Завдання за розкладом

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пункти меню програми > Налаштування >

Завдання за розкладом

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

У цьому розділі описано про завдання за розкладом, а саме:

Завдання на архівацію;

Розрахунок собівартості;

Архівування в хмарне сховище;

Масове оновлення статусів ТТН поштових сервісів;

Збереження документів.