершити розподіл, вікно закриється. Після оприбуткування всього товару, для підтвердження розподілу, натисніть кнопку Розподілити товар по точках кнопка Розподыл товару по точкам, відкриється вікно (Мал. 25), в якому залишається натиснути на кнопку Розподілити товар по точках кнопка Розподыл товару по точкам.

Розподіл товарного приходу по торгових точках

Мал. 25 (Версія програми 2020.4.6)

 

 

Після заповнення всіх необхідних полів, користувач повинен натиснути на кнопку Записати, в результаті чого, товар потрапить в прибуткову накладну, а отже, стане на облік і з'явиться в стані складу.

Кнопка кнопка Розподыл товару по точкам (Розподілити товар по торгових точках) потрібна для розподілу товару по торгових точках торгової мережі, для того, щоб після оприбуткування товару не робити внутрішні переміщення на кожен об'єкт обліку торгової мережі окремо. Більш детально див. тут.

Кнопка кнопка Термінал сбору даних (Термінал збору даних) служить для оприбуткування товару за допомогою терміналу збору даних.

Кнопка кнопка Заборонити до замовлення у постачальнику(Заборонити до замовлення у постачальника). При натисканні на кнопку з'явиться вікно з вибором постачальника на якого ставиться заборона для замовлення даного товару. Після введення необхідних параметрів натискаємо на кнопку Заборонити. Цими діями товар буде відправлений на форму Товар, заборонений до замовлення постачальнику. Товар, заборонений до замовлення у постачальника не буде потрапляти на форму Формування замовлення постачальнику.

Кнопка кнопка Контроль накладної (Контроль накладної). Після перевірки документа, поставте на ньому ознаку контролю, для чого натисніть кнопку Контроль виконано кнопка Контроль виконано. Прибуткову накладну з ознакою Контроль виконано не можна буде редагувати. Для скасування ознаки і дозволу редагування документа - натисніть кнопку Скасувати контроль кнопка Скасувати контроль.

Прихід товару - кнопка ТВР

Мал. 26 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Створити рахунок за накладною кнопка Створити рахунок (Мал. 26) - створюється рахунок в пункті меню Документ - Торгівля з випискою рахунку.

Кнопка Упакувати товар кнопка Упакувати товар служить для створення упаковок (комплектів) за поточним товаром. При натисканні на цю кнопку, відкриється вікно Створення пакунків товару (Мал. 27).

Створення пакунків товару

Мал. 27 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для створення упаковки слід натиснути на кнопку Упакувати товар кнопка Додати (Мал. 27 (1)). У вікні Створення пакунку (Мал. 28) необхідно вказати кількість товару в пакунку і скільки пакунків необхідно зібрати (Кількість пакунків). В поле Ціна продажу пакунку слід вказати ціну одного пакунку. При натисканні на кнопку Розрахунок, ціна заповниться автоматично, виходячи з ціни товару (з урахуванням переходу на оптову ціну і політику оптових цін).

Створення пакунків товару - форма редагування

Мал. 28 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для створення пакунку тиснемо Записати.

За замовчуванням, кількість штук в упаковці додається до поля опис. У разі, якщо опис не входить у назву товару, тоді кількість товару в упаковці додається до назви, при цьому назву товару буде зафіксовано.

Якщо необхідно видалити зібрану упаковку, використовуйте кнопку Скасувати пакування товару кнопка Видалити (Мал. 27 (2)).

Варто відзначити, що внизу форми відображається Доступна кількість товару для упаковки (Мал. 27 (4))

На цій же формі Ви можете відразу роздрукувати етикетки на створені упаковки. Для цього необхідно натиснути на кнопку Друк етикеток кнопка Друк етикеток (Мал. 27 (3)).

Також є можливість на етикетці пакування відобразити ціну за одну одиницю товару. Для цього в шаблон друку етикеток додано дане Ціна за одиницю товару в упаковці. Для того, щоб налаштувати шаблон друку етикетки, слід у вікні Друк етикетки на товар, яке відкриється після натискання на кнопку Друк етикеток, натиснути на кнопку Налаштування (також настройка друку етикеток здійснюється в пункті меню Налаштування - Налаштування друку бирок).

Кнопка Встановити націнку кнопка Встановити націнку - можна встановити націнку для роздрібної та оптової ціни. При натисканні на дію відкриється вікно Встановлення націнки (Мал. 29), в якому потрібно вказати відсоток роздрібної або оптової націнки, активувавши відповідну опцію, натиснути Записати. Після чого ціна на виділені товари перерахується в прибутковій накладній і в стані складу.

Встановлення націнки

Мал. 29 (Версія програми 2020.4.6)

 

Варто відзначити галочку Змінення закупівлі, яка показує, чи відбулося підвищення або зниження закупівлі, виділяючи кольором (червоним - підвищення, зелений - зниження) після приходу товару (Мал. 30).

Прихід змінення закупівлі

Мал. 30 (Версія програми 9.2.8.0)

 

Скориставшись повзунком, перемістивши його вправо, в колонках % Змінненя закупівлі, можна побачити в відсотковому співвідношенні, на скільки збільшилася чи зменшилася ціна закупівлі.

В полі Остання закупівля - останню ціну закупівлі, відповідно.

Також в прихідній накладній є така можливість, як скопіювати товар в прихідній накладній і вставити цей же товар в нову прихідну накладну. За допомогою виділення необхідних рядків (CTRL + X - багаторядковий режим) і комбінацій клавіш "CTRL + C" - копіює виділені рядки товару, потім натискаємо на кнопку Новий прихід кнопка Створити прихід. У вікні (Мал. 1) вказуємо параметри прихідної накладної, натискаємо Записати і комбінацією клавіш "CTRL + V" - вставляємо скопійовані раніше товари.

Варто зазначити, що якщо в документі приходу, який містить товари, була змінена валюта або курс (внести зміни в документ можна після натискання на кнопку Змінити параметри приходу кнопка Змінити параметри приходу), то при збереженні змін, з'явиться повідомлення про те, що змінилася валюта і / або курс , після чого необхідно буде перерахувати ціни в прибутковій накладній (Мал. 31).

Перерахувати ціни в накладній

Мал. 31 (Версія програми 2020.4.6)

 

Нижче буде перераховано список стовпців, який відображається у прибутковій накладній:

№ – порядковий номер товару

Назва товару

Артикул

Штрих код

Кількість

Од. вим. - одиниця виміру

Ціна постачальника

Ціна постачальника у валюті

Сума постачальника

Ціна продажу

Знижка

Націнка

Сума продажу

Ціна продажу зі знижкою

Ціна постачальника без накруток

Сума постачальника без накруток

Сума постачальника у валюті

Додаткова собівартість

Сума додаткової собівартості

Додаткова закупівельна вартість

Сума додаткової закупівельної вартості

Оптова ціна

Сума ПДВ – сума податку на додану вартість

ПДВ – податок на додану вартість

Еталонна од. - Еталонна одиниця

Міра

Розмір

Матеріал

% Змін. закупівлі - відсоток зміни закупівлі

Остання закупівля

Дата випуску