Форма ведення обліку товарних запасів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції >

Форма ведення обліку товарних запасів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Додаткова опція Форма ведення обліку товарних запасів була розроблена відповідно до затвердженого наказу Міністерства фінансів України (№ 496 від 03.09.2021) щодо порядку ведення обліку товарних запасів фізичними особами підприємцями, у тому числі платниками єдиного податку. Відповідно до цього наказу ФОП певних категорій, які реалізують товар, під час продажу якого не використовується реєстратор розрахункових операцій, тобто фіскальний реєстратор, зобов'язуються вести облік у вигляді ведення обліку товарних запасів, у якій необхідно фіксувати первинну документацію, тобто надходження товару (прихід товару) із сумами накладних та видаткові накладні (реалізація товару, списання та інше), також із сумами цих документів.

Зверніть увагу, що при активації опції враховується кількість робочих місць.

Після активації додаткової опції необхідно перейти до меню Налаштування - Параметри - Додаткові опції. З'явиться розділ Форма обліку товарних запасів. У цьому розділі необхідно активувати параметр Використовувати для поточного робочого місця (Мал. 1) та зберегти.

Налаштування - Використовувати для поточного місця

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.3)

 

Після того, як активували дане налаштування, для роботи з формою переходимо до пункту Склад - Форма ведення у подружжя товарних запасів. Відкриється однойменна форма (Мал. 2).

Форма ведення обліку товарних запасів

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.3)

 

Початок роботи з цієї форми повинен починатися з установки фільтра Дата початку ведення обліку (Мал. 2 (1)). Фактично, це дата, коли ми починаємо вести облік товарних запасів. Після вибору дати початку ведення обліку починається розрахунок початкових залишків на цю дату. Після виконання розрахунку першим рядком у таблиці буде запис Вид – Початкові залишки (Мал. 2 (2)) та буде заповнено Суму надходження товару, тобто це значення саме для початкових = сума собівартості всіх товарів, що були на складі на обрану дату початку ведення обліку. Якщо запис з початковими залишками не відображається, то сума дорівнює 0 і на обрану дату початку ведення обліку просто не було початкових залишків у програмі (або відсутня собівартість у товарів, потрібно перерахувати).

Центр обліку (Мал. 2 (3) за замовчуванням вказаний поточний. При необхідності можна вибрати кілька центрів обліку. Це потрібно у випадках, коли облік торгової точки ведеться з використанням двох або більше центрів обліку. Тобто, якщо одна торгова точка (одна господарська одиниця), а в програмі, наприклад, розбито на два центри обліку на кшталт Торговий зал і Склад, то у фільтрі потрібно вибрати ці два центри обліку. Будуть відображатися дані з двох центрів обліку як з одного. Якщо обрано кілька центрів обліку, то внутрішні переміщення між цими центрами обліку не відображатимуться.

Фільтр Вид документа (Мал. 2 (4)) дозволяє вибрати типи документа, які будуть відображатися на формі. Цей фільтр лише для аналітичних цілей. Його використання при звичайній роботі режиму не потрібне.

Фільтр Підприємство (Мал. 2 (5)). Корисний у разі, коли кілька підприємців ведуть облік у програмі, використовується один загальний центр обліку, але складські документи встановлюють зв'язок із підприємством. Таким чином, за допомогою цього фільтра можна визначити рух товару за конкретним ФОП.

Фільтр Фіскальність товару (Мал. 2 (6)). Вибір значення у цьому фільтрі впливає на розрахунок сум документів. Враховуватимуться товари із зазначеним типом фіскальності. Теж призначений для аналітичних цілей.

Фільтр Тип документа (Мал. 2 (7)). Впливає лише на документи повернення та реалізація. Для цих документів будуть враховуватися чи не будуть враховуватися товари, які були продані або повернені з використанням реєстратора розрахункових операцій. Фільтри Вид документа, Фіскальність товару, Тип документа використовуються ТІЛЬКИ для аналітики. Без потреби не потрібно їх використовувати. Будьте уважні. Це дуже важливий момент. Наприклад, якщо буде обраний фільтр Фіскальний тип чека, то будуть враховуватися товари, які були продані або повернені з використанням реєстратора розрахункових операцій, а це у свою чергу не відповідає порядку форми ведення, що має містити товари, продані без використання фіскального реєстратора.

Зверніть увагу, що для всіх видів документів при розрахунку сум не враховуються послуги.

Після натискання на дію Товар кнопка Новий товар (Мал. 2 (8)) можна переглянути склад документа (Мал. 3).

Склад документу - форма ведення

Мал. 3 (Версія програми 2022.0.3)

 

Основною дією на цій формі є Друк кнопка Друк (Мал. 2 (9)), по натисканню на яку відкривається попередній перегляд Форми ведення обліку товарних запасів (Мал. 4).

Форма ведення обліку - друкована форма

Мал. 4 (Версія програми 2022.0.3)

 

Формування блоку інформації про підприємця вимагає правильного та уважного заповнення полів на формах Торговельної мережі, Підприємство, Центр обліку, щоб інформація про ПІБ, податкову адресу підставлялася правильно, бо форма може бути сформована для кількох центрів обліку, підприємств тощо. Це важливо! Якщо десь не буде заповнено потрібне поле, то ПІБ або адреса можуть бути підставлені ​​з іншої форми і це спричинить помилки оформлення.

Розглянемо докладніше.

ПІБ (Мал. 4 (1)) визначається наступним чином:

а) якщо на формі вказано значення у фільтрі Підприємство (Мал. 2 (5)), то використовується значення поля ПІБ керівника (Мал. 5 (1)) відповідного підприємства (НалаштуванняПідприємство – Змінити).

Підприємство - піб керівника єдрпоу

Мал. 5 (Версія програми 2022.0.3)

 

б) якщо підприємство у фільтрі не вказано або в ньому не заповнене поле, то використовується значення поля Підприємець (Мал. 6 (1)) вибраного центру обліку. Якщо вказано кілька центрів обліку, то вказується ПІБ першого (Налаштування - Торговельна мережа - Центр обліку - Змінити).

ЦО - Назва магазину адресаЦО - єдрпоу інн

Мал. 6 (Версія програми 2022.0.3)

 

в) якщо не зазначено у попередніх двох варіантах, то буде використано значення поля Підприємець (Мал. 7 (1)), вказане для Торговельної мережі (НалаштуванняТорговельна мережа – Змінити)

Торговельна мережа - Підприємець інн

Мал. 7 (Версія програми 2022.0.3)

 

ЄДРПОУ (ІПН) (Мал. 4 (2)) визначається наступним чином:

а) якщо вказано значення фільтра Підприємство, то використовується значення поля ЄДРПОУ платника (Мал. 5 (2)) або, якщо не заповнено, значення поля Індивідуальний податковий номер (Мал. 5 (3)) відповідного підприємства (НалаштуванняПідприємство – Змінити).

б) якщо підприємство у фільтрі не вказано або в ньому не заповнене потрібно поле - використовується значення поля ЄДРПОУ (Мал. 6 (2)) або значення поля Індивідуальний податковий номер (Мал. 6 (3) вказаного центру обліку (першого, якщо вказано декілька центрів обліку) (Налаштування - Торговельна мережа - Центр обліку - Змінити)

в) якщо не зазначено у попередніх двох варіантах, використовується значення поля Ідентифікаційний код (Мал. 7 (2)) торгової мережі (НалаштуванняТорговельна мережа – Змінити).

Для визначення податкової адреси (Мал. 4 (3)) використовуються значення полів Місто та Адреса торгової мережі (НалаштуванняТорговельна мережа – Змінити) (Мал. 7 (3))

Для визначення даних про місце продажу (Мал. 4 (4)) використовується значення поля Назва магазину (Мал. 6 (4)) як назву точки продажу. Якщо не заповнено, то використовуються значення полів Місто та Адреса (Мал. 6 (5)) вказаного центру обліку (першого, якщо вказано кілька центрів обліку) (Налаштування - Торговельна мережа - Центр обліку - Змінити)

Або вдумливо заповніть усі ці дані або як варіант, можна для кожного з центрів обліку налаштувати вручну шаблон друкованої форми і під час друку перемикатися між шаблонами звіту. У такому разі ви будете впевнені у правильності підстановки даних у блок інформації про ФОП.

Варто зазначити колонку Постачальник або отримувач товару (на формі це колонка Контрагент). Тут проставляється інформація про ідентифікаційний код (Мал. 4 (5)). Для клієнта код заповнюється у картці клієнта – вкладка Інше. Якщо клієнт Юридична особа, береться інформація з поля ЄДРПОУ (Мал. 8 (1)), якщо тут не заповнено – значення Індивідуального податкового номера (Мал. 8 (2)), а якщо ні, то Ідентифікаційний код (Мал. 8 (3)). Якщо клієнт не юрособа, то ЄДРПОУ пропускається та береться значення з наступних двох полів. Так само.

Картка клієнта - єдрпоу інн

Мал. 8 (Версія програми 2022.0.3)