Розрахунок собівартості

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Налаштування > Завдання за розкладом >

Розрахунок собівартості

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Вкладка Розрахунок собівартості служить для створення автоматичного розрахунку собівартості в певний час. Це необхідно для того, щоб у користувача завжди була актуальна інформація про собівартість товару.

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, користувач може створити нове завдання, при натисканні на кнопку Змінити кнопка Змінити - можна змінити раніше створений запис, Видалити кнопка Видалити - видаляє запис. При додаванні запису, відкриється вікно Автоматичне завдання на розрахунок собівартості (Мал. 1).

Автоматичне завдання на розрахунок собівартості

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

В поле Час запуску необхідно вказати час розрахунку собівартості, а в поле Тип виконання - Кожен день.

Перемикач Завдання активне - служить для активації \ деактивації створюваного запису.

Перемикач Оновлення індексів та статистик, відновлення HID. При активному перемикачі перед початком розрахунку собівартості будуть оновлюватися індекси і статистики, що може прискорити розрахунок собівартості.

Для кожної задачі ведеться Лог виконання задачі (Мал. 2): в разі успішного розрахунку собівартості вказується Дата і час виконання розрахунку, а в разі помилки - в стовпчику Коментар відображається текст помилки. За допомогою кнопки Очистити логи кнопка Видалити можна очистити журнал Лог виконання завдання (дозволяє скоротити розмір журналу логів для швидкого аналізу автоматичних завдань).

Розрахунок собівартості - головна

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)