Сезон

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Товарознавство >

Сезон

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

За допомогою даного пункту меню Ви можете створити Сезон для товару, якщо він буде мати ознаку (вказується у виді товару) при оприходуванні товару. Надалі Вам буде легше сортувати товар за цією ознакою (у всіх пунктах меню аналізу, де є Фільтр по товару, буде відкриватися вікно Мал. 1). Дана ознака дозволить проводити аналіз продажів та прибутку за обраним сезоном.

Параметри фыльтра по товару - Сезон

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

 

Для того, щоб створити сезон, натискаємо кнопку Додати кнопка Додати, відкриється форма для заповнення Мал. 2.

Сезон

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

 

У даній формі заповнюємо поле Назва і вибираємо зі списку Стан:

Діє - з'являється можливість вибору даного пункту (наприклад, ЛІТО) в картці товару, фільтрі по товару і т.д.

Виведений з дії - дозволяє приховати старі сезони.

Після заповнення і вибору необхідних даних натискаємо кнопку Записати.

При натисканні на кнопку Змінити кнопка Змінити, є можливість змінити Назву та Стан сезону.

При натисканні на кнопку Видалити кнопка Видалити, видаляється обраний сезон.

Також є можливість Вивести з дії обраний сезон після натискання на відповідну кнопку кнопка Виведення з дії.

Якщо сезон виведений з дії, є можливість ввести в дію після натискання на кнопку Повернути в дію кнопка Ввести в дію.

В поле Максимальна знижка (%) - вказується максимальний відсоток знижки для даного сезону.

В даному вікні можна вибрати Стан сезону у відповідному фільтрі:

Діє;

Виведений з дії.

 

Де вказується Сезон?

Вказуємо в обраному виді товару показник Сезон, ставимо галочку навпроти. Робити його обов'язковим чи ні, вирішувати Вам, встановивши галочку навпроти Необхідний (Мал. 3).

Сезон - Вид товару

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

 

При оприходуванні такого товару буде додаткове поле в якому зі списку можна буде вибрати Сезон (Мал. 4).

Картка товару - Сезон

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

 

Важливо! Якщо фон поля рожевий - поле є обов'язковим для заповнення!

 

За допомогою даного пункту меню Ви навчитеся створювати Сезон до виду товару, що надалі дозволить виконувати фільтрацію за цією ознакою, а також проводити аналіз продажів та прибутку по сезону.