Налаштування завдання на архівацію

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Керівництво з установки та налаштуванню > Налаштування параметрів системи >

Налаштування завдання на архівацію

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Завдання на архівацію служить для автоматичного архівування бази даних в певний час, або при виході з програми. Це необхідно для того, щоб у користувача завжди був актуальний архів бази даних за попередній день, якщо з яких-небудь причин база даних "зруйнувалася", або просто перестала працювати. Іншими словами, користувач може відновити дані зі створеної раніше копії бази без великого обсягу втрати даних.

Налаштування завдання на архівацію здійснюється з пункту меню Налаштування - Завдання за розкладом - вкладка Завдання на архівацію. Після вибору, відкриється вікно у верхній частині вікна - створюються завдання на архівацію, в нижній - будуть відображатися створені архіви (Мал. 1).

Завдання за розкладом - Завдання на архівацію

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

 

При натисканні на кнопку Додати кнопка Додати, користувач може створити нове завдання, при натисканні на кнопку Змінити кнопка Змінити - може змінити раніше створений запис, Видалити кнопка Видалити - видаляє запис. При додаванні запису, відкриється однойменне вікно (Мал. 2).

Завдання на архівацію - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

 

В поле Назва - вкажіть назву створюваного запису. В поле Категорія - виберіть один з двох пунктів:

1) Запускати щодня у вказаний час. При виборі даного пункту, потрібно вказати час створення архіву в поле Час запуску.

Зверніть увагу, якщо використовуєте функцію Безпека даних: архів в хмарі, то час створення архіву бази даних на локальному комп'ютері (за замовчуванням в каталог C: \ DatabaseArchive) не повинен збігатися з часом завдання на створення архіву бази даних на GoogleDisk. За замовчуванням архів бази даних на локальному комп'ютері створюється о 17:00, тобто завдання на створення архіву в хмару за часом має бути як мінімум 17:10. Тоді обидва завдання будуть працювати.

2) Запускати при виході з програми. При виході з програми, буде автоматично створюватися архів бази. В цьому випадку не рекомендується вимикати комп'ютер відразу після виходу з програми для коректного створення архіву.

В поле Включати час в назву файлу слід вибрати один з можливих пунктів в випадаючому меню.

Також в назву файлу в закінчення імені бази даних додано:

версія бази даних у вигляді ХХХ. Наприклад, архів може мати таку назву "Архів TorgsoftDB в 10 часов_TorgsoftDB_01-05-2017_ХХХ", де ХХХ - версія бази даних.

версія SQL Server. Тепер при створенні архівів, закінчення назви файлу має вигляд "_SQL2005_SP4", де

- SQL2005 - версія SQL сервер;

- SP4 - ревізія SQL сервер.

В поле Термін зберігання файлів, днів необхідно вказати термін зберігання файлів на локальному диску. По закінченню заданого часу, файли будуть видалені автоматично. Це необхідно для того, щоб не переповнювати локальний диск на якому зберігаються архіви.

Перемикач Завдання активне, служить для активації \ деактивації створюваного запису.

 

Після створення завдання, необхідно перевірити його працездатність. Для цього у верхній частині вікна є кнопка кнопка Створити архів зараз (Створити архів зараз). Необхідно трохи почекати і натиснути на кнопку кнопка Перевірити наявність архівів (Перевірити наявність архівів). У нижній частині вікна, повинен відобразитися запис з часом створення архіву в першій колонці, ім'ям файлу і його розміщенням в другій, і його наявність на диску в третій.

За замовчуванням, архіви створюються на локальному диску С в папці DatabaseArchive. Бувають випадки, коли файл в нижній частині вікна не відображається, а отже, архів не створюється. В такому випадку, є два варіанти вирішення проблеми:

1) Створити папку DatabaseArchive на локальному диску С вручну. Для цього натискаємо на кнопку Пуск в нижньому лівому куті екрану і натискаємо на Мій комп'ютер. У вікні, заходимо на Локальний диск С. Натискаємо правою клавішею миші на будь-якому порожньому місці і в меню вибрати пункт Створити - Папку. Буде створена нова папка з миготливим курсором в назві. Необхідно цю папку назвати: DatabaseArchive. Після того, як папка буде створена, можна знову в програмі Торгсофт спробувати створити архів після натискання на однойменну кнопку. Архів повинен бути створений і відображений в нижній частині вікна Завдання на архівацію.

2) Вийти з режиму Завдання на архівацію. Зайти в пункт меню Налаштування - Параметри - закладка Сервіс - розділ Сервер додатків. Натиснути на кнопку Налаштувати сервер додатків. Відкриється вікно Налаштування сервера додатків (Мал. 3).

Налаштування сервера додатків

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

 

Нас цікавить поле Каталог з архівами бази даних. У цьому полі прописується шлях зберігання архівів бази даних (буква С означає Локальний диск С, а DatabaseArchive - папка зберігання архівів бази даних). Якщо на Вашому комп'ютері, крім локального диска С є інші локальні диски (D, E і т.д.), то Ви можете змінити місце розміщення папки з архівами, наприклад, на D. Тобто просто замість букви С, в цьому полі можна прописати букву D.

Після цього, слід натиснути на кнопку Записати. Потім або перезапустити комп'ютер, попередньо закривши всі програми, або натиснути на кнопку Перевстановити сервер додатків в вікні Параметри системи, в яке ви повернетеся після натискання на кнопку Записати. Після цього, слід повторити спробу створення архіву на формі Завдання на архівацію.