Вихід

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Файл >

Вихід

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

При натисканні на цю кнопку, програма Торгсофт завершує свою роботу.