Виробничі акти

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції > Виробництво готової продукції >

Виробничі акти

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

На цій закладці відображаються створені Виробничі акти/Маршрутні листи і виконані операції (з можливістю редагування) (Мал. 1).

Виробництво - Виробничі акти

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати відкриється вікно Виробничий акт (їх рекомендується створювати через Технологічну карту, докладніше див. тут). В поле Товар (Мал. 2 (5)), за допомогою меню, що випадає, або натиснувши на Довідник кнопка Довідник вкажіть той товар, який буде виготовлятись. Також, у вікні Виробничий акт необхідно вказати Кількість в партії (Мал. 2 (4)), яку необхідно провести. У разі потреби в поле Опис вкажіть необхідні коментарі. Поле Вартість секунди (Мал. 2 (6)) - якщо операція вимірюється не в грошах, а в часі, тоді встановлюємо вартість секунди для всіх працівників, після чого натисніть на кнопку Записати (Мал. 2 (7)). Поля Дата виробництва (Мал. 2 (1)), Час (Мал. 2 (2)) і Номер (Мал. 2 (3)) проставляються автоматично з можливістю редагування.

Якщо в програмі дозволено продаж в мінус (Налаштування - Параметри - Облік - настройка Що робити, якщо недостатньо товару на складі - Дозволити продаж в мінус), то незалежно від того є товар на складі в недостатній кількості або немає взагалі, виробничий акт створити можна.

Виробничий акт - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після цього необхідно вказати, які виробничі операції і скільки необхідно того чи іншого матеріалу для виготовлення обраної продукції.

 

Зверніть увагу.

Після кожного нового приходу товару з якого комплектуються вироби, необхідно заходити в Склад - Стан складу і перераховувати собівартість товарів після натискання на кнопку Перерахувати собівартість. Після перерахунку собівартості, собівартість, яка вийшла буде впливати на собівартість одержуваної партії товару.

 

Для додавання операції, перейдіть на вкладку Виробничі операції натисніть на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно (Мал. 3).

Виробнича операція - нова

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні вказуємо або зі списку, або по кнопці Довідник кнопка Довідник - Операцію, вказуємо Кількість операцій. При необхідності можна створити нову операцію. Докладніше про створення операції читай тут.

Поля Виконав і Зареєстрував з'являються в тому випадку, якщо в меню Налаштування (знаходиться на формі Виробництво в верхньому лівому кутку) встановлений перемикач Реєстрація операцій виконується начальником відділу.

Кнопка Перерахувати ціну (або тривалість в секундах) згідно зарплатному коефіцієнту обраного співробітника кнопка Перерахувати ціну згідно коефіцієнту (не активна, якщо в операції встановлена ​​настройка Ігнорувати зарплатний коефіцієнт виробництва співробітника). При натисканні на дію спочатку визначається Ціна або Тривалість в секундах за значеннями, встановленими в операції (Мал. 4 розділу Технологічна карта), а потім застосовується коефіцієнт зарплати співробітника (коефіцієнт заповнюється в картці співробітника Налаштування - Співробітник - вкладка Виробництво).

Поля Тип обладнання та Обладнання. За допомогою поля Обладнання можна вказати обладнання, пов'язане з цією операцією. Можна вибрати тільки те обладнання, яке використовується у виробництві. Якщо для операції технологічного акта зазначений тип обладнання та устаткування, то при створенні виробничого акта ця інформація буде скопійована для відповідних операцій виробничого акта. Тип обладнання буде відображено в полі Тип обладнання, яке недоступно для редагування. Якщо тип обладнання для технологічної операції не було зазначено, або якщо операція виробничого акта додається вручну, то для операції можна вибрати будь-яке обладнання, яке використовується у виробництві. Детальніше про те, як додати обладнання в Торгсофт читай тут (пункт меню Склад - Обладнання).

При натисканні на кнопку Копіювати кнопка Копіювати Ви можете при необхідності скопіювати виділену операцію, наприклад, для додавання такої ж операції, яку виконав, інший співробітник.

Після позначення всіх необхідних операцій натисніть на закладку Матеріали (Мал. 4) Натисніть на кнопку Додати кнопка Додати (Мал. 4 (1)) (зазвичай, матеріали потрапляють сюди автоматично, якщо Виробничий акт був створений за Технологічною картою, або була проведена робота з маршрутним листом). Відкриється вікно Склад виробничого акту. Виберіть категорію зазначених вище матеріалів (Відходи або Матеріал). (При будь-якому виробництві є відходи, які також потрібно враховувати). Після чого, натиснувши на кнопку Вибрати матеріал зі складу або Вибір зі складу за видами товару, виберіть необхідний матеріал. Потім в полі Кількість вкажіть кількість обраного матеріалу і натисніть на кнопку Записати.

Матеріали виробничого акту

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Поле Залишок = Загальна кількість матеріалу на складі виробничого акта - Загальна кількість матеріалу, зайнятого у виробництві (кількість матеріалу, який потрібен для того, щоб випустити всю ще не випущену продукцію) + Загальна кількість матеріалу, зарезервованого для виробництва за всіма виробничими актам і маршрутними листами (для яких матеріал був доданий до складу маршрутного листа). Таким чином, в поле Залишок відображається та кількість матеріалу, яка залишиться на складі після закриття всіх виробничих актів і зняття з резерву всіх зарезервованих матеріалів.

Поле % матеріалу в наявності = (Кількість матеріалу в резерві + Кількість матеріалу на складі виробничого акта) / (Кількість матеріалу у виробничому акті без урахування матеріалу на вже випущені вироби партії) * 100.

Поле % матеріалу в наявності відображає ступінь задоволеності в матеріалі щодо даного виробничого акта. Наприклад, якщо значення поля 100%, то це означає, що даного конкретного матеріалу (на складі і в резерві) досить для випуску кількості виробів з партії, які залишилися, якщо 200%, значить матеріалу більше, ніж треба в 2 рази і т.д.

 

У разі, якщо Виробничий акт був створений за Технологічною картою і до матеріалів були додані аналоги, то матеріали потраплять у вкладку Матеріали автоматично і є можливість використовувати вибрані аналоги. Для цього потрібно вибрати необхідний матеріал, у якого раніше, при створенні Технологічної карти, був зазначений аналог, про що свідчить піктограма кнопка Вибрати аналог виду товару біля назви товару, натиснути на кнопку Додати товар аналог за вказаним раніше видом кнопка Додати товар за аналогом (Мал. 4 (2)).

Після чого відкриється вікно Аналоги матеріалу (Мал. 5), в якому потрібно вибрати товар і вказати необхідну кількість аналогу (Мал. 5 (1)). Після того, як Ви натиснете Вибрати, в Виробничий акт буде додано аналог в тій кількості, яку Ви вкажете і, відповідно, рівно на стільки буде зменшено кількість основного матеріалу у виробничому акті. Якщо основний товар буде повністю замінений на аналог (тобто буде вказано вся кількість необхідного матеріалу), основний матеріал буде видалений з виробничого акту.

Аналоги матеріала

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Показати аналоги кнопка Показати аналоги (Мал. 4 (3)), відображається перелік товарів поточного центру обліку, які можуть бути використані в якості аналогу.

Після закриття виробничого акту, Матеріали і Аналоги матеріалу, які використовувалися для випуску продукції, будуть списані зі складу та відобразяться у вкладці Акти списання (Мал. 27).

Виробничі акти відмічені піктограмами:

іконка Виконана операція - якщо у виробничому акті виконана хоч одна операція;

іконка В роботі - створений маршрутний лист. Якщо вносяться операції за маршрутним листом, піктограма не змінюється до закриття маршрутного листа. Після закриття маршрутного листа, відображається піктограма іконка Виконана операція

Піктограми немає в разі, якщо виробничий акт створений і в ньому немає виконаних операцій.

 

Натиснувши на кнопку Друк кнопка Друк є можливість роздрукувати:

- Друк виробничого акта;

- Друк виробничого акта з собівартістю;

- Випуски готової продукції - потрібно вказати центр обліку за який буде відображатися аналіз, період і час;

- Незакриті виробничі акти;

- Друк маршрутного листа - друк буде здійснюватися в порядку № технологічної операції;

- Друк переліку готової продукції.

Роздрукувати етикетки в заданій кількості можна натисканням на кнопку кнопка Друк етикеток.

Випуск готової продукції здійснюється за допомогою кнопки кнопка Випуск готової продукції, відкриється відповідне вікно "Закриття виробничого акту № ..." в якому показується Дата (Мал. 6 (1)), Товар (Мал. 6 (3)), Кількість (Мал . 6 (4)) (Можна випускати не всі відразу, а частинами. Якщо за планом випустити 10 шт, а випустили 2, то в поле слід ставити 2, при наступному випуску програма перерахує автоматично кількість і запропонує випустити ту кількість, яка залишилася). Рекомендовано до випуску: (Мал. 6 (5)) відображається для того, щоб користувач, який не пов'язаний з виробництвом, мав можливість бачити кількість продукції, яку можна випустити, де 1 - кількість продукції, що випускається. (Рекомендовано до випуску буде розраховано в тому випадку, коли створений Маршрутний лист, введені Технологічні операції та Матеріали). Подивитися Кількість випущеної продукції можна у вкладці Випуски готової продукції, а також в Списку виробничих актів в колонці Кількість виготовленої продукції), Відправити товар на (Мал. 6 (6)) (вибрати центр обліку зі списку) і Надрукувати етикетки (Мал. 6 (11)), якщо необхідно. Після того, як вибрали Центр обліку (Мал. 6 (6)) відкриються додаткові поля в яких можна змінити Собівартість (Мал. 6 (7)), Націнку (Мал. 6 (8)), Ціну роздрібну (Мал. 6 (9 )) і Ціну оптову (Мал. 6 (10)). Можна автоматично розрахувати Ціну роздрібну по Націнці натисканням на кнопку Розрахувати роздрібну ціну кнопка Розрахувати роздрібну ціну - Виробництво, якщо нічого не змінюється натискаємо кнопку Записати (Мал. 6 (12)). (Відредагувати випуск готової продукції буде неможливо). На цій формі можна відразу перерахувати собівартість натисканням на кнопку Перерахувати собівартість кнопка Собівартість (Мал. 6 (2)).

Закриття виробничого акту

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після закриття виробничого акту Матеріали і Аналоги матеріалу (якщо були обрані) які використовувалися для випуску продукції, будуть списані зі складу та відобразяться у вкладці Акти списання (Мал. 7).

Виробничі акти - Акти списання

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

Вкладка Акти списання містить наступну інформацію:

- Дату списання

- Порядковий номер

- Списуваний товар

- Кількість списаного товару

- Собівартість

- Сума собівартості

- Відправник (Центр обліку з якого списується товар)

- Одержувач (причина списання товару)

Варто зазначити, що в Акті списання відображається фактична кількість списання.

За допомогою дії Списати весь матеріал кнопка Списати весь матеріал можна повністю списати матеріал зі складу (не застосовується для маршрутних листів). Доступно до початку випуску / списань виробів. Дія може бути скасовано за допомогою кнопки Скасувати списання всього матеріалу кнопка Скасувати списання всього матеріалу.

 

На вкладці Випуск готової продукції (Мал. 8) відображається Дата випуску і Кількість випущеної продукції.

Виробничі акти - Випуски готової продукції

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

 

На цій вкладці є можливість Друку етикеток в кількості випущеної продукції натисканням на відповідну кнопку кнопка Друк документа. А також Скасувати випуск готової продукції після натискання кнопки кнопка Очистити логотип, після натискання на яку відкриється вікно з підтвердженням про скасування випуску готової продукції, що буде видалена прихідна накладна для товару з того центру обліку, куди переміщався товар і видалені накладні списання для відходів і матеріалів. При натисканні на кнопку Так, всі перераховані вище операції програма автоматично виконає, а якщо натиснути Ні, або Скасувати - нічого не видалиться, все залишиться на своїх місцях.

 

Є можливість додавання операцій і матеріалів в маршрутний лист, якщо було розпочато випуск готової продукції (в зв'язку з цим змінено алгоритм розрахунку собівартості одиниці готової продукції (раніше собівартість розраховувалася на підставі даних про фактично виконані операції і використані матеріалах пропорційно обсягу всієї партії без урахування списаних виробів і кількості продукції, що випускається за раз продукції)):

Якщо випускається вся партія відразу і маршрутний лист закривається, то собівартість одиниці готового виробу розраховується на підставі вартості фактично виконаних операцій і використаних матеріалів без урахування вартості матеріалів для списаних виробів пропорційно кількості продукції, що випускається.

Якщо за один раз випускається тільки частина партії, але не вся, то собівартість одиниці готового виробу розраховується на підставі даних технологічної карти (вартість матеріалів і операцій).

Якщо випускається частина партії, після якої маршрутний лист (виробничий акт) буде закритий і при цьому були випуски раніше, то собівартість одиниці готового виробу розраховується як різниця між вартістю всіх фактично виконаних операцій і використаних матеріалів без урахування вартості матеріалів для списаних виробів і собівартістю раніше випущених виробів (на підставі даних технологічної карти), пропорційно до кількості продукції, що випускається.

Треба зауважити, що:

Собівартість може виявитися заниженою (менше, ніж розрахована за даними технологічної карти). Дана ситуація можлива в тому випадку, коли випускається вся партія відразу (або довипускається і маршрутний лист закривається), але кількість фактично виконаних операцій і використаних матеріалів не відповідає технології (менше, ніж потрібно). Можлива ситуація, коли собівартість може "піти в мінус" і тоді її значення буде встановлено в 0.

Собівартість може виявитися завищеною. Дана ситуація може виникнути в разі, коли були списання виробів. У цій ситуації в собівартості одиниці готової продукції не буде врахована вартість списаних матеріалів для цих виробів, але буде врахована вартість виконаних операцій і матеріалів, списаних при зважуванні, які завищують собівартість продукції, що випускається.

На суму собівартості може вплинути порядок списання матеріалів. Коректний облік вартості списаного матеріалу при списанні виробу буде в тому випадку, якщо перед першим списанням виробу був внесений (списаний) матеріал на всю партію, зазначену при створенні маршрутного листа.

 

На вкладці Виробничі акти доступний ряд фільтрів, за допомогою яких можна відфільтрувати вироби:

Період;

Замовлення на виробництво (більш докладно про режим Замовлення на виробництво можна прочитати тут);

Стан:

- продукція не випускалася;

- почався випуск продукції;

- вся продукція випущена;

- списання продукції.

Статус документа:

- відкритий;

- закритий.

Тип продукції:

- кінцевий виріб;

- напівфабрикат;

- модель.

Дозвіл на виробництво:

- дозволено;

- не дозволяється;

- без статусу.

Стан резерву матеріалів:

- матеріали повністю зарезервовані;

- матеріали частково зарезервовано;

- матеріали не зарезервовані.

Наявність замовлення на виробництво:

- є замовлення на виробництво;

- немає замовлення на виробництво.

Група дій Змінити стан кнопка Змінити статус технологічної карти з діями Дозволенокнопка Дозволено і Заборонено кнопка Заборонено - стан, встановлений даними діями носить інформативний характер і не впливає на доступ до будь-яких дій і не має відношення до станів, які встановлюються автоматично, які відображаються в фільтрі Стан.