Технологічна карта

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції > Виробництво готової продукції >

Технологічна карта

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для початку потрібно створити Технологічну карту (ТК) натисканням на кнопку Додати кнопка Додати, відкриється відповідне вікно (Мал. 1) в якому вибираємо товар, який потрібно виготовити, зі списку, або натисканням на кнопку Довідник кнопка Довідник вибрати з повного списку товарів і послуг і натиснути на кнопку Вибрати. Якщо необхідно, ввести Опис у відповідному полі та натиснути на кнопку Записати.

Технологічна карта - форма редагування

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

Далі є можливість перейти на вкладку Коментар і додати відповідний по необхідності. Надалі при друку Виробничого акту буде відображатися поле з коментарями до технологічної карти (Мал. 2).

Технологічна карта - Коментар - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

Потім наповнюємо ТК операціями (нижня частина вікна), необхідними для виготовлення однієї одиниці виробу натиснувши на кнопку Додати кнопка Додати. Відкриється вікно Технологічна операція (Мал. 3), вибрати операцію з Довідника кнопка Довідник. При натисканні на кнопку відкриється вікно з переліком раніше доданих операцій, в якому є можливість створити нову операцію або редагувати існуючу. Докладніше про довідник операцій читай тут.

 

Технологічна операція ТК

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

Якщо операції немає в списку, можна створити нову натисканням на кнопку Додати кнопка Додати (Мал. 4).

Операція - нова

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

У вікна Операція (Мал. 4) потрібно ввести Назву операції. При необхідності вказати Артикул та Розмір.

В поле Одиниця виміру вводимо одиницю виміру операції, або вибираємо з раніше створеної в випадаючому списку. В полі Еквівалент вимірювання вибираємо зі списку: операція буде вимірюватися в Грошовому еквіваленті, або в Часовому і вказати Ціну за одиницю операції.

Еквівалент вимірювання - Гроші

Якщо операція вимірюється в грошах, то вартість робіт для Виробничого акту обчислюється, як вартість операції, помножена на кількість виконаних операцій.

Еквівалент вимірювання - Час

Для того, щоб регулювати\управляти вартістю робіт в залежності від кількості виробів у партії, шляхом завдання вартості секунди в виробничому акті. Чим більше кількість товару в партії, тим дешевше вартість секунди. Вартість роботи визначається тривалістю роботи заданої в операції, помноженої на кількість виконаних операцій в партії помноженої на вартість секунди для цієї партії.

Вартість виконаних робіт збільшує собівартість одиниці готової продукції.

 

Потім по необхідності зі списку вибрати Вид оплати виконавцю: Сума або Відсоток (%) і ввести Значення оплати виконавцю (поля доступні, якщо активовано додаткову опцію Розрахунок зарплати).

Налаштування Ігнорувати зарплатний коефіцієнт виробництва співробітника. Якщо у співробітника, який виконує операцію, в якій не вказана настройка Ігнорувати коефіцієнт виробництва співробітника, визначений даний коефіцієнт (Налаштування - Співробітник - вкладка Виробництво - Зарплатний коефіцієнт виробництва (за замовчанням 1)), то на нього буде помножена Ціна або Тривалість в секундах в операції виробничого акту (маршрутного листа).

В полі Каталог операцій можна вказати зі списку до якого саме вона буде відноситись. Докладніше про створення каталогів читай тут.

Також можна вказати Розряд операцій. Для цього необхідно перейти в пункт меню Налаштування - Налаштувати розряди операцій (Мал. 5 (1)).

Налаштувати розряди операцій

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після цього відкриється вікно Розряди операцій (Мал. 6).

Розряд операції - головна

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні, за допомогою кнопки Додати кнопка Додати, створюємо розряд операцій. При натисканні на кнопку, відкривається наступне вікно (Мал. 7).

Розряд операція - форма редагування

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

В поле Назва вказуємо назву розряду операції, а в поле % підвищення вартості - відсоток, на який буде збільшена вартість секунди операції, щодо вартості секунди виробничого акту (Мал. 19, Мал. 22 (6)), яка вказується при створенні виробничого акту ( наприклад, якщо вказати 10, то вартість секунди операції буде вище на 10% від вартості секунди виробничого акту). Зберігаємо розряд операції, натиснувши на кнопку Записати кнопка Записати.

Після створення розрядів операції, їх можна вибрати при створенні технологічної або виробничої операції.

 

Варто зазначити, що зазначення ​​розряду операції має сенс в тому випадку, якщо операція вимірюється в часі (Еквівалент вимірювання - Час) або це може нести тільки довідковий зміст.

Таким чином, до цієї операції буде додано розряд операції, який буде впливати на розрахунок вартості секунди відповідної операції.

 

Налаштування Пов'язувати з обладнанням у виробництві. Якщо для операції включений даний перемикач, то:

1.У списку технологічних операцій для кожної такої операції буде відображатися піктограма Потрібно обладнання у виробництві іконка Потрібне обладнання у виробництві в разі, якщо обладнання для операції не вибрано (Мал. 8).

Потрібне обладнання у виробництві

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

 

2.При автоматичному створенні виробничого акта на основі технологічної карти список всіх операцій, для яких потрібно обладнання, але не вказано для технологічної карти, буде відображений на формі Вибір обладнання для операції (Мал. 9).

Вибір обладнання для операції

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

 

Рядки з операціями, для яких не вибрано обладнання, мають червоний фон. Для вибору обладнання виділіть відповідне поле і натисніть кнопку кнопка Вибір обладнання, після чого відкриється довідник Обладнання зі списком обладнання, яке використовується у виробництві. Якщо для операції технологічної карти був зазначений тип обладнання, то буде відображений список обладнання цього типу.

У разі, якщо обладнання для таких операцій не вибрано на цій формі, виробничий акт створений не буде.

3. При створенні маршрутного листа алгоритм аналогічний пункту 2.

Для операцій типу Зважування і Списання устаткування не вибирається.

 

Заповнивши необхідні параметри операції, натисніть на кнопку Записати. Після створення операції, її можна буде вибрати зі списку.

Далі вкажіть Тип операції (Мал. 3 (2)). Крім стандартного типу Операція доступні типи операції Зважування і Списання. Варто зазначити, що технологічна карта не може містити одночасно операцію категорії "зважування" і "списання".

Операція Зважування. При виконанні такої операції, ваговий матеріал виробу буде списуватися зі складу (Мал. 10). Якщо операція була створена з еквівалентом виміру Час, буде відображатися наступне вікно.

Тривалість в секундах - зважування

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

 

Якщо ж редагована операція була створена з еквівалентом виміру Гроші, буде відображатися наступне вікно (Мал. 11).

Ціна тех.операцій - зважування

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

 

Якщо стоїть галочка Ціна тех. операції, тобто можливість змінювати вручну ціну операції для даної Технологічної операції, якщо ж галочку прибрати, то ціна операції буде автоматично братися з Довідника операцій кнопка Довідник. У разі зміни ціни операції в Довіднику операцій, тоді всі нові виробничі операції створені за старими ТК будуть з новою Ціною операції (в разі, якщо не стоїть галочка Ціна тех. операції). Для того, щоб змінити Ціну тех. операції в раніше створених операціях, потрібно заходити в кожну Технологічну карту і переглядати всі операції вручну.

Варто зазначити, що для операцій, що вимірюються в грошах, при зміні ціни на операцію в технологічній карті, оновлюються ціни на цю операцію у всіх відкритих виробничих актах. Перед зміною відображається повідомлення зі списком відкритих виробничих актів, на які вплине зміна ціни операції і загальною сумою зміни. Оновлюються ціни тільки на ті операції, ціна яких дорівнювала ціні операції в технологічній карті до зміни. Якщо ціна на операцію в виробничому акті відрізнялася від початкової ціни в технологічній карті, вона змінена не буде. Якщо при зміні ціни був включений перемикач Ціна тех. операції, то ціна буде змінена для тих операцій, де вона дорівнювала ціні за довідником. У разі, якщо при зміні ціни був вимкнений перемикач Ціна тех. операції, то ціна буде встановлена ціні за довідником.

Операція Списання (Мал. 12). Дозволяє списувати необхідну кількість матеріалу з можливістю його редагування.

Технологічна операція - списання - нова

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

 

При скануванні даної операції у вікні "Операції маршрутного листа" (Документ - Операції маршрутного листа), викликається вікно (Мал. 13) з можливістю редагування кількості списань. За замовчуванням, кількість списаного матеріалу відповідає необхідній кількості матеріалів в Технологічної карті.

Списание материала по ТК - рус

Мал. 14 (Версія програми 9.3.8)

 

На прикладі показано, що одному товару змінили кількість списаного товару, замість "2", вказали "7" - рядок виділено червоним кольором. Це означає, що кількість Необхідно списати більша, ніж можна списати. В такому випадку зі складу буде списано "7" одиниць товару. Аналогічно буде, якщо вказати кількість менше в поле Необхідно списати, ніж в поле Можна списати, буде списано та кількість, яку вказали в полі Необхідно списати.

Необхідно списати розраховується як різниця між кількістю, яку потрібно за технологічною картою з урахуванням обсягу партії і кількістю вже списаного матеріалу.

 

Додано автоматичне списання матеріалу. Тепер, якщо в товар додано списання, то при випуску готової продукції буде списано не кількість матеріалу, яка внесена в маршрутний лист, а кількість, яка було внесена при виконанні операції Списання, через режим Операції маршрутного листа.

 

Варто зазначити, що в маршрутному листі відображається планована кількість списання.

 

Особливості операції типу Списання:

1. Операція типу Списання не створює складського документа на списання матеріалу. Він створюється тільки при випуску готової продукції (на відміну від операції типу Зважування)

2. Операція типу Списання не є накопичувальною. Якщо виконувати операцію типу Списання кілька разів, то в підсумку в маршрутний лист буде додано (а при випуску готової продукції, списано) тільки ту кількість матеріалу, яку було вказано при виконанні останньої операції типу Списання. Таким чином, виконувати цю операцію рекомендується одноразово і якщо потрібно списати весь матеріал, то не змінювати кількість матеріалу, що пропонується до списання за замовчанням.

3. При частковому списанні матеріалів через операцію Списання маршрутного листа, кількість списаного матеріалу додається до вже списаної кількості. Тобто, якщо для виробництва партії з 5 виробів потрібно 5 умовних одиниць матеріалу (по одній на кожен виріб), то після виконання 5 операцій списання, в ході кожної з яких була списана одна умовна одиниця матеріалу, в кінцевому підсумку буде списано 5 умовних одиниць матеріалу, що і буде відображено у вкладці Матеріали для маршрутного листа на формі Виробництво.

Повністю списаний товар виділяється зеленим кольором.

Налаштування Списувати матеріали зі складу при виконанні операції (Мал. 3 (7)). Якщо встановлено цей параметр, то при виконанні такої операції буде створений складський документ списання. Перелік товарів, списаних при виконанні такої операції відображається у вкладці Акти списання. При видаленні операції, по якій матеріал списався зі складу, будуть видалені відповідні складські документи (це справедливо і для операції типу Зважування). При цьому матеріал залишиться в складі виробничого акта і буде списаний зі складу тільки при випуску / списання продукції.

 

Для операцій технологічного акту є можливість вказати Тип обладнання (Мал. 3 (5)) і Устаткування (Мал. 3 (6)), пов'язане з цією операцією. Вказати обладнання можна тільки в тому випадку, якщо зазначено тип обладнання. У випадаючому списку є тільки те обладнання, яке використовується у виробництві. Якщо для операції технологічного акта зазначений тип обладнання та устаткування, то при створенні виробничого акта ця інформація буде скопійована для відповідних операцій виробничого акта. Детальніше про те, як додати обладнання в Торгсофт читай тут (пункт меню Склад - Обладнання).

У списку технологічних і виробничих операцій операції, які пов'язані з обладнанням, будуть позначені піктограмою іконка Пов'язано з обладнанням в колонці Найменування.

За допомогою дії Перейти до аналізу використання обладнання кнопка Перейти да аналізу використання обладнання (активно для операцій, пов'язаних з обладнанням) відкривається вкладка Аналіз використання обладнання, де:

- в фільтр Обладнання підставляється обладнання відповідної операції;

- перемикач Аналіз за виставляється в значення, відповідне тому, звідки було викликано дію (За технологічними картами або За виробничим актам);

- в фільтр Технологічний / Виробничий акт підставляється відповідний технологічний / виробничий акт.

Детальніше про Аналіз використання обладнання читай тут.

 

В поле Коментар (Мал. 3 (8)) при необхідності можна залишити відповідний запис. При створенні виробничого акта, коментар технологічної операції копіюється в відповідну операцію виробничого акта. Коментар для виробничого акта може бути змінений незалежно від коментаря для відповідної технологічної операції. Зміна коментаря для технологічної карти не змінює коментар для виробничої операції, створеної на її основі. Коментар відображається в полі Memo в списку технологічний / виробничих операціях.

 

При натисканні на кнопку Додати групу операцій кнопка Додати групу операцій відкриється відповідне вікно в якому потрібно (якщо у Вас немає раніше створених груп операцій) у верхній частині вікна створити назву групи операцій натисканням на кнопку Додати кнопка Додати, після чого, в нижній частині вікна додаємо операції натисканням на кнопку Додати кнопка Додати. Після додавання операцій в групу натискаємо Вибрати, група операцій додана до Технологічної операції, Додавання групи операцій істотно заощаджує час, так як можна записавши один раз групу операцій, потім вибирати зі списку необхідну. При натисканні на кнопки Перенести вгору кнопка Вгору операція і Перенести вниз кнопка Вниз операція номер операції буде змінюватися в залежності, яку кнопку натиснути. За допомогою дії Копіювати кнопка Копіювати можна створити нову групу, яка буде містити список операцій групи, яка копіюється.

 

Заповнення ТК матеріалом, необхідним для виготовлення однієї одиниці виробу

Після позначення всіх необхідних операцій натисніть на закладку Матеріали (Мал. 14).

Технологічна карта - вкладка Матеріали

Мал. 14 (Версія програми 2020.4.6)

 

Натисніть на кнопку Додати кнопка Додати (Мал. 14 (1)). Відкриється вікно Матеріали (Мал. 15).

Матеріал - ТК

Мал. 15 (Версія програми 2020.4.6)

 

Виберіть категорію зазначених вище матеріалів:

Матеріал.

Відхід. При будь-якому виробництві є відходи, які також потрібно враховувати.

Напівфабрикат (Мал. 16) - це матеріал, для якого створюється своя технологічна карта (при виборі категорії напівфабрикат, нижче поля Кількість стане доступною дія Технологічна карта). При виробництві виробу, що містить такий вид матеріалу, буде врахована потреба в матеріалах, необхідних для самого напівфабрикату. Виробничий акт на напівфабрикат створюється автоматично при створенні виробничого акта для виробу, технологічна карта якого містить такий матеріал (напівфабрикат). Такий виробничий акт відзначений відповідною піктограмою іконка Напівфабрикат.

Напівфабрикат - ТК

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.6)

 

Після чого, натиснувши на кнопку Вибрати матеріал зі складу, Вибрати матеріал з довідника або Вибір зі складу за видами товару виберіть необхідний матеріал, потім в поле Кількість, вкажіть кількість обраного матеріалу (кількість основного матеріалу повинна бути вказана з урахуванням можливого відходу).

Налаштування Приходувати відхід на склад (доступна тільки для категорії Матеріал). Якщо вказано кількість відходу і активована настройка приходувати на склад, то при списанні матеріалу створюється документ на списання матеріалу в кількості рівному загальної кількості матеріалу, де в якості одержувача вказано СПИСАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ВИРОБНИЦТВО і складський документ приходу в кількості рівній кількості відходу, де в якості постачальника буде вказано ПРИХОД ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА. У разі, якщо параметр не встановлено, то буде створений документ списання матеріалу в кількості, що дорівнює різниці між загальною кількістю матеріалу і кількістю відходу, і документ списання відходу в кількості, що дорівнює кількості відходу, де в якості одержувача буде вказано СПИСАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА.

Документ створюється при випуску готового виробу, якщо список матеріалів виробничого акта містить матеріал для якого вказано відхід, що приходуємо, або при виконанні операції при якій матеріал списується зі складу, якщо з операцією пов'язаний відповідний матеріал. Перелік таких матеріалів відображається в вкладці Акти приходу відходів.

При списанні вироби документи приходу і списання відходів не створюються.

Кількість відходу - розмірність і одиниця виміру матеріалу для відходу повинні відповідати основному матеріалу.

 

Якщо потрібно до матеріалу вибрати аналог, виділіть необхідний матеріал і натисніть на кнопку Вибрати аналог виду товару, якщо основного товару недостатньо кнопка Вибрати аналог виду товару (Мал. 14 (2)), після чого відкриється вікно Налаштування видів товару (Мал. 17), в якому необхідно вибрати вид товару, який буде в якості аналогу.

Налаштування видів товару

Мал. 17 (Версія програми 2020.4.6)

 

При натисканні на кнопку Показати аналоги кнопка Показати аналоги (Мал. 14 (3)), відкривається вікно Стан складу за аналогом (Мал. 18), в якому відображається перелік товарів поточного центру обліку, які можуть бути використані в якості аналогу.

Стан складу за аналогом

Мал. 18 (Версія програми 2020.4.6)

 

Дія Видалити аналог кнопка Видалити аналог (Мал. 14 (4)) видаляє аналог для обраного товару.

За допомогою фільтру Наявності аналогу у товару можна відобразити товари з встановленим аналогом і товари без аналогу:

Є аналог - товари з аналогом;

Немає аналогу - товари без аналогу.

Варто зазначити, що використання аналогів можливо тільки при роботі з Виробничим актом.

Також є можливість здійснити друк / експорт в таблицю Excel списку матеріалів технологічної карти після натискання на кнопку Звіт - Налаштування експорту даних кнопка Налаштування експорта даних (Мал. 14 (5)).

Також є можливість здійснити друк/експорт в Excel переліку операцій технологічної карти після натискання на кнопку Звіт - Налаштування експорту даних кнопка Налаштування експорта даних (Мал. 19 (1)).

Технологічна карта - Налаштування експорта даних

Мал. 19 (Версія програми 2020.4.6)

 

За допомогою дії Друк технологічної карти кнопка Друк (Мал. 19 (2)) можна роздрукувати технологічну карту.

Для операцій технологічної карти є можливість зв'язати з операцією матеріал. Дана можливість актуальна при роботі в режимі маршрутного листа. Матеріал може бути пов'язаний з будь-якою операцією типу Операція. Варто зазначити, що один і той же матеріал не може бути пов'язаний з різними операціями. Нижче в таблиці Матеріал операції після натискання на кнопку Додати відкриється вікно Матеріал операції (Мал. 20).

Матеріал операції

Мал. 20 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні необхідно вибрати Матеріал операції і вибрати Порядок списання матеріалу:

Пропорційно кількості операцій;

Весь матеріал при виконанні першої операції;

Весь матеріал при виконанні останньої операції.

При виконанні операції типу Списання, список матеріалів, для яких вводиться кількість, що списується, містить тільки ті матеріали, які не пов'язані з жодною іншою операцією. Якщо необхідно пов'язати один і той же матеріал з різними операціями, то можлива така схема:

матеріал не повинен бути пов'язаний ні з якою операцією;

всі операції, для яких планується використовувати цей матеріал повинні мати тип Списання.

В цьому випадку при виконанні будь-якої операції типу Списання даний матеріал буде в списку матеріалів, для яких можна вказати кількість, що списується.

 

Якщо ТК закінчена, то слід змінити її статус на - "Готова", натиснувши на кнопку Змінити статус кнопка Змінити статус технологічної карти - Готова. Для редагування ТК, потрібно спочатку змінити її статус натиснувши на кнопку Змінити статус кнопка Змінити статус технологічної карти - "Редагування", а потім можна робити необхідні зміни (відкриється вікно (Мал. 1)). При натисканні на кнопку Копіювати кнопка Копіювати буде продубльована Технологічна карта разом з Технологічними операціями, які були в карті.

За "готовою" ТК можна створити як Виробничий акт, так і Маршрутний лист (МЛ).

 

Створення Виробничого акту.

Після створення Технологічної карти і додавання в неї Технологічних операцій і Матеріалів натискаємо на кнопку Створити виробничий акт кнопка Створити виробничий акт відкриється вікно Створення виробничого акту (Мал. 21).

Створення виробничого акта

Мал. 21 (Версія програми 2020.4.6)

 

В даному вікні потрібно вказати кількість товару в партії, вибрати зі списку Співробітника (в списку відображаються тільки ті співробітники, які є Співробітниками, а не Продавцями) і ввести Вартість секунди (якщо необхідно). Після введення необхідної інформації натискаємо на кнопку Записати. У разі, якщо на складі не буде вистачати товару, програма покаже повідомлення про це і не дасть продовжити (необхідно оприходувати товар в достатній кількості), якщо вистачає - покаже повідомлення про те, що виробничий акт створений.

Варто зазначити, що в полі Співробітник - не відображаються звільнені співробітники.

Створення Маршрутного листа.

Після створення Технологічної карти і додавання в неї Технологічних операцій і Матеріалів потрібно перевести Технологічну карту в режим Готова кнопка Змінити статус технологічної карти. З'явиться кнопка Створити маршрутний лист кнопка Створити маршрутний лист, після натискання на яку відкриється вікно Введення кількості (Мал. 22) в якому потрібно ввести Кількість готової продукції, Вартість секунди (якщо немає необхідності, залишити поле порожнім) і якщо необхідно ввести Примітку, після чого натиснути на кнопку Записати.

Створення маршрутного листа

Мал. 22 (Версія програми 2020.4.6)

 

Користувачеві буде запропоновано роздрукувати МЛ (шаблон МЛ можна налаштувати в Налаштування - Налаштування шаблонів друку), на якому буде список штрих-кодів операцій, необхідних для виробництва виробів. Після створення Маршрутного листа у вкладці Виробничі акти в Переліку виробничих актів з'являється рядок в якій є свій знак знак Маршрутного листа іконка В роботі, який відрізняє його від Виробничого акту.