Повернення

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Документ > Торгівля з випискою рахунку >

Повернення

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для роботи з поверненнями в торгівлі з випискою рахунку, необхідно перейти на вкладку Повернення (Мал. 1).

ТВР - Повернення - головна

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

 

В даній вкладці відображаються повернення, створені за видатковою накладною у вкладці Видаткова накладна. Такі повернення будуть відзначені піктограмою іконка Реалізації і редагувати їх не можна. Для швидкого переходу до видаткової накладної використовуйте кнопку Знайти видаткову накладну по поверненню кнопка Знайти видаткову накладну за поверненням (Мал. 1 (11)) - відкриється вкладка Видаткова накладна і буде виділена видаткова накладна, яка прив'язана до даного повернення.

Також можна створити повернення товару для безлічі видаткових накладних по клієнту одним документом.

Для того, щоб створити повернення, необхідно натиснути на кнопку Додати кнопка Додати (Мал. 1 (1)), після чого відкриється вікно Повернення (Мал. 2).

Повернення - ТВР

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

 

В даному вікні поля Період, Дата, Номер заповнюються автоматично, але при необхідності їх можна змінити. В поле "Від" необхідно вибрати клієнта, від якого буде створено повернення (за замовчуванням встановлюється з фільтра Одержувач, якщо фільтр порожній - системний Покупець). В поле "До" вказується центр обліку, на якому створено повернення (за замовчуванням встановлюється з фільтра Центр обліку, якщо центр обліку не обрано, то - вказано поточний центр обліку). Далі слід вказати Вид торгівлі: Роздріб або Опт. При необхідності можна залишити Коментар в однойменному полі. При натисканні на кнопку Файли документа кнопка Файли документа є можливість прикріпити файли до створеного документу. Після заповнення полів, натискаємо кнопку Записати кнопка Записати.

За допомогою кнопки Змінити кнопка Змінити (Мал. 1 (2)) можна редагувати параметри створеного документа, а за допомогою кнопки Видалити кнопка Видалити (Мал. 1 (3)) - видалити документ.

Для додавання товару в повернення, в нижній частині вікна Перелік товарів служать кнопки:

1) іконка Реалізації Вибрати зі списку накладних (Мал. 1 (9)). При натисканні на цю кнопку відкриється Перелік реалізацій (Мал. 3), в якому будуть відображатися за замовчуванням товари за період, зазначений в налаштуваннях, як максимальний термін повернення. Якщо в поверненні вказаний конкретний клієнт, то в списку відобразяться товари, придбані тільки цим клієнтом. У документі буде вказуватися така сама кількість товару, що і у видатковій накладній.

Перелык реалызацый - ТВР

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

 

2) іконка Повернення Повернення товару (Мал. 1 (10)). При натисканні на кнопку відкриється вікно Повернення товару за накладними (Мал. 4). У списку будуть відображатися товари не закритих витратних накладних за період, зазначений в налаштуваннях, як максимальний термін повернення.

Повернення товару за витратними накладними - ТВР

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)

 

На цій формі необхідно вказати товар для повернення: поставити позначку (галочку) лівіше товару або виділити товар і натиснути на кнопку Вибрати. Якщо необхідно вибрати усі товари, використовуйте кнопку Вибрати все (Ctrl + A). Для зняття позначок з товару, служить кнопка Скасувати вибір (Ctrl + S). Якщо покупець хоче повернути не всю кількість, а тільки частину, то необхідно натиснути на кнопку Задати кількість, яка повертається (F2) і задати необхідну кількість товару.

Після вибору товарів для повернення, натискаємо кнопку Повернути товар, після чого товар буде додано до повернення.

Для зручності вибору товару можливий пошук по Штрих-коду або Назві товару. Встановіть курсор в поле введення значення, виберіть з якого значенням буде проводитися пошук (по штрих-коду або за назвою), введіть значення і натисніть Enter:

якщо знайдено 100% збіг і цей товар раніше не був обраний, кількість товару, що повертається встановиться = 1;

якщо знайдено 100% збіг і цей товар раніше був обраний, він збільшиться на 1;

можливий частковий пошук. При натисканні Enter пошук триватиме поки не буде знайдено останній збіг. При частковому пошуку товар не вибирається і не збільшується;

по досягненню максимальної кількості товару, що повертається при скануванні штрих-коду, виводиться повідомлення про те, що Досягнуто максимальну кількість товару, що повертається.

При натисканні на кнопку Інструкція з пошуку кнопка Існтрукція з пошуку, виводиться вікно з підказками по роботі пошуку по Штрих-коду і Назві.

При активованому перемикачі Показувати товари закритих накладних в списку товарів відображаються товари, які знаходяться в закритих витратних накладних.

При необхідності можна встановити фільтр за датою продажу товару. Для активації фільтра необхідно включити перемикач Період.

При натисканні на кнопку Змінити кнопка Змінити (Мал. 1 (8)), відкриється вікно Склад повернення (Мал. 5), в якому можна змінити кількість товару, доданого до повернення.

Склад повернення

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)

 

Після вказівки товарів в поверненні, можна повернути гроші клієнту за допомогою кнопки Виплатити кнопка Сплатити (Мал. 1 (4)). У вікні Повернення грошей за товар (Мал. 6) натисніть кнопку Гроші повернено.

Повернення грошей за товар

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.3)

 

При поверненні з кількох накладних можна повернути або суму вартості всіх товарів, або не повертати нічого, незалежно від того, був товар оплачений чи ні.

 

Зверніть увагу! Якщо в повернення потрапляють товари з різних накладних, то сума повернених грошей буде враховуватися при розрахунку суми виплати по поверненні в Торгівлі з випискою рахунку для рахунку і видаткової накладної.

 

Якщо потрібно роздрукувати чек повернення, поставте галочку лівіше напису Друк чеку повернення. Якщо оплата була проведена на Розрахунковий рахунок, поставте галочку біля Додатково і відзначте Повернути все з розрахункового рахунку і виберіть зі списку Розрахунковий рахунок (при поверненні грошей клієнту з розрахункового рахунку еквайринг не нараховується). Якщо Ви відзначите Повернути в тій же формі, в якій була зроблена оплата за товар, то гроші буде повернено в тій формі, в якій було здійснено оплату.

Після виплати грошей за повернення, редагування складу повернення неможливо.

За допомогою кнопки Друк повернення кнопка Друк (Мал. 1 (5)) можна надрукувати Чек повернення або накладну повернення.

Для швидкого пошуку видаткової накладної, можна використовувати кнопку Знайти видаткову накладну Знайти видаткову накладну (Мал. 1 (6)). Пошук може бути здійснений як за номером накладної, так і по штрих-коду документа.

Також, якщо необхідно, Ви можете надрукувати коригувальний розрахунок до податкової накладної за допомогою кнопки Друк коригувального розрахунку до податкової накладної кнопка Друк (Мал. 1 (7)).