Архів розрахунку зарплати

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Розрахунок зарплати >

Архів розрахунку зарплати

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Даний пункт меню служить для відображення зарплати за посадами, офіційної зарплати і % відрахувань із офіційної зарплати за закритими платіжними відомостями (Мал. 1).

Містить дію Застосувати поточні параметри розрахунку зарплати, за допомогою якої можна змінити параметри розрахунку зарплати для попередніх відомостей.

Архів розрахунку зарплати

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)