Протокол дій користувачів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Файл >

Протокол дій користувачів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний пункт меню відображає будь-які дії користувачів за типами подій з можливістю експорту файлу в Excel.

Після того, як зайшли в пункт меню Файл - Протокол дій користувачів - відобразиться вікно (Мал. 1).

Протокол дій користувачів

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

 

Для початку, необхідно встановити Період за який буде відображатися інформація. В поле Тип події, необхідно вибрати зі списку:

іконка Дія Дія - новий прихід, нова реалізація, друк етикеток, друк товарної накладної, створити повернення, вибрати клієнта і подібні).

іконка ІнформаціяІнформація - будь-які повідомлення, які мають на меті донести якісь відомості, наприклад, "Зведена накладна успішно створена", "Розрахунок собівартості успішно завершений", "Це ювілейна реалізація" та інші.

іконка Підтвердження Підтвердження - повідомлення, що вимагають згоди або відмови користувача, наприклад, "Відкрити створену відомість інвентаризації?", "Роздрукувати гарантійний талон?", "Відкрити створений розподіл?" і т.п.

іконка Попередження Попередження - наприклад, "За даним шаблоном є створені масові розсилки! Редагування шаблону не вплине на раніше створені розсилки. Зміни будуть застосовані тільки для нових масових розсилок", "За даним товаром не ведеться облік за серійними номерами" і подібні.

іконка Помилка Помилка - сигналізує про те, що щось пішло не так. Наприклад, "Проданий товар не оплачений", "В одній накладній заборонено повертати товари з розшифровкою і без розшифровки оплат реалізації (оплачений і неоплачений товар). Зробіть повернення таких товарів різними накладними".

 

Для того, щоб зробити пошук більш "вузьких", можна вказати Користувача, або Зміст. Щоб зміни в фільтрах вступили в силу, слід натискати кнопку Оновити кнопка Оновити - Протокол дій коричтувачів.

Для того, щоб зберегти звіт у форматі таблиці Excel, необхідно натиснути на кнопку Експорт кнопка Експорт - Протокол дій коричтувачів.

При необхідності після натискання на кнопку Видалити до дати кнопка Видалити до дати можна видалити відповідні записи до вказаної дати.

Варто зазначити, якщо буде здійснено Видалення статистик закритих періодів, то журнал зміни документів і протокол дій користувачів теж будуть очищені за період, що видаляється.

Необхідно знати! Всі зміни в Протоколі дій користувачів фіксуються автоматично і мають певний опис, що формується для кожної події. Наявними засобами програми скорегувати записи тут неможливо, так як ця таблиця не має засобів редагування в ручному режимі. Жоден з користувачів, навіть власник, що володіє повними правами, не може редагувати дані на цій формі.