Рейтинг співробітників

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Розрахунок зарплати >

Рейтинг співробітників

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Рейтинг співробітників може бути побудований за двома способам розрахунку:

Середні показники за день:

Даний режим роботи дозволяє побудувати рейтинг співробітників, бригад за період за кількістю і сумою проданого товару в середньому за зміну. Тобто сума або кількість проданого товару за період, ділиться на кількість відпрацьованих змін (співробітником, бригадою або співробітником в бригаді відповідно). Такий метод побудови рейтингу дозволяє нівелювати різницю в рейтингу для співробітників / бригад, які можуть працювати різну кількість змін і визначити середню інтенсивність роботи за зміну в періоді.

Абсолютні показники за період.

Графік може будуватися за трьома показниками:

- виторг;

- кількість відпрацьованих днів;

- прибуток.

Побудова рейтингу співробітників стосовно торгової мережі / торговій точці, можлива тільки за умови, якщо в Торговій точці встановлений метод обліку роботи продавців бригадна робота + реєстрація продавця для кожної реалізації. Рейтинг бригад будується незалежно від методу обліку роботи продавців.

Рейтинг співробітників

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

 

Варто зазначити, що додано рольове управління відображення графіків.