Повернення

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Документ >

Повернення

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Повернення товару в системі проводиться на формі Документ - Повернення (Мал. 1). Форма також викликається з вікна Документ - Реалізація при натисканні кнопки кнопка Повернення з форми реалізація.

Повернення - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

 

1. Якщо покупець надає чек на якому є штрих-код (такі чеки формуються за допомогою програми Торгсофт), то необхідно відкрити форму Повернення, установити курсор у поле для зчитування штрих-коду (Штрих-код) і сканувати штрих-код на чеку. Створювати документ Повернення у цьому випадку не потрібно . Документ створюється автоматично, після зчитування штрих-коду чека. Якщо сканер не може прочитати код з чека, то з клавіатури можна ввести числовий код чека, який розміщується під штрих-кодом. При цьому, буде відкрите вікно Повернення товару за чеком (Мал. 2) з переліком товару, придбаного покупцем за даним чеком.

Повернення товару за чеком

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

 

На цій формі вкажіть товар для повернення, для чого поставте галочку лівіше товару (інший спосіб - виділіть товар і натисніть на кнопку Вибрати). Якщо необхідно вибрати усі товари, використовуйте кнопку Вибрати все (Ctrl + A). Для зняття галочок з товару, служить кнопка Скасувати вибір (Ctrl + S). Якщо покупець хоче повернути не всю кількість, а тільки частину, то необхідно натиснути на кнопку Задати кількість повернення (F2) і задати необхідну кількість товару.

Для зручності вибору товару можливий пошук по Штрих-коду або по Назві товару. Встановіть курсор в поле введення значення, виберіть по якому значенню буде проводитися пошук (по штрих-коду або по назві), введіть значення і натисніть Enter:

якщо знайдено 100% збіг і цей товар раніше не був обраний, кількість товару, що повертається встановиться = 1;

якщо знайдено 100% збіг і цей товар раніше був обраний, він збільшиться на 1;

можливий частковий пошук. При натисканні Enter пошук триватиме поки не буде знайдено останній збіг. При частковому пошуку товар не вибирається і не збільшується;

по досягненню максимальної кількості товару, що повертається при скануванні штрих-коду, виводиться повідомлення про те, що Досягнуто максимальну кількість товару, що повертається.

При натисканні на кнопку Інструкція з пошуку кнопка Існтрукція з пошуку, виводиться вікно з підказками по роботі пошуку по Штрих-коду і Назві.

Після вибору товарів для повернення, необхідно натиснути на кнопку Повернути товар. Буде автоматично створена накладна повернення.

Потім на формі Повернення, натисніть на  кнопку Повернути гроші ( "F6") і у вікні Повернення грошей за товар (Мал. 3) натисніть кнопку Гроші повернено.

Повернення грошей за товар

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

 

Якщо потрібно роздрукувати чек повернення, поставте галочку лівіше напису Друк чеку повернення. Якщо оплата була проведена на Розрахунковий рахунок, поставте галочку біля Додатково і відзначте Повернути все з розрахункового рахунку і виберіть зі списку Розрахунковий рахунок. Якщо Ви відзначите Повернути в тій же формі, в якій була зроблена оплата за товар, то гроші буде повернено в тій формі, в якій було здійснено оплату.

2. Також повернути товар можна за допомогою кнопки Вибрати чек для повернення кнопка Вибрати чек для повернення або комбінацією клавіш "Ctrl + F11". Після чого, відкриється форма Перелік витрат, де необхідно вибрати відповідну реалізацію. Після вибору реалізації, відкриється вищеописане вікно Повернення по чеку (Мал. 2). Порядок вибору товару для повернення аналогічний опису вище.

3. Якщо покупець не має чека покупки, то порядок дій буде іншим:

oСтворіть документ повернення (кнопка Створити повернення кнопка Додати або комбінація клавіш "Ctrl + F4").

oЯкщо клієнт має при собі дисконтну картку, скануйте її штрих-код, фіксуючись у поле Штрих-код.

oЯкщо для клієнту заведена дисконтна картка, але він не має її при собі, виберіть клієнта з довідника Клієнти з допомогою кнопки Вибір клієнта кнопка Вибір клієнта.

oПісля введення клієнта, інформація з його особової картки відобразиться на панелі Інформація про клієнта. Видалити дані про клієнта з режиму Повернення можна за допомогою кнопки Видалити ідентифікацію клієнта кнопка Закрити картку клієнта.

oДля різних неіменованих клієнтів, товар вводиться після створення документа.

oВведіть товар для повернення, скануючи його штрих-код. Якщо ж неможливо сканувати штрих-код товару, виберіть його зі списку реалізованого товару при натисканні на кнопку Вибрати з переліку реалізацій іконка Реалізації (Мал. 4). У списку будуть відображатися за замовчуванням товари за період, зазначений в настройках, як максимальний термін повернення. Для зазначеного клієнта відобразяться тільки товари, які куплені ним. За замовчуванням будуть відображатися товари, придбані на поточному центрі обліку. При необхідності можна відобразити товари, придбані в іншому центрі обліку, використовуючи відповідний фільтр. Для того, щоб відобразити перелік товарів по всім центрам обліку, очистіть фільтр Центр обліку після натискання на кнопку Видалити кнопка Видалити.

Перелік реалізацій - Повернення

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

 

У документі буде вказуватися така сама кількість товару, що і в реалізації. Якщо повертається не вся кількість, а лише частина, то виділивши товар, відкрийте форму редагування кнопкою Змінити кнопка Змінити, у вікні Склад повернення вкажіть потрібну кількість. Видалення запису товару здійснюється за допомогою кнопки Видалити кнопка Видалити.

Після вказівки товарів в поверненні, можна повернути гроші клієнту за допомогою кнопки Повернути гроші кнопка Сплатити.

Варто відзначити, що Повернення товару можливе протягом того періоду, який виставлений в налаштуваннях програми (Налаштування - Параметри - Загальні - Максимальний термін повернення). У разі, якщо кількість днів з дня покупки товару перевищує допустимий максимальний термін повернення, програма повідомить про це.

На формі Повернення, є можливість друку звітів повернення за день (кнопка Показати повернення за період кнопка Показати повернення за період).

Для зручності роботи продавця, для повернення на форму Реалізація, служить однойменна кнопка кнопка Реалізація - Повернення.

При натисканні на кнопку Друк накладної повернення кнопка Друк, є можливість роздрукувати накладну повернення. Налаштування накладної відбувається в пункті меню Налаштування - Налаштування шаблонів друку - Накладна повернення покупцеві.

При натисканні на кнопку Змінити параметри документа кнопка Змынити параметри документа, можна прикріпити файли складського документа (Мал. 5), натиснувши на кнопку Файли документа кнопка Файли документа.

Файли документа

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

 

Якщо активована додаткова функція Підключення фіскального реєстратора, стане доступною кнопка Фіскальний реєстратор. При натисканні на кнопку можна Анулювати чек - у разі будь-якої помилки, що виникає під час друку фіскального чека, обраний чек анулюється.

 

Повернення товару від VIP-клієнта

Виходячи з того, який обраний режим роботи з VIP-клієнтами (докладніше про параметри та особливості роботи режимів див.VIP-клієнти), Повернення товару від VIP-клієнта має свої особливості:

1. Режим Вести товарно грошовий баланс

При поверненні товару, після натискання на кнопку Повернути гроші, з'явиться діалогове вікно Оплата VIP-клієнта (Мал. 6).

Оплата ВІП-клієнта - Товарно-грошовий баланс

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.2)

 

1) Якщо VIP-клієнт повертає неоплачений товар, натискаємо на кнопку Продовжити.

2) В разі, коли клієнт повертає оплачений товар, повернення грошей за товар, що повертається не обов'язкове, тому що для клієнта дозволені відкладені розрахунки. Якщо необхідно повернути гроші, використовуйте кнопку Повернути гроші. У цьому режимі немає зв'язку реалізації та оплати, тобто сума повернення визначається особисто оператором.

За допомогою кнопок Прийняти гроші і Погасити борг можна відповідно частково або повністю погасити борг клієнта.

 

2. Режим Пов'язувати оплати з реалізацією

При скануванні карти VIP-клієнта або виборі VIP-клієнта зі списку Клієнти, якщо у нього є неоплачений товар, з'являється підтвердження (Мал. 7).

Підтвердження повернення товару ВІП-клієнта

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.2)

 

В такому випадку, необхідно вибрати дію:

1) Якщо клієнт хоче повернути неоплачений товар, необхідно вибрати ТАК, після чого відкриється форма Неоплачені реалізації VIP (Мал. 8) з переліком неоплачених реалізацій цього клієнта.

Неоплачені реалізції ВІП-клієнтів - Повернення

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.2)

 

Для повернення неоплаченого товару виберіть потрібну неоплачену реалізацію і натисніть на кнопку Повернути товар іконка Повернення. Відкриється форма Повернення товару з реалізації (Мал. 9):

Повернення товару у реалізації

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.2)

 

Виберіть товари для повернення за допомогою сканера або вручну (натисканням лівої кнопки миші на потрібний товар). Далі, необхідно натиснути на кнопку Повернути товар іконка Повернення на цій формі. Товар буде повернено на склад.

2) Якщо клієнт хоче повернути оплачений товар, натисніть НІ (Мал. 7). Після цього відкриється стандартна форма повернення товару (Мал. 1), де необхідно ввести товар для повернення, скануючи його штрих-код або вибрати його з переліку реалізованого товару натиснувши на кнопку Вибрати зі списку реалізацій іконка Реалізації. Повернення грошей здійснюється як для звичайних клієнтів (Мал. 3).

Якщо при цьому буде все таки обрано неоплачений товар, з'явиться вікно помилки (Мал. 10), після чого необхідно буде перейти на форму Неоплачені реалізації VIP (Мал. 8).

Помилка неоплаченого товару

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.2)

 

3) Відмовитися від вибору клієнта - натисніть СКАСУВАТИ (Мал. 7).

 

3. Режим Часткова оплата з розшифровкою по товару

1) Якщо товар оплачений, то повернення буде як для звичайного клієнта.

2) В разі, якщо товар не оплачений, то після натискання на кнопку Повернути гроші кнопка Сплатити з'явиться діалогове вікно Оплата VIP-клієнта (Мал. 6) як і в режимі Вести товарно грошовий баланс. Відмінність тільки в тому, що користувач знає, що за товар не платили.

 

Зверніть увагу, що в одній накладній заборонено повертати товари з розшифровкою і без розшифровки оплати реалізації (оплачений і неоплачений товар). Повернення таких товарів необхідно робити різними накладними.