Система опитування клієнтів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Маркетинг >

Система опитування клієнтів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний пункт меню призначений для збору від клієнтів інформації, що Вас цікавить. Наприклад, цікавить дізнатися, звідки клієнт дізнався про проведення акції в магазині, для подальшого підрахунку відповідей. Ви з'ясуєте, який з представлених видів реклами діє краще, ефективніше за все (рекламний щит, радіо, ТБ, sms-розсилка і т.п.).

Після того, як зайшли в пункт головного меню Маркетинг - Система опитування клієнтів відкриється відповідне вікно (Мал. 1).

Система опитування клієнтів - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Дане вікно містить п'ять вкладок: Опитування, Клієнти, Післяпродажний обдзвін клієнтів, Аналіз опитування і Налаштування, розглянемо кожну з них. Також в даному вікні є можливість сортування питань за Станом (активне, не активне).

Зверніть увагу! Вкладка Налаштування служить для активації опитування. Без активації параметрів на цій вкладці, створене опитування працювати не буде.

Опитування.

Дана вкладка відображає три області вікна:

Питання - після натискання на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється однойменне вікно (Мал. 2), в якому вводимо Назву питання, яке буде задавати продавець клієнту і вибираємо зі списку Стан (активне, не активне). Можна буде надалі змінювати стан, виділивши необхідне питання і після натискання на кнопку Змінити кнопка Змінити, вибрати необхідне.

Питання - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Варіант відповіді - після натискання на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється однойменне вікно (Мал. 3), в якому необхідно вказати варіант Відповіді і призначити порядковий Номер відповіді. Для кожної відповіді створюємо новий варіант відповіді після натискання на кнопку Додати кнопка Додати.

Варіант відповіді - форма редагування

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

Опитування - після натискання на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Проведення опитування (Мал. 4), в якому необхідно вказати:

1) Дата початку та Дата закінчення - період, за який буде проходити аналіз;

2) Місце демонстрації - в якому режимі буде проводитися опитування:

Реалізація;

Торгівля з випискою рахунку;

Реалізація та Торгівля з випискою рахунку.

3) Центри обліку, які беруть участь в опитуванні - на якому Центрі обліку буде проходити дане опитування.

Проведення опитування

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Таким чином, перед оплатою товару в реалізації, після натискання кнопки Оплатити (якщо вибрано місце демонстрації Реалізація або Реалізація та торгівля з випискою рахунку), користувачеві буде відображено вікно з питанням і варіантами відповідей (Мал. 5).

Виберіть варіант відповіді

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Користувач може задати питання клієнту, після вибору відповіді клієнта і натисканні на кнопку Продовжити, буде відкрито наступне питання, якщо немає більше питань, буде відкрита форма Оплати реалізації.

Аналогічно в режимі Торгівля з випискою рахунку (якщо вибрано місце демонстрації Торгівля з випискою рахунку або Реалізація та торгівля з випискою рахунку). Перед створенням видаткової накладної (після натискання на кнопку Створити видаткову накладну або Створити накладну і оплатити її) користувачеві буде відображено вікно з питанням і варіантами відповідей (Мал. 5).

У разі, якщо клієнт не хоче відповідати на питання, можна закрити вікно з питанням, використовуючи комбінацію клавіш Alt + F4.

Результати опитування можна буде подивитися на вкладці Аналіз опитування.

Клієнти

На вкладці клієнти (Мал. 6) є можливість переглянути, які клієнти здійснювали придбання за вказаний період (Мал. 6 (1)).

Система опитування клієнтів - Клієнти

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

Виділивши конкретного покупця, можна переглянути в нижній частині даного вікна - Перелік придбань обраного клієнта з урахуванням встановлених фільтрів. Встановивши перемикач: Всі або Здійснювали покупки (Мал. 6 (2)), можна відобразити перелік клієнтів, що Вас цікавлять. Якщо у вас активована додаткова функція CRM. Взаємодія з клієнтами, то буде доступний фільтр за Інтересами (Мал. 6 (3)).

Скориставшись фільтром Опитування (Мал. 6 (5)) у вигляді списку, можна вказати певне опитування, яке Вас цікавить, а також Варіант відповіді (Мал. 6 (4)).

Післяпродажний обдзвін клієнтів

Вкладка Післяпродажний обдзвін клієнтів (Мал. 7) складається з п'яти блоків, яка призначена для того, щоб користувач програми створив Опитування в блоці Опитування для обдзвону клієнтів.

Система опитування клієнтів - Післяпродажний обдзвін клієнтів

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

Опитування для обдзвону клієнтів - після натискання на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Опитування для обдзвону клієнтів (Мал. 8) для введення Опису опитування.

Опитування для обдзвону клієнтів

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

 

За допомогою кнопок Змінити кнопка Змінити і Видалитикнопка Видалити можна, відповідно, змінити або видалити опис опитування.

Далі необхідно додати саме Питання для обраного Опитування в блоці Питання. При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Питання (Мал. 9) для опису безпосереднього питання в поле Назва. Після цього необхідно вибрати зі списку Стан: Активне або Неактивне і Записати. Створений питання буде відображатися у відповідному стовпці, а також на вкладці Опитування в переліку всіх створених питань. Варто зазначити, що питань може бути кілька для одного Опитування.

Питання - форма редагування

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Додати існуюче питання кнопка Додати існуюче питання (Мал. 7 (1)), відкриється вікно Питання (Мал. 10) для вибору вже існуючого питання і додавання його до вибраного Опитування.

Питання - обрати

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Видалити питання з опитування кнопка Видалити питання із опитування (Мал. 7 (2)), буде видалено виділене питання з переліку питань.

Після того, як додали питання до опитування, виділивши необхідне Питання в відповідному блоці, переходимо до блоку варіант відповіді для додавання відповідей, з яких клієнт повинен буде вибрати відповідний. При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Варіант відповіді (Мал. 11), де необхідно написати нову відповідь або вибрати існуючу зі списку Відповідь. Також, є можливість змінити Номер відповіді, що дозволяє користувачеві розставити варіанти відповіді в потрібному порядку.

Варіант відповіді - форма редагування

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

 

У блоці Контрагенти опитування відображаються ті клієнти, яких додали або з вкладки Клієнти (даний пункт меню) після натискання на кнопку Додати до післяпродажного обдзвону кнопка Додати до післяпродажного обдзвону (Мал. 6 (6)), або з пункту меню Аналіз - Аналіз активності покупців (кнопка Додати до післяпродажного обдзвону кнопка Додати до післяпродажного обдзвону). Відкриється вікно Вибір опитування, де необхідно вибрати створене Опитування для обдзвону. Після чого, даний клієнт буде доданий до списку контрагентів опитування.

У блоці Контрагенти опитування необхідно вибрати клієнта і після натискання на кнопку Виконати опитування клієнта кнопка Виконати опитування клієнта (Мал. 7 (3)), відкриється вікно з питанням і варіантами відповідей (Мал. 5). Якщо необхідно закрити дане вікно, використовується комбінацію клавіш Alt + F4.

Після вибору відповіді клієнта і натисканні на кнопку Продовжити, буде відкрито наступне питання, якщо немає більше питань, то всі Питання і Відповіді будуть відображатися в блоці Відповідь при обдзвоні клієнтів. Варто зазначити, що питання і відповідь клієнта також буде відображатися в пункті меню Маркетинг - Клієнти - Картка клієнта - вкладка Контакти/Нагадування.

Аналіз опитування.

За допомогою даної вкладки проводиться аналіз прийнятих відповідей від клієнтів (Мал. 12).

Система опитування клієнтів - Аналіз опитування

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

 

У верхній частині вікна є можливість встановити ряд фільтрів:

1) Стан опитування:

Активне;

Не активне.

2) Тип опитування:

Опитування в реалізації - даний параметр встановлюється при створенні опитування на вкладці Опитування;

Обдзвін клієнтів - даний параметр береться з вкладки післяпродажний обдзвін і включає в себе всі питання блоку Питання.

3) Опитування для обдзвону клієнтів - призначений для вибору конкретного опитування і зменшення інформації, яка не відноситься до вибраного Опитування.

 

У нижній частині вікна можна вказати певний Період відповідей і Центр обліку відповідей. Після вибору, можна подивитися на графіку варіанти відповідей, які лідирують, або на вкладці Аналіз відповідей.

Вкладка Відповіді клієнтів (Мал. 13) містить інформацію про:

1.Дату виконання опитування;

2.Найменування - ПІБ клієнта;

3.Штрих-код клієнта;

4.Питання - даний стовпець відображає питання з урахуванням встановлених фільтрів;

5.Відповідь - даний стовпець відображає відповідь на поставлене клієнту питання з урахуванням встановлених фільтрів;

6.Телефон - номер телефону клієнта.

За допомогою кнопки Звіт можна експортувати дані для друку.

Система опитування клієнтів - Аналіз опитування - Відповіді клієнтів

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

 

Налаштування.

Дана вкладка служить для активації системи опитування клієнтів в Реалізації перед оплатою чека або в Торгівлі з випискою рахунку перед оплатою рахунку.

 

Використовуючи режим Система опитування клієнтів, користувач програми має можливість зібрати інформацію від клієнта як під час продажу товару, так і під час післяпродажного обдзвону. Використовуючи аналіз відповідей, програма автоматично підрахує кількість відповідей і відобразить її в вигляді графіка.