Тип дисконтних карт

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Маркетинг >

Тип дисконтних карт

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

За допомогою даного пункту меню є можливість створювати типи дисконтних карт для подальшого їх використання як в політиці знижок, так і в призначенні клієнтам.

Після того, як зайшли в пункт головного меню Маркетинг - Тип дисконтних карт відкриється відповідне вікно (Мал. 1).

Тип дисконтних карт - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для того, щоб додати тип дисконтної карти скористайтеся кнопкою Додати кнопка Додати. Після натискання на цю кнопку відкриється вікно (Мал. 2).

Тип дисконтної карти - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Дане вікно містить дві вкладки:

1. Загальні - в даній вкладці вказуємо Назву типу дисконтної карти (наприклад, Бронзова).

У нижній частині вікна встановлюємо (якщо необхідно) При досягненні максимального відсотка знижки переходити на, і вибираємо зі списку наступний тип карти, який вище за привілеями. Перехід здійснюється при досягненні останнього порога переходу, тобто, якщо клієнт придбав товар на суму грошей, яка відповідає останньому порогу переходу його типу дисконтної карти, тип зміниться на той, який зазначений у відповідній настройці. Детальніше про пороги переходу див. тут.

2. Бонусна система - в даній вкладці (Мал. 3) є можливість вказати в який момент буде Нараховано бонуси:

- Через зазначену кількість днів

- У зазначений день наступного місяця.

Тип дисконтних карт - Бонусна система

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

 

Вказуємо Термін нарахування бонусів (у днях). Далі, якщо є необхідність, чи буде відбуватися Згорання бонусів чи ні. У разі, якщо буде, слід вибрати зі списку:

В кінці календарного року;

В кінці календарного місяця;

Автоматично. Докладніше див. Бонусна система зі строком дії.

В поле Додатковий відсоток бонусів вказується відсоток по якому буде додатково нараховано суму бонусів клієнту з даним типом дисконтної карти, рівна вказаною відсотку від ціни зі знижкою (колонка Ціна на формі Реалізація або в режимі Торгівля з випискою рахунку) товару. Також на поле Додатковий відсоток бонусів не буде спрацьовувати обмеження за максимальними знижками для товарів, які можуть відноситися до певного виду товару, виробникові, сезону.

Також є можливість вказати Відсоток зменшення знижки при переході на накопичувальну систему і Максимальний відсоток оплати бонусами. Ще можна встановити перемикач У реалізації обов'язкова наявність товару без оплати бонусами. При активному перемикачі, в реалізації для оплати товару бонусами повинен бути хоча б один товар, який бонусами не оплачується.