Перелік змін

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Допомога >

Перелік змін

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний пункт меню призначений для відкриття переліку змін, які відбувалися з програмою.