Розрахунок собівартості

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Налаштування > Завдання за розкладом >

Розрахунок собівартості

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Вкладка Розрахунок собівартості служить для створення автоматичного розрахунку собівартості в певний час. Це необхідно для того, щоб у користувача завжди була актуальна інформація про собівартість товару.

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, користувач може створити нове завдання, при натисканні на кнопку Змінити кнопка Змінити - можна змінити раніше створений запис, Видалити кнопка Видалити - видаляє запис. При додаванні запису, відкриється вікно Автоматичне завдання на розрахунок собівартості (Мал. 1).

Автоматичне завдання на розрахунок собівартості

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.17)

 

В поле Час запуску необхідно вказати час розрахунку собівартості, а в поле Тип виконання - Кожен день.

Перемикач Завдання активне - служить для активації \ деактивації створюваного запису.

Налаштування Оновлення індексів та статистик, відновлення HID служить для прискорення складних процесів перед розрахунком собівартості (наприклад, визначення останньої закупівельної ціни). Це може прискорити розрахунок собівартості та роботу програми у разі, якщо з якихось причин Ви помітили, що програма почала підгальмовувати почала працювати повільно, наприклад, повільно додається товар у реалізацію, повільно відбувається додавання товару до прибуткової накладної. Рекомендується оновлювати статистки, якщо йде активне використання бази даних (багато нового товару приходить до магазину, здійснюється велика кількість продажів на день). Налаштування має три значення:

Відновити та реорганізувати індекси та статистики. Перед початком розрахунку собівартості реорганізовуватимуться індекси та статистики.

Перестворити індекси та статистики, відновити HID. Перед початком розрахунку собівартості перестворюватимуться індекси та статистики.

Не робити. Зразу починатиметься розрахунок собівартості.

Для кожної бази все індивідуально. Потрібно пробувати кожен із способів та визначити, який краще діє на програму.

Для кожної задачі ведеться Лог виконання задачі (Мал. 2): в разі успішного розрахунку собівартості вказується Дата і час виконання розрахунку, а в разі помилки - в стовпчику Коментар відображається текст помилки. За допомогою кнопки Очистити логи кнопка Видалити можна очистити журнал Лог виконання завдання (дозволяє скоротити розмір журналу логів для швидкого аналізу автоматичних завдань).

Розрахунок собівартості - головна

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)