Замовлення торгової точки на склад

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Документ >

Замовлення торгової точки на склад

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний режим буде корисний, якщо магазини, що знаходяться віддалено один від одного, працюють в термінальному режимі наступним чином. Є центральний склад і кілька торгових точок. В торгових точках в режимі онлайн необхідно замовляти товар, який або закінчується, або вже закінчився. У свою чергу, на центральному складі товар знаходиться у великій кількості. Менеджер на складі обробляє замовлення, які поступили і формує внутрішні переміщення на торгові точки, від яких прийшло замовлення. Далі товар разом з накладними надходить на відповідні торгової точки.

Слід зазначити, що даний режим роботи може бути застосований в роботі локальної мережі, або при роботі термінального сервера. Іншими словами, коли використовується одна база даних.

Для роботи даного режиму необхідно вибрати центральний об'єкт обліку. Його можна вибрати з пункту меню Налаштування - Параметри - закладка Торгівельна мережа - поле Центральний об'єкт обліку. Даний вибір необхідний для того, щоб програма "розуміла" на який з об'єктів обліку, доступних в торгівельній мережі, торгові точки будуть формувати замовлення.

Після вибору центрального об'єкта обліку, можна приступати до формування замовлення. Для формування замовлення в полі Торгова точка, в головному вікні програми, повинен бути обраний будь-який об'єкт обліку відмінний від центрального, обраного раніше.

Для формування замовлення, користувач повинен увійти в пункт меню Документ - Замовлення торгової точки на склад. Відкриється однойменне вікно, розділене на дві частини. У верхній частині вікна створюються нові замовлення. При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється вікно (Мал. 1).

Замовлення торгової точки на склад

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

 

У відповідних колонках буде вказано назву товару, артикул, штрих-код товару, роздрібна ціна, кількість на центральному складі, кількість на поточному складі, мінімальний залишок і замовлення. Причому, колонка Кількість на центральному складі може бути прихована від користувача (Налаштування - Користувачі - подвійний клік по користувачу - перемикач Дозволено бачити кількість товару центрального складу. Якщо у редагованого користувача не активний перемикач Без рольових обмежень). Колонка Замовлення є редагованою. У цій колонці користувач вказує, скільки товару йому необхідно замовити з центрального складу. Крім того, на даній формі доступний стандартний фільтр (F12), а в поле Коментар до замовлення можна вказати всі необхідні зауваження та побажання. Після всіх необхідних дій необхідно натиснути на кнопку Створити.

Перемикач Товар, що закінчується (на торговій точці). Якщо перемикач активовано, то список товарів в замовленні буде містити тільки ті товари, залишок яких на торговій точці (замовника) менше, ніж мінімальна кількість.

Після цього, Замовлення додасться в верхню частину вікна (Мал. 2).

Замовлення торгової точки на склад - головна

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)

 

Це замовлення може бути відредаговане або видалене після натискання на відповідні кнопки. До тих пір, поки замовлення не буде переведено в стан Готовий, він не може бути оброблений на центральному складі. Для переведення замовлення в стан Готовий необхідно натиснути на кнопку кнопка Стан (Стан) і вибрати пункт Готовий. Після цього, дане замовлення буде доступне на центральному складі. Слід зазначити, що користувач, який оформляє замовлення на торговій точці не може видаляти товар в нижній частині екрана.

Після цього, замовлення готове до обробки користувачем на центральному складі. Користувач на центральному складі може редагувати кількість товару в замовленні, подвійним кліком по тому чи іншому товару в нижній частині екрана.

При натисканні на кнопку Обробити замовлення кнопка Обробити замовлення, буде проаналізовано поточну кількість товару на складі - заповниться колонка Поточна кількість, в якій відображається дата і відповідна кількість товару і колонка Кількість до постачання - кількість для передачі на центр обліку. Якщо товару на складі менше, ніж кількість замовлення, то колонка Кількість до постачання заповнюється тією кількістю, яка є на складі. Дану колонку можна редагувати.

При натисканні на кнопку кнопка Розподіл по складам Створити накладну внутрішньої передачі буде сформовано накладні внутрішнього переміщення і статус замовлення зміниться на кнопка Обробити замовлення Опрацьовано.

Замовлення торгової точки на склад - поточна кількість

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.4)

 

У колонці Поставлено, буде відображатися та кількість, яка увійшла у внутрішнє переміщення. У колонці Недопоставка - відображається кількість недопоставленого товару. Слід зазначити, що якщо в замовленні було зазначено, наприклад, кількість "3", а в центральному складі цього товару "1", то на торговельну точку буде відправлена лише одна одиниця товару, тобто та кількість, яка до кількості "0" на центральному складі.

При кнопка Створення завдання експедитору Створенні завдання експедитору і кнопка Редагувати завдання експедитору Редагування завдання експедитора на формі Замовлення торгової точки на склад (Мал. 4) можна відобразити не тільки товари центрального складу, а й усі товари торгової мережі. Для цього в поле Показати товари, можна вибрати наступні значення:

Повний список товару;

Всі товари складу постачальника;

Товари складу постачальника в наявності.

Замовлення торгової точки на склад - показати товари

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.4)

 

Є можливість роздрукувати завдання експедитору після натискання на кнопку кнопка Друк Завдання експедитора (стає доступною після того, як замовлення переведено в статус іконка Статус ГотовийГотовий). При натисканні на кнопку, відкриється вікно Налаштування завдання експедитору (Мал. 5).

Налаштування завдання експедитору

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.4)

 

Якщо встановити перемикач Встановити кількість товару на центральному складі, то в такому випадку в завдання експедитору потрапляє кількість товару в замовленні мінус кількість цього товару на центральному складі.

При активованому перемикачі Відкрити форму вибору постачальників, після натискання на кнопку Продовжити, відкриється форма Постачальник, в якій необхідно вибрати постачальника. В такому випадку в завдання експедитору потраплять тільки ті товари, які приходовались від обраного постачальника.

При натисканні на кнопку кнопка Замовити те що продано Замовити те, що продано, на формі Замовлення торгової точки на склад (Мал. 6) відображається колонка Кількість реалізацій, в якій відображається кількість реалізацій за обраний період (Мал. 6 (1)) на центрі обліку з якого створюється замовлення. При натисканні на кнопку кнопка Кількість яка дорівнює (Мал. 6 (2)), в замовленні встановиться кількість, що дорівнює кількості реалізацій для обраних товарів.

Замовлення торгової точки на склад - замовити те, що продано

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.4)

 

Для того, щоб змінити таке замовлення, використовуйте кнопку кнопка Змінити замовлення Змінити замовлення.

 

Довідка. При створенні накладної внутрішньої передачі з товарами суворого гарантійного обліку в разі, якщо для будь-якого товару виникне помилка "серійний номер відсутній на складі" буде відображено повідомлення з пропозицією ввести серійний номер заново (буде вказано "некоректний" серійний номер). У разі згоди ввести серійний номер заново, буде виведено вікно з полем введення для нового серійного номера. У разі відмови від повторного введення серійного номера, товар з "помилковим" серійним номером не буде включений в документ внутрішньої передачі, тобто буде недопоставка товару.

 

За допомогою перемикача Інформувати склад-постачальник про нове замовлення (доступний тільки якщо активована додаткова функція Оповіщення персоналу) можна оперативно оповістити співробітника складу-постачальника про створене замовлення, що дозволить швидше обробити замовлення.

Якщо перемикач активовано, то при зміні стану замовлення на іконка Статус Готовий Готовий автоматично буде з'являтися вікно Колективне оповіщення (Мал. 7) з заповненим заголовком (Тема) і текстом (при необхідності можна змінювати) (Мал. 7 (1)).

Колективне оповіщення - заказ торг.точки на склад

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.4)

 

У вікні, що відкрилося, в полі Тип повідомлення (Мал. 7 (2)) необхідно зі списку або з Довідника кнопка Довідник вказати тип повідомлення або, після натискання на кнопку Додати кнопка Додати, створити новий. Далі належить вибрати Дату і час відправки (Мал. 7 (3)) оповіщення та Інтервал відправки, хвилини (Мал. 7 (4)) (якщо необхідно, щоб сповіщення приходило по закінченню певного часового інтервалу, а якщо значення "0", то сповіщення з'явиться протягом 3-х хвилин). Потім натискаємо на кнопку Вибрати користувачів ... (Мал. 7 (5)), де у вікні Активні користувачі (Мал. 8) відзначаємо галочкою тих, кому буде відправлено повідомлення і натискаємо Вибрати. Варто відзначити, що в даному списку користувачі будуть відфільтровані по складу-постачальнику. Це користувачі, у яких немає обмеження до центру обліку, дозволено переключення центрів обліку, є доступ до потрібного складу або потрібний склад для користувача є основним.

Активні користувачі - замовлення торг.точки на склад

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.4)

 

Далі тиснемо Записати кнопка Записати (Мал. 7 (6)).

Після того, як повідомлення було створено, воно з'явиться на комп'ютері зазначених користувачів складу-постачальника в заданий час. Це дозволить співробітникам складу швидше обробити замовлення.

Подивитися, хто прочитав сповіщення і в який час можна в пункті меню Налаштування - Колективне оповіщення, де відображаються всі створені оповіщення.