Довідник термінів і понять

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Довідник термінів і понять

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Оприбуткування - процес взяття товару на облік.

Початкові залишки - товар, який знаходиться на складі (в магазині) до початку роботи програми Торгсофт.

Коригувальна інвентаризація буває потрібна в тому випадку, якщо треба вирівняти кількість товару в різних інформаційних системах. У цьому випадку результати інвентаризації не треба передавати по каналу даних.

Багаторядкове виділення: "Ctrl + A" для виділення всього списку з урахуванням фільтра; "Ctrl" + клікання мишею на потрібному рядку для вибіркового виділення; "Shift + в" для декількох поруч розташованих рядків. Якщо здійснити багаторядковий вибір не вдається, слід одночасно натиснути комбінацію клавіш "Ctrl + X" і у вікні клікнути на кнопку Продовжити.

 

Назва колонки в звітах

В якому звіті зустрічається

Опис

 

Валовий дохід

 

1) Аналіз виручки за постачальникам

2) Період

Сума реалізацій (з урахуванням знижки)

 

 

Вартість (по) приходу (-і)

 

 

1) Звіт за період по відділах

2) Торговий звіт,,

3) Перелік витрат

4)Аналіз облікової ціни товару

5) Рух товару

6) Повернення товару

7) Сума товару за період

Ціна закупівлі + Додаткова собівартість товару, отримані з прихідної накладної пов'язаної з аналізованим документом.

 

Вартість одиниці

 

1) Прибутковість реалізації за період

Середня вартість по приходу одиниці товару, який прийшов в торговельну мережу або центр обліку за період

 

Відсоток знижки

1) Аналіз торгової виручки

 

Різниця виражена у відсотках між роздрібною ціною на момент реалізації і ціною зі знижкою

 

Виторг

 

 

1) Звіт за період по відділах

2) Торговий звіт

3) Порівняльний звіт по місяцях

4) Дослідження виручки за видами товару

5) Аналіз виручки за постачальниками

6) Аналіз реалізації за видами товару

7) Порівняльний аналіз виторгу за видами товару

8) Аналіз виручки від реалізації по виробникам товарів

9) Аналіз руху товару по партіях поставки

10) Аналіз прибутковості прихідної накладної

11) Звіт результатів за період

12) Аналіз торгової виручки

13) Прибутковість приходної накладної

Сума реалізацій (з урахуванням знижки) - сума повернень (з урахуванням знижки))

 

 

 

Виторг за день

 

1) Торговий звіт

2) Товарний прибуток по днях за період

Сумарні підсумки виторгу за день по кожному центру обліку та стосовно торгової мережі в цілому

 

Витрати

 

 

1) Звіт результатів за період

2) Торговий звіт

3) Порівняльний звіт по місяцях

4) Період

 

Сума за фінансовими документами, що відносяться до статей фінансового аналізу, позначених як "Витрата" (гроші витрачені на підтримку бізнесу - наприклад, оренда, зарплата, господарські витрати і т.д.). Витрати зменшують прибуток, отриманий від реалізації продукції. Витрати - це ті фінансові вкладення в бізнес, які неможливо відшкодувати.

 

 

Витрати за день

 

 

1) Торговий звіт

Сума витрат за 1 день

 

 

Виручка

 

 

 

1) Аналіз виручки за постачальниками

2) Аналіз реалізації за видами товару

3) Дослідження виручки за видами товару

4) Прибутковість реалізацій за період

5) Товарний прибуток по днях за період
6) Аналіз торгової виручки

7) Аналіз впливу ціни продажу на прибуток

8) Аналіз виручки від реалізації по виробникам товарів

Виручка від реалізації товару (скільки грошей ми реально заробили з урахуванням того, що покупці могли повертати товар)

 

Сума реалізацій (з урахуванням знижки) - сума повернень (з урахуванням знижки) - Собівартість реалізацій + Собівартість повернень

 

 

Виручка за день

 

1) Товарний прибуток по днях за період

Це Сума реалізацій (з урахуванням знижки) - Сума повернень (з урахуванням знижки) - Собівартість реалізацій + Собівартість повернень (за день)

 

Додаткова собівартість

 

 

1) Аналіз облікової ціни товару

2) Прихід товару

 

Сума витрат по товару, яка не входить у взаєморозрахунки з постачальником, але входить в собівартість товару. Наприклад, ми закупили на склад партію вішаків в 100 шт. Потім, для розвішування товару накладної (одягу) нам знадобилося 10 шт. Ці вішаки списуються зі складу і їх собівартість включається як додаткова собівартість в цю накладну для того, щоб по мірі продажу товару компенсувати витрати на його закупівлю. Також можуть бути враховані витрати на етикетки, приклеєні на товар.

 

 

Додаткова закупівельна вартість

 

 

1) Прихід товару

 

Сума витрат по товару, яка не входить ні в взаєморозрахунки з постачальником, ні в собівартість товару (наприклад, транспортні витрати на доставку товару). Не впливають на баланс з постачальником, враховуються при розрахунку прибутку як звичайні витрати.

 

 

 

Дохід

 

 

1) Прибутковість реалізацій за період

 

Сума реалізацій (з урахуванням знижки) - сума повернень (з урахуванням знижки) - собівартість приходів.

 

 

 

 

Залишок товару на кінець періоду за роздрібними цінами

 

 

1) Порівняльний звіт по місяцях

 

Це кількість товару на складі на кінець періоду помножене на поточну роздрібну ціну центру обліку

 

 

Залишок товару на кінець періоду за собівартістю

 

1) Порівняльний звіт по місяцях

 

Це кількість товару на складі на кінець періоду помножене на собівартість періоду аналізу

 

 

 

Залишок товару на кінець періоду за оптовими цінами

 

1) Порівняльний звіт по місяцях

 

Це кількість товару на складі на кінець періоду помножене на поточну оптову ціну центру обліку

 

 

Кількість товару на складі на кінець періоду

 

1) Порівняльний звіт по місяцях

 

Кількість товару на складі на останній день періоду (Склад-Стан складу)

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності

 

 

1) Прибутковість реалізацій за період

Сума реалізацій поділена на собівартість приходу

 

Коефіцієнт рентабельності = Виручка / Сума постачальника

Коефіцієнт ліквідності

1) враховується в Аналіз вартості бізнесу

Який % грошей на розрахунковому рахунку можна вважати "реальними". Передбачається, що гроші будуть переведені в готівку, або переведені з рахунку на рахунок, або конвертовані, тому на формі редагування Розрахунковий рахунок вказується коефіцієнт ліквідності, який менше 100%, тому що вся вартість не може бути виведена (наприклад, доведеться заплатити за обслуговування, комісія, % від зняття і т.д.).

 

 

Націнка фактична

 

 

1) Стан складу

 

Націнка фактична = (Ціна роздрібна - Ціна закупівлі) / Ціна закупівлі * 100%

 

Залежно від налаштувань форми Ціна закупівлі може набувати різних значень:

якщо встановлено перемикач Ціна закупівлі, то це остання ціна закупівлі товару. Якщо цей перемикач не встановлений, то використовується Собівартість товару на складі.

 

 

 

Націнка задана

 

 

1) Стан складу

 

При розрахунку роздрібної ціни по націнці встановлюється вручну користувачем в картці товару при його оприходуванні на склад.

Якщо роздрібна ціна задається вручну, то задана націнка розраховується автоматично по співвідношенню встановленої роздрібної ціни і облікової ціни товару.

 

 

 

Націнка реалізації

 

 

1) Порівняльний звіт по місяцях

 

Відсоткове співвідношення суми собівартості реалізації до суми реалізації з урахуванням знижки

 

 

Облікова ціна

 

1) Аналіз облікової ціни товару

2) Стан складу

Ціна постачальника + додаткова собівартість + додаткова закупівельна вартість

Облікова сума

1) Аналіз залишків по постачальниках

2) Аналіз реалізації товару за період по постачальниках

3) Аналіз надпланового прибутку

Сума товару за обліковими цінами

 

Поточна роздрібна ціна

 

1) Розрахунок роздрібних цін по націнці і курсу

2) Прибутковість прихідної накладної

Ціна товару по прайсу центру обліку до якого належить документ на даний момент часу

 

 

Повернення

 

 

1) Звіт за період (Звіт за місяць)

2) Дослідження виручки за видами товару

3) Аналіз виручки за постачальниками

4) Аналіз виручки від реалізації за виробниками товарів

5) Порівняльний звіт по місяцях

Сума повернень з урахуванням знижки

 

Повернення в роздрібних цінах

 

1) Порівняльний звіт по місяцях

Сума повернень за роздрібною ціною, яка була в момент реалізації

Прибуток

 

2) Торговий звіт

4) Порівняльний звіт по місяцях

 

 

2) Це Сума реалізацій (з урахуванням знижки) - Сума повернень (з урахуванням знижки) - Собівартість реалізацій + Собівартість повернень - Сума витрат

В даному звіті не враховується списання товару.

 

 

4) Це Сума реалізацій (з урахуванням знижки) - Сума повернень (з урахуванням знижки) - Собівартість реалізацій + Собівартість повернень - Собівартість списань (без урахування комплектів) - Сума витрат + Баланс по подарункових сертифікатах

 

Прибуток за день

1) Торговий звіт

 

1) Це Сума реалізацій (з урахуванням знижки) - Сума повернень (з урахуванням знижки) - Собівартість реалізацій + Собівартість повернень - Сума витрат (за день)

В даному звіті не враховується списання товару.

 

Приріст виторгу

1) Порівняльний аналіз виторгу за видами товару

 

Співвідношення другого періоду до виторгу першого

 

Приріст кількості

1) Порівняльний аналіз виторгу за видами товару

 

Різниця між кількістю реалізацій з урахуванням повернень другого періоду і кількістю реалізацій з урахуванням повернень першого періоду

 

Період для прогнозу

1) Порівняльний аналіз виторгу за видами товару

 

Період щодо якого робляться прогнози із застосуванням коефіцієнта приросту, отриманого раніше

 

Прогноз

1) Порівняльний аналіз виторгу за видами товару

 

Прогнозована кількість реалізацій і виторг шуканого періоду

 

Прихід товару за ціною постачальника (без приходу від інвентаризації)

1) Порівняльний звіт по місяцях

 

Сума за ціною постачальника приходів без урахування початкових залишків і приходів від інвентаризації

 

Прихід товару по роздробі (без приходу від інвентаризації)

1) Порівняльний звіт по місяцях

 

Сума за роздрібними цінами приходу без урахування початкових залишків і приходу від інвентаризації

Сума за роздрібними цінами в момент приходування

 

Розрахункова роздрібна ціна

1) Розрахунок роздрібних цін по націнці і курсу

 

Роздрібна ціна, яка буде встановлена після перерахунку роздрібних цін по заданій націнці відповідно до зміни курсу валюти закупівлі

 

 

Роздріб

 

1) Звіт за період по відділах

 

Сума за поточними роздрібними цінами

 

Роздріб (без приходу від інвентаризації)

 

1) Звіт за період по відділах

 

Сума за роздрібними цінами приходу без урахування приходу від інвентаризації та початкових залишків

 

Собівартість

 

Може бути:

Усереднена собівартість

Собівартість партій поставок

За останньою закупівельною ціною

 

1) Стан складу

2) Аналіз товару, що залежався

3) Аналіз собівартості за періодами

4) Аналіз стану на складах
5) Прайс-лист клієнта

6) Звіт зі списань товарів

Див. відповідні визначення

Усереднена собівартість

 

Усереднена ціна товару за 1 місяць (усереднюється ціна і кількість товару в кожній закупленої партії поставки), впливає залишок товару в попередньому місяці.

Наприклад, минулого місяця було 5 шт товару за середньою собівартістю 10 грн, в цьому місяці закупили ще 3 шт по 12 грн і 2 шт по 13 грн. Середня собівартість буде розрахована за формулою:

(5 * 10 + 3 * 12 + 2 * 13) / 10 = 11.2

Собівартість партій поставок

 

Усереднена ціна товару з урахуванням партій приходу і складських залишків на момент розрахунку

Наприклад, був прихід 10 шт. по 9 грн. і другий прихід 10 шт. по 12 грн., продано 5 шт. (З першої партії по 9 грн, тому що вона прийшла першою на склад). Отже собівартість залишків на складі розраховується за такою формулою:

((10-5) * 9 + 10 * 12) / ((10-5) + 10) = 11

Собівартість за останньою закупівельною ціною

 

В якості собівартості використовується ціна постачальника з останньої партії поставки товару, а якщо партія поставки не в національній валюті, то це ціна постачальника в валюті помножена на останній курс періоду, якщо він є, а якщо немає, то на курс прихідної накладної

 

 

Собівартість повернень

 

 

1) Звіт за підсумками за період

2) Аналіз реалізації за видами товару

3) Період

4) Порівняльний звіт по місяцях

5) Прибутковість реалізацій за період

Ціна постачальника + Додаткова собівартість товару, отримані з прихідної накладної, пов'язаної з документом повернення

 

 

Собівартість виторгу

 

 

1) Аналіз торгової виручки

Сума собівартості реалізацій - сума собівартості повернень

 

 

Собівартість за день

 

 

 

1) Торговий звіт

 

 

Ціна постачальника + Додаткова собівартість товару, отримані з прихідної накладної пов'язаної з аналізованим документом

 

 

 

Собівартість реалізації (-й)

 

 

1) Звіт за підсумками за період

2) Порівняльний звіт по місяцях

3) Дослідження виручки за видами товару

4) Аналіз виручки за постачальникам

5) Аналіз виручки від реалізації за виробниками товарів

6) Аналіз реалізації за видами товару

7) Період

8) Прибутковість реалізацій за період

Ціна постачальника + Додаткова собівартість товару, отримані з прихідної накладної пов'язаної з документом реалізації

Собівартість списання

1) Звіт за підсумками за період

2) Порівняльний звіт по місяцях

Ціна постачальника + Додаткова собівартість товару, отримані з прихідної накладної пов'язаної з документом списання

 

 

Собівартість складу

 

 

1) Період

Поточна сума собівартості складу по всіх товарах

Сума для розрахунку знижки

1) Клієнти

Початкова сума для розрахунку знижки

+ Сума, яка нарахована внаслідок спрацювання Додаткових умов переходу (налаштовуються на формі редагування Політика знижок - вкладка Додаткові умови переходу)

+ Сума реалізацій

+ Сума реалізацій в інших магазинах (суми, передані по каналу передачі даних)

+ Баланс з VIP продажу (якщо (сума реалізацій VIP клієнту - сума повернень від VIP-клієнта) менше різниці суми оплати від VIP-клієнта і повернень оплат VIP-клієнта, то береться різниця по реалізаціям і поверненням; в іншому випадку - різниця між оплатами )

- Сума повернень

- Сума штрафів за відсутність покупок (налаштовується на формі Політика знижок - вкладка Зниження знижок)

+ Сума авансів клієнта по активним замовленнями

+ Сума по небалансовим оплатах клієнта (які пройшли за небалансовою статтею аналізу)

- Сума по небалансовим виплат клієнту (які пройшли за небалансовою статтею аналізу)

- Сума використаних бонусів (різниця між сумою бонусів, використаних для оплати реалізацій, і сумою бонусів, повернутою з повернень по реалізаціям, які були оплачені бонусами).

 

Сума повернень (-ня)

 

1) Звіт за період по відділах

2) Прибутковість реалізацій за період

Вартість товару, що повертається за цінами реалізації

 

 

Сума реалізацій (з урахуванням знижок)

 

 

1) Звіт за період по відділах

Фактична сума продажу товару

 

 

Сума реалізації

 

 

1) Звіт за підсумками за період

2) Порівняльний звіт по місяцях

3) Дослідження виручки за видами товару

4) Аналіз виручки за постачальниками

5) Аналіз виручки від реалізації за виробниками товарів

6) Аналіз реалізації за видами товару

7) Аналіз продажів фіскального товару

8) Аналіз впливу ціни продажу на прибуток

Сума реалізацій з урахуванням знижки

 

Сума знижок

 

1) Звіт за період по відділах

Сума різниці між роздрібною ціною в момент створення документа і фактичною сумою продажу товару

 

Сума знижок реалізації

 

1) Порівняльний звіт по місяцях

Фактична сума знижок товару в реалізації

 

Сума втрат від реалізацій за рахунок знижок

Сума знижок

1) Анализ торговой выручки

Сума різниці між роздрібною ціною в момент створення документа і фактичною сумою продажу товару

Сума вартості

1) Сума товару за період

2) Рух товару

Цена постачальника + Добавочная себестоимость товара, полученные из приходной накладной связанной с анализируемым документом

 

 

 

 

 

Сума постачальника

 

 

 

 

1) Аналіз торгової виручки

2) Дослідження виручки за видами товару
3) Аналіз виручки за постачальниками

4) Аналіз виручки від реалізації за виробниками товарів
5) Аналіз реалізації за видами товару

6) Звіт за період по відділах

7) Прибутковість реалізацій за період

8) Прихід товару

9) Звіт зі списань товарів

Вартість товару за цінами постачальника

Сума по прайсу зафіксована

1) Перелік витрат

2) Журнал складських документів

3) Реєстр складських документів (вкладка Повернення від покупців, Списання, Повернення товару постачальнику)

4) Перелік внутрішніх накладних

5) Акти списання товару зі складу

6) Аналіз надпланового прибутку

Сума за цінами товару по прайсу центру обліку до якого належить документ на час формування документа

Сума по прайсу зараз

1)Перелік витрат

2) Журнал складських документів

3) Реєстр складських документів (вкладка Повернення від покупців, Списання, Повернення товару постачальнику)

4) Список внутрішніх накладних

5) Акти списання товару зі складу

Сума за цінами товару по прайсу центру обліку до якого належить документ на даний момент часу

 

Сума оплат

 

1) Аналіз роботи за чеками

Фактична сплачена сума за відвантажений товар покупцями

 

Сума вартості

 

 

Сума вартості товару за прихідними документами (за цінами постачальника + Додаткова собівартість

Сумма товара по прайсу

1) Період

Сума за цінами товару по прайсу центру обліку до якого належить документ на даний момент часу

Товарний прибуток

1) Порівняльний звіт по місяцях

2) Період

3) Звіт за підсумками за період

4) Аналіз руху товару по партіях поставки

5) Аналіз прибутковості прибуткової накладної

Це Сума реалізацій (з урахуванням знижки) - сума повернень (з урахуванням знижки) - Собівартість реалізацій + Собівартість повернень - Собівартість списань.

 

Фактичний товарний прибуток

 

 

1) Аналіз виручки за постачальниками(вкладка Накладні)

 

Сума реалізацій (з урахуванням знижки) - сума повернень (з урахуванням знижки) - сума за обліковими цінами за проданими і неповерненим товаром

Ціна постачальника

1) Аналіз облікової ціни товару

2) Прихід товару

3) Аналіз продажу товара на реалізації

4) Формування замовлення товару постачальнику

5) Розрахунок закупівельних цін

6) Аналіз прибутковості прихідної накладної

Ціна товару, яку необхідно заплатити постачальнику, за те щоб товар перейшов у власність підприємця.

Сума товару за ціною постачальника враховується в товарно-грошовому балансі з партнером, тобто при поставці товару на суму за цими цінами виникає борг перед цим постачальником.

 

 

Ціна реалізації

 

 

1) Аналіз торгової виручки

2) Повернення товару

3) Аналіз продажів фіскального товару

4) Аналіз впливу ціни продажу на прибуток

Ціна продажу з урахуванням знижки

Ціна по прайсу

 

1) Аналіз торгової виручки

2) Сума товару за період

3)Повернення товару постачальнику

4) Реалізація

5) Торгівля з випискою рахунку

6) Перелік приходів

7) Комплектація (вкладка Список комплектацій, Список розукомплектацій)

8) Зміна ціни продажу

9) Друк бирок

 

Ціна товару по прайсу центру обліку до якого належить документ на час формування документа