Резервування матеріалів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції > Виробництво готової продукції >

Резервування матеріалів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Є можливість резервування матеріалів для виробничих актів на склад 3-го рівня. Резервування матеріалів необхідно для того, щоб обмежити можливість створення декількох виробничих актів на основі одного і того ж списку матеріалів.

Резервувати матеріал можна вручну, вибравши потрібний виробничий акт, в який додані матеріали, натиснувши кнопку Зарезервувати матеріали для виробничого акта кнопка Зарезервувати матеріал для виробничого акту. Або резервувати матеріал можна автоматично при створенні виробничого акта, для цього необхідно активувати відповідне налаштування Автоматично резервувати матеріали при створенні виробничого акта в меню форми Виробництво Налаштування (Мал. 1).

Налаштування - Автоматично резервувати матеріали для виробничого акту

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для перегляду зарезервованого матеріалу додано вкладку Резервування матеріалів (Мал. 2).

Виробництво - Резервування товару

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Дана вкладка розділена на дві області: Резерв і Матеріали, які очікують резерву.

Якщо в налаштуваннях зазначено автоматичне резервування матеріалу, то такий матеріал відразу потрапляє в таблицю Резерв.

У таблицю Матеріали, які очікують резерву за замовчуванням потрапляють всі матеріали виробничого акта, якщо вони не були зарезервовані. Для того, щоб зарезервувати такі матеріали, виберіть необхідні матеріали і натисніть кнопку Зарезервувати матеріал кнопка Зарезервувати матеріал (Мал. 2 (1)) - відкриється вікно Резервування товару (Мал. 3).

Резервування товару

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

В поле Кількість потрібно ввести кількість товару, яку необхідно зарезервувати, і натиснути кнопку Зарезервувати, після чого матеріали потраплять в таблицю Резерв і будуть вважатися зарезервованими. За допомогою дії Зняти з резерву кнопка Зняти з резерву (Мал. 2 (3)) можна видалити товар з резерву. Також, зняти з резерву матеріал виробничого акта можна за допомогою кнопки Зняти матеріал з резерву для виробничого акту кнопка Зняти з резерву на вкладці Виробничі акти. Після видалення матеріалів з резерву, вони автоматично переміщаються в таблицю матеріалів, які очікують резерву.

При натисканні на кнопку Знайти відповідний виробничий акт кнопка Знайти відповідний виробничий акт (Мал. 2 (2), (4)) буде відкрита вкладка Виробничі акти і курсор буде позиціонуватися на виробничому акті, до якого належить зарезервований товар (варто врахувати, що список виробничих актів може бути відфільтрований таким чином, що шуканого виробничого акта там не буде). Аналогічно, можна перейти до відповідного резерву для виробничого акта, натиснувши кнопку Перейти до резерву кнопка Перейти до резерву.

Для зручності можна відфільтрувати список зарезервованих матеріалів за номером виробничого акта (фільтр Виробничий акт), по товару в наявності (перемикач Тільки товар в наявності), а також за Станом резерву: Повністю або Частково зарезервовано (стан часткового або повного резервування визначається виходячи із загальної кількості матеріалу для виробничого акта, обсягу партії, а також випущеного та списаного кількості).

При резервуванні матеріалу або зняття матеріалу з резерву створюються документи внутрішнього переміщення. При видаленні виробничого акта або матеріалу з акту, зарезервовані матеріали переміщаються на основний склад, при цьому відповідні документи внутрішнього переміщення також видаляються. При випуску готової продукції (або при списанні виробу), зарезервовані матеріали автоматично переміщаються на склад виробничого акта і списуються з нього, виходячи з кількості продукції, що випускається / списується. У разі скасування випуску готової продукції або списання виробу, матеріали автоматично резервуються заново (при активному налаштуванні Автоматично резервувати матеріал для виробничого акта), виходячи з кількості продукції скасованого випуску / списання.

Також є можливість резервування матеріалів для маршрутного листа. Матеріал резервується на підставі даних технологічної карти з урахуванням обсягу партії виробленого виробу.