Управління роботою торгової мережі за допомогою програми Торгсофт

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Статті про торгівлю >

Управління роботою торгової мережі за допомогою програми Торгсофт

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Програма Торгсофт дозволяє просто і недорого організувати спільну роботу декількох магазинів (складів) як з централізованим, так і з децентралізованим управлінням. В обох випадках інформація передається пакетами даних і не вимагає наявності каналів передачі даних.

Централізована схема управління торговою мережею

Централізоване управління можливе в тому випадку, якщо є центральний склад, що забезпечує приймання, кодифікацію і маркування товару для всіх магазинів торгової мережі. Товар приймається і описується на комп'ютері центрального складу. Товар з прибуткової накладної, що надходить на центральний склад, може бути відразу розподілений по магазинах торгової мережі. Для цього є спеціальний режим роботи, що дозволяє користувачеві системи вказати кількість товару, що надходить на кожен магазин. Після закінчення централізованого розподілу товару прибуткової накладної, формуються накладні внутрішньої передачі товару з центрального складу на магазини. Для кожного магазину - одна накладна. Внутрішні накладні передаються в пакетах даних (їх також можна надрукувати) в електронному зашифрованому вигляді. Після завантаження пакета, інформація з'являється в інформаційній системі відповідного магазину. Після цього, магазин відразу ж може почати торгувати товаром, що надійшов.

centre_uprУКР

 

Центральний склад може забезпечувати управління ціноутворенням в торговій мережі. Однак, в кожному магазині можуть бути свої роздрібні ціни на товар. Переваги централізованого управління в єдиній класифікації, іменування і кодування товару. Недолік - необхідність наявності приміщення під центральний склад, де б можна було виконувати приймання закупленого товару і розподіл його по магазинах. У цій схемі, крім комп'ютера центрального складу, може працювати управляючий комп'ютер, що забезпечує збір і аналіз інформації про роботу торгової мережі.

Децентралізоване управління

Коли немає центрального складу, товар надходить безпосередньо в магазини. У кожному магазині виконується класифікація і опис товару, присвоюється штрих-код для товару, що не має промислового штрих-коду, друкується етикетка (цінник). У зв'язку з цим в кожному магазині необхідно мати принтер для друку етикеток (або перевозити принтер з одного магазину до іншого). У зв'язку з відсутністю централізованого приймання товару в кожному магазині товар може бути названий по-своєму. Програма повинна бути налаштована таким чином, щоб в кожному магазині генерувалися власні унікальні штрих-коди. Тобто якщо однаковий товар приймається в декількох магазинах, то йому будуть присвоєні різні штрих-коди. Класифікація товару, як правило, також буде відрізнятися для різних магазинів тому, що її роблять різні люди. Таким чином, в кожному з магазинів нашої торговельної мережі формується різний опис і класифікація товару. Якщо товар не буде передаватися між магазинами за допомогою внутрішніх передач, то в цьому немає проблеми. Однак, як тільки з'являється задача передачі товару між магазинами або збору інформації про роботу всієї торгової мережі, на центральному управляючому комп'ютері, різні опису товару можуть призводити до неоднозначності аналізу. Це вже проблема. Один із способів вирішення її - ведення загального класифікатора груп (видів) товарів на одному управляючому комп'ютері і передача всіх змін на інші комп'ютери магазинів і складів. Ця можливість вбудована в Торгсофт і вона забезпечує єдину класифікацію товарів всіх магазинів. Єдина класифікація є основою спільного аналізу інформації всіх магазинів торгової мережі. Управляючий комп'ютер такої децентралізованої мережі (це може бути, наприклад, ноутбук власника або комп'ютер в офісі) виконує наступні завдання:

ведення загального класифікатора товарів мережі

ціноутворення в будь-якому магазині мережі

збір інформації про рух товару і грошей в кожному магазині

аналіз інформації

ведення повного фінансового обліку (в тому числі витрат)

розрахунок прибутку

ведення взаєморозрахунків з постачальниками

  decentre_uprУКР

У цій схемі управління важливим моментом є те, що в інформаційній системі кожного магазину є тільки та інформація, яка відноситься до цього магазину і яка може періодично віддалятися після передачі її на управляючий комп'ютер торгової мережі. Це забезпечує необхідну інформаційну безпеку.

Єдина система знижок в торговельній мережі

Управляючий комп'ютер торгової мережі дозволяє забезпечити накопичення інформації для формування єдиних знижок для клієнтів у торговій мережі. Це забезпечується за рахунок збору інформації про всі покупки на управляючому комп'ютері. Управляючий комп'ютер передає на магазини зміни політики знижок і суми покупок клієнтів в інших магазинах для застосування правильної політики.