Збереження документів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Налаштування > Завдання за розкладом >

Збереження документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний пункт служить для автоматичного завантаження файлів з даними про рух товарів для подальшого завантаження їх, наприклад, в інші програми обліку (від сторонньої програми потрібен буде модуль, який буде обробляти файл).

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, створюємо нове завдання, при натисканні на кнопку Змінити кнопка Змінити - можна змінити раніше створений запис, Видалити кнопка Видалити - видаляє запис. При додаванні запису, відкриється вікно Експорт руху товару в файл (Мал. 1).

Експорт руху товару до файлу

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

При створенні завдання можна вказати:

1.Час запуску;

2.Дата початку завантаження - дата, починаючи з якої будуть синхронізуватися документи;

3.Товари для збереження - перелік товарів для завантаження:

Всі;

Фіскальні.

4.Адреса доставки інформації - адреса FTP, куди будуть завантажуватися документи. Вибрати зі списку або додати нову адресу по кнопці Додати Додати кнопка Додати.

5.Каталог - каталог для збереження документів (для вибору каталогу служить кнопка кнопка Обрати каталог);

6.Вибрати ознаку синхронізації документів (активувати відповідні галочки), а також вказати префікси для файлів синхронізації:

зберігати приходи;

зберігати реалізації;

зберігати повернення;

зберігати списання.

7. Вказувати зв'язок повернення і реалізації. Якщо настройка включена, то в параметр ID реалізації (файл повернення і файл реалізації) записується реальний ID, якщо настройка виключена, то - 0. При вимкненому налаштуванні повернення і реалізації неіменованого покупця об'єднуються в один рядок з групуванням по товару. При активованому налаштуванні кожен товар записується окремим рядком.

У зазначений час файли будуть збережені в обрані каталог/адресу. При цьому можна зберегти файли за обраним завданням вручну, після натискання на кнопку Збереження файлів кнопка Збереження файлів. Повторне збереження раніше збережених документів неможливе (наприклад, якщо вже був збережений документ реалізації, то при повторному збереженні поточного завдання, цей документ вже збережено не буде).

Структура файлів txt, які формуються:

Для документів приходів:

Для документів реалізації:

Для документів повернення:

Для документів списання:

1. Унікальний ID документу в Торгсофт

1.  ID документу - 0 для неіменованого покупця

1.  ID документу - 0 для неіменованого покупця

1. ID документу

2. Номер документу

2. Номер документу - 0 для неіменованого покупця

2. Номер документу - 0 для неіменованого покупця

2. Номер документу

3. Дата документу

3. Дата

3. Дата

3. Дата документу

4. ID магазину

4.  ID магазину

4.  ID магазину

4. ID складу

5. Назва магазину

5. Назва магазину

5. Назва магазину

5. Назва складу

6. ID постачальника

6.  ID клієнта

6.  ID клієнта

6. ID контрагента списання

7. Назва постачальника

7. Ім'я клієнта

7. Ім'я клієнта

7. Найменування контрагента списання

8. ІПН постачальника

8. ІПН клієнта

8. ІПН клієнта

8. ID товару

9. Код фіз.особа/юр.особа

9.  ID валюти документу

9.  ID валюти документу

9. Назва товару

10. ID товару

10. Назва валюти документа

10. Назва валюти документа

10. Штрих-код

11. Назва товару

11.  ID валюти оплати за касою

11.  ID валюти оплати за касою

11. Артикул

12. Штрих-код товару

12. Назва валюти оплати за касою

12. Назва валюти оплати за касою

12. ID виду товару

13. Артикул

13. Сума оплати за касою

13. Сума оплати за касою

13. Назва виду товару

14.  ID виду товару

14.  ID каси

14.  ID каси

14. Кількість

15. Назва виду товару (кінцевої гілки)

15. Назва каси

15. Назва каси

15. Ціна

16. Кількість товару в документі

16.  ID розрахункового рахунку

16.  ID розрахункового рахунку

16. Ціна за прайсом

17. Ціна закупівлі

17. Назва розрахункового рахунку

17. Назва розрахункового рахунку

17. Фіскальний / нефіскальний товар

18. Ціна роздрібна

18.  ID валюти оплати на р/р

18.  ID валюти оплати на р/р

 

19. Фіскальний/нефіскальний товар

19. Назва валюти оплати на р/р

19. Назва валюти оплати на р/р

 


20. Сумма оплати на р/р

20. Сумма оплати на р/р

 


21.  ID товару

21.  ID товару

 


22. Назва товару

22. Назва товару

 


23. Штрих-код товару

23. Штрих-код товару

 


24. Артикул

24. Артикул

 


25. Кількість

25. Кількість

 


26. Сума = кількість* ціну продажу

26. Сума = кількість* ціну продажу

 


27. Розрахункова ціна за одиницю

27. Розрахункова ціна за одиницю

 


28. Фіскальний/нефіскальний товар

28. Фіскальний/нефіскальний товар

 


29. ID реалізації

29. ID реалізації

 

 

У нижній частині таблиці відображається список збережених файлів (Мал. 2), вказується Дата і час створення документа і Файл.

Завдання за розкладом - Збереження документів

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)