Замовлення на виробництво

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції >

Замовлення на виробництво

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний режим дозволяє формувати замовлення на виробництво (доступний при активній додатковій функції Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції). Замовлення може містити як прості вироби (товари), так і моделі.

Для початку необхідно створити перелік моделей. Заходимо в пункт меню Налаштування - Параметри - Товар - Найменування і тиснемо кнопку Створити моделі для всіх товарів (Мал. 1). Найменування моделі створюється згідно заданому правилу, аналогічно правилу формування найменування назви товару.

Параметри - Найменування - Створення моделей

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після створення переліку моделей, він буде доступний в пункті меню Товарознавство - Повний перелік товарів і послуг у вкладці Моделі (Мал. 2). На даній вкладці можна створювати моделі і товари моделі, використовуючи стандартні кнопки програми.

Повний перелік товарів та послуг - вкладка Моделі - Замовлення на виробництво

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після вибору пункту меню Документ - Замовлення на виробництво, відкриється однойменне вікно (Мал. 3).

Замовлення на виробництво - головна

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

Дана форма розділена на чотири області: Замовлення на виробництво, Склад замовлення на виробництво, Оплата замовлення на виробництво і Продукція замовлення на виробництво.

Замовлення на виробництво

Для того, щоб створити замовлення на виробництво, натискаємо кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Замовлення на виробництво (Мал. 4).

Замовлення на виробництво - форма редагування

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні автоматично заповнюються поля Дата, Номер, Центр обліку з можливістю вносити зміни. Варто зазначити, що в поле Центр обліку повинен бути вказаний той центр обліку, на якому будуть створюватися технологічні карти і виробничі акти для виробів замовлення.

Слід заповнити наступні поля:

Дата закінчення - вказати дату закінчення виготовлення виробу;

Одержувач - вибрати зі списку або з Довідника кнопка Довідник, або після натискання на кнопку Додати кнопка Додати створити нового клієнта.

Знижка,% - при необхідності вказати знижку. При наявності знижки у клієнта, дане поле заповнюється автоматично після вибору одержувача.

Коментар - внести коментар при необхідності.

Після введення необхідних параметрів, натисніть кнопку Записати кнопка Записати.

Створене замовлення може мати три Стани:

Підготовка іконка Підготовка - при створенні замовлення буде встановлено стан Підготовка. У цьому стані можна приймати передоплату за замовленням, наповнювати замовлення виробами, а також вносити зміни в замовлення.

Активний іконка Активний - переведення в стан Активний означає, що замовлення сформовано і можна починати виробництво;

Завершено (Закрити) іконка Закрити - переведення в стан завершено можливий в тому випадку, якщо всі виробничі акти на замовлення завершені, немає боргів по оплаті рахунків на відвантаження або повернена передоплата. Після переведення замовлення в стан Завершено, всі дії по ньому буде заборонені.

 

Склад замовлення на виробництво

Після створення замовлення на виробництво, необхідно додати вироби в замовлення. Переходимо в таблицю Склад замовлення на виробництво. При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати відкриється вікно Склад замовлення на виробництво (Мал. 5).

Склад замовлення на виробництво - форма редагування

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Замовлення може містити як прості вироби (товари), так і моделі:

Для додавання товару, натисніть кнопку Товар, після чого відкриється Повний перелік товарів і послуг;

Для додавання моделі використовуйте кнопку Модель (відкриється Перелік моделей товарів).

Після вибору товару / моделі необхідно у відповідному полі вказати Кількість (Мал. 5 (1)) і Записати кнопка Записати.

При додаванні виду виробу Модель, доступна можливість сформувати перелік виробів, які будуть входити в цю модель, вказавши відповідний колір, розмір і кількість кожного кольору / розміру. При цьому, вікно Склад замовлення на виробництво буде виглядати наступним чином (Мал. 6).

Склад замовлення на виробництво - КолірРозмір

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

У разі, якщо обрана модель передбачає наявність розміру або кольору, будуть активними перемикачі Розмір і Колір (Мал. 6 (1)). Після активації даних перемикачів відобразиться таблиця для додавання розміру / кольору (Мал. 6 (2)). В даній таблиці, після натискання на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно Продукція замовлення на виробництво (Мал. 7).

Продукція замовлення на виробництво - форма редагування

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні необхідно вибрати колір або розмір, а також вказати необхідну кількість у відповідних полях. Натиснути Записати. Після чого аналогічним чином при необхідності потрібно додати інші кольори або розміри (Мал. 7а).

Склад замовлення на виробництво - заповнена таблиця

Мал. 7а (Версія програми 2020.4.6)

 

Перелік доданих виробів моделі буде відображатися в таблиці Продукція замовлення на виробництво (Мал. 8). Редагування списку заборонено. Змінювати перелік виробів моделі можна тільки на формі редагування Склад замовлення на виробництво.

Продукція замовлення на виробництво - таблиця

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після додавання в замовлення виробу / моделі, можна створити технологічну карту на відповідну модель. Для того, щоб можна було створити технологічну карту, необхідно замовлення перевести в стан Активний іконка Активний.

При натисканні на кнопку Технологічна карта кнопка Технологічні карта - Замовлення на виробництво відкриється однойменне вікно (Мал. 9, Мал. 10).

Технологічна карта моделі

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

 

Технологічна карта моделі - Матеріали технологічного акту

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

 

Технологічні операції та матеріали додаються аналогічним чином як і на формі Виробництво.

 

При створенні технологічної карти на виріб моделі (в таблиці Склад на виробництво) створюється шаблон технологічної карти виробу на основі технологічної карти моделі, який містить перелік операцій і матеріалів технологічної карти моделі. Може бути доповнений операціями і / або матеріалами, специфічними для конкретного виробу.

Наприклад, виробництво взуття. До складу замовлення виробництва додаємо модель, наприклад, Туфлі і вказуємо, що модель містить кольори синій і чорний і якісь розміри (Мал. 6, Мал. 7 і Мал. 8). Для виробництва даного виробу виконуються однакові операції, але з використанням різних матеріалів. Тому при створенні технологічної карти для моделі (таблиця Склад замовлення на виробництво) вказуємо загальні операції і матеріали для виробництва виробів. У свою чергу, технологічна карта виробу (таблиця Продукція замовлення на виробництво) вже буде мати в складі додані раніше операції і матеріали для моделі, залишиться тільки додати необхідні матеріали або операції (варто зазначити, операції і матеріали, взяті з технологічної карти моделі, можна видаляти і змінювати, але робити це не рекомендується).

Після створення технологічних карт для виробів і моделей вони будуть доступні для інших замовлень, які будуть містити ці ж моделі і вироби і створювати їх заново вже не потрібно. Вироби і моделі для яких створені технологічні карти, відзначені відповідною піктограмою кнопка Технологічні карта - Замовлення на виробництво.

Після того, як для моделей і виробів замовлення створені технологічні карти, їх можна буде передати у виробництво. Для цього необхідно вибрати модель і натиснути кнопку Створити виробничий акт кнопка Створити виробничий акт - Замовлення на виробництво. Можна створювати окремі виробничі акти на кожний виріб моделі або один виробничий акт на модель:

в першому випадку виріб буде позначено піктограмою, що означає, що виробничий акт створено. При цьому, крім виробничого акта на виріб буде створено виробничі акти на напівфабрикати, якщо такі були присутні в технологічній карті;

у другому випадку, сама модель буде позначена піктограмою, що означає, що виробничий акт створено. Також будуть створені виробничі акти на напівфабрикати моделі, якщо такі були присутні в технологічній карті самої моделі або виробів, що входить до її складу. До складу виробничого акта для моделі увійдуть тільки ті вироби, по яких не були створені індивідуальні виробничі акти. Слід врахувати, що при створенні виробничого акта для моделі вироби, що входять до її складу, не буде помічено піктограмою виробничого акта, але створити свій виробничий акт не вийде.

 

Також можна створити маршрутний лист після натискання на кнопку Створити маршрутний лист кнопка Створити маршрутний лист. У таблиці Склад замовлення на виробництво дія не доступна для виробів замовлення, які є моделлю. Алгоритм створення маршрутних листів в замовленні на виробництво аналогічний алгоритму створення виробничих актів.

 

У разі, якщо для виробництва виробу не вистачає будь-яких матеріалів (при створенні виробничого акта з'явиться відповідне повідомлення), можна використовувати режим Планування виробництва, за допомогою якого на підставі замовлення на виробництво можна створювати замовлення постачальнику на необхідні матеріали. У свою чергу, замовлення, за яким створено замовлення постачальнику відзначений відповідною піктограмою іконка Створено замовлення постачальникові, а коли замовлення постачальнику буде виконано повністю (буде поставлено вся кількість, яку замовляли), замовлення на виробництво буде відзначено піктограмою кнопка Застосувати (зелена галочка).

 

За допомогою кнопки Внести передоплату кнопка Сплатити вноситься передплата на замовлення. Після того, як внесена передплата на замовлення, можна роздрукувати або відправити клієнту рахунок на передоплату за допомогою дій Друк (Друк рахунку) і Відправити клієнту рахунок на передплату (активно в разі, якщо для даного клієнта в картці клієнта вказано email). Варто зазначити, що даний рахунок не відображається в режимі Торгівля з випискою рахунку. Вся інформація по оплатах замовлення (передоплата, оплата, повернення передоплати за замовленням і т.д.) відображається в таблиці Оплата замовлення на виробництво.

При натисканні на кнопку Прив'язати невизначену оплату кнопка Прив'язати невизначену оплату відкривається форма Невизначені оплати, яка містить список невпізнаних оплат в національній валюті, які не прив'язані ні до якого замовлення і рахунку. На цій формі можна додати оплату або змінити її коментар. Додати оплату не в національній валюті можна, але така оплата не буде відображена в списку невпізнаних оплат і її не можна буде вибрати для прив'язки до замовлення (невідому оплату в не національною валюті можна прив'язати до рахунку на відвантаження в режимі Торгівля з випискою рахунку). Після натискання кнопки Вибрати, оплата буде прив'язана до замовлення (відобразиться інформаційне повідомлення). Сума прив'язаної оплати відображається в колонці Оплачено таблиці Замовлення на виробництво, також така оплата буде відображена в таблиці Оплата замовлення на виробництво з відповідною піктограмою.

Зверніть увагу. На формі Торгівля з випискою рахунку на вкладці Оплати клієнтів в таблиці Невизначені оплати оплати, прив'язані до замовлення на виробництво, відображатися не будуть.

При необхідності, невизначену оплату можна відв'язати. Для цього перейдіть в таблицю Оплата замовлення на виробництво, виберіть відповідну оплату і натисніть кнопку Відв'язати оплату. Оплату можна відв'язати за умови, що дана плата не була використана для оплати рахунків на відвантаження.

 

Відвантаження готової продукції

Після того, як буде проведено випуск продукції за будь-яким з виробів замовлення (на формі Виробництво), можна формувати відвантаження. Замовлення, за яким випущені всі вироби, позначається відповідною піктограмою в колонці Випущено іконка Виготовлений (Мал. 11 (1)). Дана позначка свідчить про випуск всієї продукції на замовлення.

Замовлення на виробництво - Відвантаження виробу

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для відвантаження необхідно виділити потрібне замовлення і натиснути дію Відвантажити кнопка Відвантажити (Мал. 11 (2)). При натисканні на кнопку відкриється вікно Відвантаження готової продукції (Мал. 12).

Відвантаження готової продукції

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

 

Дане вікно містить наступні колонки:

Товар - найменування продукції;

Замовлено - кількість замовленого виробу;

Випущено - кількість випущеної продукції;

Відвантажено - кількість раніше відвантаженої продукції;

Доступно до відвантаження - кількість, доступна до відвантаження;

Відвантажити - колонка, яку необхідно заповнити - внести необхідну кількість для відвантаження. Якщо потрібно відвантажити всю доступну кількість до відвантаження, використовуйте кнопку Відвантажити доступну кількість. При натисканні на цю кнопку, колонка Відвантажити буде заповнена даними з колонки Доступно до відвантаження, при цьому вже введені дані будуть перезаписані. За допомогою дії Очистити кількість для відвантаження, можна очистити заповнені дані.

При необхідності можна створити рахунок на відвантаження, для цього активуйте перемикач Створити рахунок на відвантаження (Мал. 12 (1)), після чого стане можливим також Створити видаткову накладну на відвантаження - відобразиться відповідний перемикач (Мал. 12 (2)). Активуйте і його, якщо необхідно створити і видаткову накладну на відвантаження.

Для створення відвантаження тиснемо кнопку Створити відвантаження (Мал. 12 (3)), після чого Ви можете перейти до створеного відвантаження, натиснувши на відповідну дію в підтвердженні, яке з'явилося.

Всі створені відвантаження відображаються у вкладці Відвантаження готової продукції (Мал. 13).

Відвантаження готової продукції - Замовлення на виробництво

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даній вкладці є можливість подивитися створені відвантаження:

Замовлення № - номер замовлення, за яким було зроблено відвантаження;

Кількість - кількість відвантажень;

Дата відвантаження;

Рахунок № - номер рахунку на відвантаження (якщо рахунок був створений);

Сума за рахунком;

Оплачено за рахунком - сума, сплачена за рахунком;

Борг за рахунком - сума, яку необхідно доплатити;

Змінив - співробітник, а якщо він не визначений, то користувач програми, який вніс зміни.

Внизу форми відображається Склад відвантаження на замовлення (товар і кількість).

На даній вкладці також можна створити відвантаження продукції, створити рахунок по відвантаженню або видаткову накладну, використовуючи відповідні кнопки.

Створені рахунки і видаткові накладні відображаються в режимі Торгівля з випискою рахунку у відповідних вкладках. Слід зазначити, що при створенні рахунку на відвантаження, оплата за таким рахунком береться в сумі передоплати за замовленням (нерозподіленого на інші відвантаження). При цьому автоматично створюється видатковий документ Повернення передоплати в рахунок оплати рахунку. При внесенні передоплати за замовленням, якщо були неоплачені рахунки, ця оплата автоматично розподіляється за такими рахунками.

Кнопка Оновити оплати за рахунками кнопка Оновити оплати по рахунках доступна для відвантажень, за якими створені рахунки і служить для прив'язки до виділених рахункам суми нерозподіленого на відвантаження передоплати за замовленням на виробництво. Дію доцільно використовувати в ситуації, коли за рахунками були вручну видалені оплати в режимі Торгівля з випискою рахунку, створені автоматично при створенні рахунку на відвантаження або при внесенні передоплати за замовленням.

 

Таким чином, з режимом Замовлення на виробництво Ви зможете:

формувати замовлення на виробництво у вигляді переліку виробів (моделей);

приймати передоплату від клієнта за замовлення;

створювати і редагувати технологічні карти для виробів (моделей) замовлення;

створювати виробничі акти (передавати вироби замовлення у виробництво);

відвантажувати готову продукцію шляхом створення рахунків і витратних накладних.