Статті фінансового аналізу

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво з установки та налаштуванню > Налаштування параметрів системи >

Статті фінансового аналізу

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Статті фінансового аналізу - це спосіб обліку руху грошей в бізнесі. Будь-яка фінансова операція (реалізація, розрахунок з постачальниками, інкасація і т.д.) зв'язується з певною статтею фінансового аналізу. Наприклад, гроші від реалізації товару проходять за статтею Торгова виручка.

У програмі Торгсофт існує ряд обов'язкових статей фінансового аналізу. Їх використовує програма за замовчуванням в момент виконання фінансових операцій. Для перегляду цих статей виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри ... - вкладка Фін. аналіз (Мал. 1).

Параметри - Фін.аналіз

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

 

На вкладці представлені наступні ключові статті фінансового аналізу:

1) Торгова виручка (всі гроші від реалізації товару автоматично фіксуються в цій статті) (Мал. 1 (1)).

2) Розрахунки з постачальниками (в цій статті автоматично фіксуються гроші, які були витрачені на закупівлю товару і виплачені постачальнику) (Мал. 1 (2)).

3) Внутрішній обіг (в цій статті автоматично фіксуються внутрішні фінансові операції: переказ грошей з каси в касу, інкасація, здача виручки, зняття грошей з розрахункового рахунку, переказ з каси на розрахунковий рахунок, переказ з одного розрахункового рахунку на інший. Ця стаття фіксує рух грошей всередині бізнесу) (Мал. 1 (3)).

4) Виведення бонусів (програма дозволяє перевести в готівку накопичені клієнтом бонуси (Реалізація- Додаткові дії - Перевести в готівку бонуси) (Мал. 1 (4)). У цій статті автоматично фіксуються гроші, які були видані клієнтам в якості виведених бонусів).

5) Комісія банку (в цій статті автоматично фіксується плата за користування послугами банку (наприклад, комісія за зняття грошей з розрахункового рахунку)) (Мал. 1 (5)).

6) Обмін валюти (в цій статті автоматично фіксується сума проданої і купленої валюти (гривні, долари і т.д.)) (Мал. 1 (6)).

7) Зарплата (в цій статті автоматично фіксуються грошові витрати по оплаті праці співробітників) (Мал. 1 (7)).

8) Еквайринг (під еквайрингом в програмі мається на увазі банківська комісія з кожної оплати клієнтом товару або послуги за допомогою платіжних карт (Visa, MasterCard і т.д.) через платіжні термінали. Комісія стягується з власника магазину і автоматично фіксується в статті фінансового аналізу Еквайринг) (Мал. 1 (8)).

Ключові статті встановлено за замовчуванням. Програма дозволяє створити свої статті, які будуть відповідати ключовим.

Наприклад, на підприємстві є зарплата основна (регулярні виплати) та додаткова (відрядження, премії, понаднормові і т.д.). Необхідна фіксація в статті Зарплата грошових витрат на виплати основної зарплати. Для цього необхідно натиснути кнопку Довідник (Мал. 1 (9)), навпроти потрібної ключової статті (наприклад, Зарплата). Відкриється дерево статей фінансового аналізу (Мал. 2).

стаття аналіз у фінансових операцій

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.0)

 

Їх можна Додавати кнопка Додати, Змінювати кнопка Змінити, Видаляти кнопка Видалити, Переносити гілки разом з підлеглими вершинами кнопка Перенести. Перемикач Показати приховані - регулює відображення пунктів в загальному списку статей фінансового аналізу. Червоним кольором виділені статті витрат. Для додавання нової статті, виберіть потрібну гілку дерева (наприклад, Зарплата) (Мал. 2 (1)) і натисніть кнопку Додати кнопка Додати (Мал. 2 (2)). Відкриється вікно для формування нової статті (Мал. 3).

Стаття аналізу - форма редагування

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.0)

 

Введіть назву статті (наприклад, Основна зарплата) (Мал. 3 (1)). Всі статті фінансового аналізу можна розділити на витратні (відносяться до витрат бізнесу) і невитратні (не належать до витрат бізнесу). Будь-яка фінансова операція, яка пов'язана з витратною статтею, відноситься до витрат і віднімається з торгової виручки при розрахунку прибутку. Увімкніть перемикач Відносити на витрати, якщо стаття витратна (Мал. 3 (2)).

Виберіть тип статті:

Балансова (впливають на баланс партнерами. За замовчуванням балансовими є статті: Взаєморозрахунки з постачальниками і Торгова виручка) (Мал. 3 (3)).

Небалансовая (не впливають на баланс з партнерами) (Мал. 3 (4)).

Якщо перемикач Відносити на витрати активовано (за замовчуванням), тип статті встановлюється в Небалансова і змінити її на балансову при активному перемикачі можна. Якщо встановлено тип статті Балансова, перемикач Відносити на витрати вимикається і стає недоступним.

Якщо необхідно приховати статтю фінансового аналізу, щоб не можливо було її вибрати з загального списку статей фінансового аналізу, поставте перемикач Прихована (Мал. 3 (5)). Для того, щоб повернути для відображення - перемикач необхідно прибрати.

Натисніть кнопку Записати для створення статті.

Створена стаття Основна зарплата з'явилася в дереві як підпорядкована статті Зарплата (Мал. 4 (1)).

Стаття аналізу - Основна зарплата

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.0)

 

Нова стаття автоматично виділена. Натисніть кнопку Вибрати (Мал. 4 (2)).

Ключовій статті Зарплата відповідає стаття Основна зарплата (Мал. 5 (1)).

Параметри - Фін.аналіз - Основна зарплата

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.0)

 

Аналогічно можна створити інші статті, які будуть відповідати ключовим.

Для підтвердження змін натисніть кнопку Записати кнопка Записати (Мал. 5 (2)).

Валюта аналізу (Мал. 1 (10)) - відображає валюту Фінансового аналізу. Надалі, з'явиться можливість вибору валюти, на даний момент валюта аналізу фіксована - долар ($). Застосовується при розрахунку роздрібних і оптових цін по націнці і курсу, а саме в Розрахунку еквівалента роздрібної та оптової ціни у валюті аналізу.

Перемикач Автоматично розраховувати еквівалент ціни продажу в валюті аналізу (Мал. 1 (11)) - при оприбуткуванні нового товару буде автоматично розраховуватися еквівалент ціни продажу в валюті аналізу (в доларі ($)). Це можна побачити в картці товару - вкладка Еквівалент ціни у валюті. Якщо налаштування активовано, еквівалент ціни продажу буде розрахований при оприбуткуванні товару у валюті накладної.

Спосіб обліку витрат. Даний пункт призначений для відображення поля Стаття фінансового аналізу, Стаття витрат, або Статті фінансового аналізу + Статті витрат на формі Касовий ордер, якщо обраний один з відповідних пунктів меню.

Якщо обрано Стаття витрат, або Статті фінансового аналізу + Статті витрат стає доступною дія Сформувати витрати за Шифрами Аналізу, яка створює Витрати (застарілий режим) виходячи з нових витратних Статей аналізу.

 

Програма дозволяє провести підсумовуючий аналіз руху грошових коштів в розрізі дерева статей фінансового аналізу (докладніше див. Баланс за статтями фінансового аналізу).