SQL server 2005

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво адміністратора > Відновлення бази даних зі стану Suspect >

SQL server 2005

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Перевірити, чи знаходиться база в стані Suspect можна наступним чином: Пуск - Всі програми - Microsoft SQL Server 2005 - SQL Server Managеment Studio. Відкриється вікно Connect to server. Слід звернути увагу на поле Authentification там повинно бути вибрано Windows Authentification, або SQL Server Authentification. В цьому випадку в поле Login необхідно вказати SA, а в поле Password - пароль, який Ви вводите при вході в програму Торгсофт. Якщо все вказано правильно, то відкриється вікно Microsoft SQL Server Managеment Studio. Необхідно розгорнути папку Databases. Одна з баз буде називатися приблизно так TorgsoftDB. Біля напису в дужках буде вказано Suspect.

 

Примітка: найчастіше база переходить в стан Suspect при автоматичному збереженні бази при виході з програми Торгсофт в разі, коли в настройках самої програми зазначено, що збереження бази повинно відбуватися при виході з програми, а комп'ютер був вимкнений відразу після виходу з програми. Також, база може переходити в стан Suspect, якщо несподівано пропало електроживлення.

 

У вікні Microsoft SQL Server Managеment Studio необхідно вибрати базу, яка знаходиться в стані Suspect і натиснути на кнопку New Query. Відкриється порожнє вікно в правій частині. В дане вікно необхідно вставити (виділіть текст наведений нижче, натисніть комбінацію клавіш Ctrl + C, перейдіть у вікно Microsoft SQL Server Managеment Studio і натисніть комбінацію клавіш Ctrl + V) наступний текст:

 

EXEC sp_resetstatus 'yourDBname';

ALTER DATABASE yourDBname SET EMERGENCY

DBCC checkdb('yourDBname')

use yourDBname

ALTER DATABASE yourDBname SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

DBCC CheckDB ('yourDBname', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)

ALTER DATABASE yourDBname SET MULTI_USER

 

Примітка: замість напису yourDBname необхідно вказувати назву Вашої бази, яка знаходиться в стані Suspect. Там де необхідно одинарні лапки потрібно залишати.

 

Після цього необхідно мишею виділяти кожен рядок окремо і після виділення натискати на кнопку Execute ().

Дана дія виконує команди по черзі. Після виконання останньої команди, база даних повинна відновитися і ознака Suspect повинна зникнути.

Далі поверніть вікно Microsoft SQL Server Management Studio та спробуйте зайти в програму Торгсофт. Якщо у Вас вийшло увійти в програму, виберіть пункт меню Налаштування - Параметри - закладка Сервіс - кнопка Відновити базу даних, виконайте цю операцію два рази.