Налаштування

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Додаткові функції > Розрахунок зарплати >

Налаштування

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Для початку ведення обліку зарплат співробітників, необхідно налаштувати програму. Для цього необхідно зайти в пункт меню Розрахунок зарплати - Налаштування.

 

На закладці Торгова точка необхідно створити торгові точки, які будуть відповідати центрам обліку в програмі (Мал. 1).

Налаштування - Розрахунок зарплати

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

 

На формі редагування Торгова точка на закладці Загальні (Мал. 2) у відповідних полях за допомогою списку потрібно вибрати:

Торгова точка - форма редагування

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

 

1) Центр обліку, якому відповідає торгова точка;

2) Спосіб розрахунку виторгу і виручки:

По проданих товарів - в розрахунку виторгу і виручки беруть участь всі відвантажені товари;

За оплаченими товарами - для коректного розрахунку виторгу і виручки повинен бути встановлений режим роботи з VIP-клієнтами Часткова розшифровка по товару (Налаштування - Параметри - VIP). Важливо! Не використовуйте спосіб розрахунку За оплаченими товарами, якщо відбуваються продажі в режимі Торгівля з випискою рахунку, тому що ці продажі не потраплятимуть в план продажів і, відповідно, за цими продажу не буде ніяких нарахувань співробітникам.

3) Метод обліку роботи продавців:

- Бригадна робота - при такому виді роботи кілька продавців працюють одночасно, а реалізації реєструються на бригаду. У кожного продавця в бригаді є «коефіцієнт участі в бригаді», відповідно до якого розраховується бригадна премія;

- Індивідуальна робота - бригада складається з одного продавця;

- Бригадна робота з урахуванням особистих продажів - кілька продавців працюють одночасно, але для кожної реалізації потрібно сканування бейджа продавця. Метод розрахунку бригадної премії використовується як для звичайної бригадної роботи, але можна побудувати рейтинг роботи продавців в бригаді.

 

4) Спосіб розрахунку оплати за вихід в бригаді:

- За фактом реєстрації в бригаді - реєстрація бригади за дією Нова зміна на формі Реалізація та Торгівля з випискою рахунку в відповідну зміну;

- За фактом реєстрації бригади + хоча б один продаж в зміну - реєстрація бригади за дією Нова зміна і хоча б одна реалізація для цієї бригади в відповідну зміну.

Перемикач Обов'язкова реєстрація бригади в ТВС. Якщо перемикач активний, то в режимі Торгівля з випискою рахунку при створенні рахунку і комерційної пропозиції буде відбуватися перевірка реєстрації бригади: коли бригада не зареєстрована, то буде відображено вікно про необхідність реєстрації бригади.

5) Спосіб розрахунку бригадної премії:

- % від виторгу - % від суми виторгу в складі кожної бригади, помноженого на коефіцієнт участі продавця у відповідній бригаді;

- % від прибутку - % від суми прибутку в складі кожної бригади, помноженої на коефіцієнт участі у відповідній бригаді;

- % від виторгу з обмеженням по ціні товару - в цьому випадку виторг розраховується за формулою: якщо ціна продажу товару не перевищує розмір обмеження ціни товару, то виторг збільшується на ціну товару, якщо ціна продажу товару перевищує суму обмеження - виторг збільшується на розмір обмеження;

- % від ціни товару - % доплати встановлюється для діапазону ціни товару;

- не розраховувати премію.

6) Доплата до бригадної премії. Варто зазначити, що в разі, якщо Спосіб розрахунку бригадної премії встановлений Чи не розраховувати, то Доплата до бригадної премії розраховуватися не буде.

- доплата за видами товару - доплата за видами товару розраховується на підставі доплат, встановлених в Виді товару. Для продавця нараховується відповідно до його коефіцієнта участі в бригадній премії. Якщо продавець не бере участі в бригадній премії (коефіцієнт участі в бригадної премії 0), доплата за продаж товару для нього не розраховується;

- доплата від ціни товару;

- не використовувати доплати.

 

Якщо встановлений Спосіб розрахунку бригадної премії - Відсоток від ціни товару, або в Доплата до бригадної премії - Доплата за видами товару, слід заповнити у вкладці Доплата від ціни товару необхідні дані. Для початку створіть Групу цін після натискання на кнопку Додати кнопка Додати, введіть назву Групи премії за ціною товару і натисніть кнопку Записати. Виберіть зі списку створену групу цін, потім в лівій частині вікна виберіть вид товару, якому буде призначатися премія від ціни товару і натисніть кнопку Додати кнопка Додати. У вікні введіть значення Ціна від і Ціна до, вкажіть зі списку Вид премії (відсоток або сума), а також Розмір премії, після чого натисніть кнопку Записати. Премія від ціни товару прив'язана до виду товару даного Центру обліку. Надалі, премія може нараховуватися співробітникам у яких буде Спосіб нарахування зарплати:

Бригадна премія - премія за продаж товару, розрахована відповідно до способу розрахунку бригадної премії Торгової точки до якої відноситься посада.

Доплата від ціни товару - доплата від ціни товару за особисто продані товари.

 

Якщо Спосіб розрахунку бригадної премії встановлений, або Відсоток від виторгу, або Відсоток від виручки - обов'язково потрібно заповнити поля Відсоток премії при виконанні плану продажів і Відсоток премії при невиконанні плану продажів.

 

При Спосіб розрахунку бригадної премії - Виторг з обмеженням по ціні товару обов'язково завдання максимальної ціни товару і % премії та % премії.

 

Перемикач Обов'язкова реєстрація бригади в Виробництві. При активному перемикачі, в режимі Виробництво всі операції будуть прив'язані до бригади і будуть враховуватися при розрахунку зарплати.

Перемикач Віднімати бонуси, які були нараховані клієнту. Рекомендується увімкнути перемикач!, так як це позбавить користувача від "подвійних" виплат продавцю: перший раз при купівлі товару, продавцю буде вестися розрахунок зарплати від повної ціни товару, а другий раз, коли клієнт розплатиться нарахованими бонусами, продавцеві буде вестися розрахунок зарплати від повної ціни товару, незалежно від того, що в касу надійшли гроші не за повну ціну товару.

Розглянемо на прикладі як це працює.

Проводимо реалізацію товару з нарахуванням бонусів клієнту при включеному перемикачі.

Потім заходимо в пункт меню Розрахунок зарплати - Планування - вкладка План продажів - поле Виторг фактичний (Мал. 3).

Виторг фактичний з бонусами

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

 

Необхідно створити план в який входитиме поточна оплата з рухом бонусів і виконати розрахунок.

Для того, щоб побачити різницю, знімаємо галочку з перемикача Віднімати бонуси, які були нараховані клієнту і виконуємо дії, описані вище (Мал. 4).

Виторг фактичний з урахуванням бонусів

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

 

Порівнявши обидва малюнка видно, що різниця "Виторг фактичний" = 303,3.

Подивитися, кому були нараховані ці бонуси можна в пункті меню Аналіз - Аналіз руху бонусів (Мал. 5).

Аналіз руху бонусів - Розрахунок зарплати

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

 

Перемикач Продажі системного продавця розподіляти між співробітниками бригади. При включеному перемикачі всі продажі системного продавця з ШК 000000000000 розподіляються між продавцями, які продавали з ним в бригаді. Розподіл ведеться відповідно до коефіцієнта участі в бригаді.

 

На закладці Додатково є можливість встановити Автоматичне створення посади для участі в бригаді.

При реєстрації бригади, в складі якої є співробітник, у якого немає посади на торговій точці з дозволом участі в бригаді, для такого співробітника при реєстрації бригади буде автоматично створена посада з дозволом участі в бригаді, з відповідною зарплатою для посади і ознакою участі в бригадної премії .

В іншому випадку, реєстрація бригади в складі якої є співробітник, у якого на торговій точці немає посади з дозволом участі в бригаді неможлива.

Для кожної торгової точки, з якої проводиться реалізація, обов'язкове завдання змін (права верхня частина вікна), або вкладка Зміни (Мал. 6).

Торгова точка - Зміни

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

 

Для зміни встановлюється час початку зміни і час закінчення зміни. Також встановлюється тривалість зміни, яка не обмежена періодом між часом початку і часом закінчення зміни і може становити будь-який часовий інтервал в межах доби. Також можна вибрати Понаднормова зміна або звичайна. Понаднормова - заборонена автоматична реєстрація в цю зміну. Для такої зміни може бути вказаний окремий спосіб нарахування заробітної плати: оплата за понаднормові години або оплата за понаднормовий вихід.

 

Для роботи співробітника на торговій точці, необхідно створити Посаду (ліва нижня частина вікна). У співробітника на кожній торговій точці може бути кілька посад.

Посада - форма редагування

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

 

Вказуємо Співробітника у відповідному полі, Посаду, потім встановлюємо дату початку роботи на посаді і дату закінчення роботи за посадою (якщо необхідно).

При створенні посади (Мал. 7) необхідно встановити:

Спосіб розрахунку відпрацьованого часу:

За тривалістю зміни - тривалість зміни проставиться ТІЛЬКИ для запланованих виходів.

За журналом роботи співробітників

За журналом роботи бригад

Поле Позначення для графіка - призначене для сортування співробітників в графіку робіт.

1) Робота в нічну зміну - ця функція дозволяє співробітнику проводити реєстрацію виходу на наступний день. Не варто цю функцію застосовувати для співробітників, що працюють не в нічну зміну, тому зареєструвавши прихід в один день, а вихід в інший - вони собі збільшать відпрацьований час;

2) Не бере участь в плануванні графіка роботи - це може бути тимчасовий працівник, відображення якого в графіку - заважає;

3) Дозволено участь в бригаді - реалізація неможлива для посад, які не беруть участі в бригаді;

4) Бере участь в бригадній премії (недоступно, якщо в торговій точці встановлено «Не розраховувати бригадну премію») - якщо посада бере участь в бригадній премії, її коефіцієнт участі в бригаді розраховується за формулою: 1 / к-ть посад в бригаді, що беруть участь в бригадної премії. Якщо посада не бере участь в бригадної премії - коефіцієнт її участі в бригаді дорівнює 0;

 

Створення зарплати посади

У посади може бути одночасно кілька видів розрахунку зарплати:

1) ставка - фіксована ставка за місяць (період);

2) ставка за вихід - ставка за вихід в складі бригади в зміну;

3) годинна ставка;

Оплата за годину і за вихід можуть бути використані як понаднормова зарплата;

4) бригадна премія - розраховується відповідно до методу, який встановлено в торговій точці;

5) індивідуальний %, що розраховується за такими методами:

    а) Для посади з дозволом участі в бригаді:

- від виторгу бригади.

- від прибутку бригади. Якщо налаштований такий вид нарахування, то не рекомендується продавати товари нижче за собівартість (при продажу товару нижче за собівартість, співробітнику просто не нараховуватиметься відсоток від виручки). Якщо все-таки налаштований продаж нижче за собівартість, рекомендується вказати співробітнику вид індивідуального відсотка "від виторгу...".

- від виторгу торгової точки;

- від прибутку торгової точки;

- від особистого виторгу;

- від особистого виторгу з обмеженням ціни товару - якщо ціна товару перевищує обмеження, то до виторгу додається не ціна товару, а сума обмеження ціни товару.

Може бути застосований для посад, які не беруть участі в бригадній премії (наприклад, стажер). А також для посади, що грає ключову роль в бригаді, як доповнення до бригадної премії або замість неї.

  б) Для посад без дозволу участі в бригаді:

- від прибутку торгової точки;

- від виторгу торгової точки.

Може бути застосований для таких посад, як бухгалтер і т. д.

 

6) виконані роботи - оплата за виконані роботи по замовленнях клієнта на вироби, які були відвантажені в період розрахунку платіжної відомості. Для розрахунку зарплати, необхідно, щоб в пункті меню Документ - Замовлення клієнта на виріб при додаванні Роботи було заповнене поле Оплата виконавцеві (сума береться з суми оплати виконавцю в операції замовлення).

7) премія за продаж виду товару - доплата за видом товару за особисто продані товари;

8) доплата від ціни товару - доплата від ціни товару за особисто продані товари.

9) бригадна премія виробництво - оплата за операції у виробництві, які були виконані бригадою.

10) виконані операції - оплата за виконані операції у виробництві. Вартість операції береться з оплати виконавцю, встановленої в операції (встановлено значення Вид оплати виконавцю і Значення оплати виконавцю (Мал. 8)). Якщо в операції це значення не задано, то значення береться з каталогу операцій.

Операція - Значення оплати виконавцеві

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

 

11) премія за планом продажів - премія за кожен виконаний план продажів, який зазначено в полі Тип плану продажів. Після вибору такого способу нарахування, в поле Сума премії потрібно ввести необхідну суму, а в поле Тип плану продажів необхідно вибрати план продажів, за виконання якого буде нарахована премія.

Перемикач Помножити на % виконання плану продажів. За допомогою даної настройки можна змінити будь-який спосіб нарахування пропорційно відсотку виконання плану продажів. Даний перемикач має підпорядковану настройку Тільки виконаний план. При активному перемикачі, відсоток виконання буде вважатися тільки по виконаним планам продажів. Наприклад, премія за виконання плану продажів 200 грн + встановлений перемикач Помножити на % виконання плану продажів. Якщо план продажів виконаний на 150%, то співробітник отримає 300 грн.

Також перемикач можна встановити для, наприклад, способу нарахування Ставка - продавець отримає ставку за вихід пропорційно виконанню плану продажів.

Для виду зарплати Індивідуальний % від виторгу/виручки торгової точки можна вказати Тільки за дні виходу. При включеному перемикачі відсоток розраховується від виторгу/виручки торгової точки, розрахованих за дні роботи співробітника (заповнено відпрацьований час в графіку роботи).

Якщо для торгової точки встановлено доплату за продаж товару, для кожної посади з дозволом участі в бригаді і участю в бригадній премії буде нараховуватися доплата за продаж товару.

На форму Зарплата також додано ознаку Діє (Мал. 9). Розрахунок зарплати по посаді виконується тільки за діючими нарахуваннях.

 

Для зручності, відображається дата створення запису, коли був створений той чи інший спосіб нарахування зарплати. Також при нарахуванні, є можливість встановити дату вручну (Мал. 9).

Зарплата - форма редагування

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

 

Також, є можливість встановити перемикач Показати тільки ставки за місяць. При його включенні показуються підсумки за сумами ставок.

 

На закладці Співробітник можна створювати і редагувати співробітників (Мал. 10).

Для виплати зарплати співробітнику повинен відповідати Контрагент (Налаштування - Контрагент), з яким будуть вестися розрахунки. Для цього необхідно заповнити поле Контрагент на закладці Загальні форми редагування Співробітник.

Налаштування - Співробітник - Розрахунок зарплати

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

 

На закладці Зарплата (Мал. 11) форми редагування Співробітник, якщо співробітник працевлаштований офіційно, можна вказати дані трудової книжки, трудового договору і офіційну зарплату в відповідних полях.

Якщо роботодавець хоче утримувати з нарахувань співробітника % від офіційної зарплати, необхідно вказати % відрахувань із офіційної зарплати.

Співробітник - форма редагування - вкладка Зарплата

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

 

Співробітник може отримувати офіційну мінімальну зарплату. У цьому випадку розмір мінімальної зарплати слід вказати в Налаштування - Параметри - Торгівельна мережа - поле Мінімальна зарплата. І при зміні мінімальної зарплати, у всіх співробітників, які отримують мінімальну офіційну зарплату, офіційна зарплата буде змінюватися автоматично.

Поле Самостійне отримання зарплати. За допомогою даного поля можна встановити дозвіл на самостійне отримання співробітником зарплати при перегляді розрахункового листа на формі Мій розрахунковий лист. У списку необхідно вибрати відповідний дозвіл:

Ні - у працівників не буде прав на самостійне отримання зарплати;

За день - можливість самостійно отримати зарплату за день;

За відомістю- можливість самостійно отримати ще не виплачену суму за платіжною відомістю з дати початку по поточну дату.

Кнопка Скидання пароля служить для видалення пароля співробітника, необхідного для перегляду розрахункового листа.

 

Для співробітника можна створювати Постійне нарахування (нижня частина закладки Співробітник) з наступними параметрами:

1) дата початку;

2) дата закінчення - якщо встановлена ​​дата закінчення - нарахування буде нараховуватися по зазначену дату, якщо не вказана - постійно;

3) вид:

- начислення;

- утримання;

4) сума - сума, що включається в платіжну відомість;

5) загальна сума - загальна сума, яка повинна бути нарахована або утримана у співробітника. Нарахування буде включено в платіжну відомість до тих пір, поки сума нарахована/утримана в усіх платіжних відомостях з цього нарахуванню не досягне загальної суми. Якщо встановлена ​​дата закінчення, нарахування не включатиметься в платіжну відомість після дати закінчення незалежно від того, чи досягла сума виплат/утримань із цього нарахуванню загальної суми.

6) періодичність:

- в кожну платіжну відомість;

- щомісяця - нарахування може бути включено тільки в одну платіжну відомість періоду.

 

Закладка Бригада

Містить інформацію про бригади і склад бригад (Мал. 12), які формуються динамічно при дії Нова зміна на формі Реалізація.

Містить дію Розрахувати коефіцієнти участі в бригаді, за допомогою якого для всіх посад, які беруть участь в бригаді, розраховується Коефіцієнт участі в бригаді за формулою: 1 / к-ть посад в бригаді, що беруть участь в бригадній премії для всіх посад, які беруть участь в бригадній премії і 0 - для посад, які не беруть участі в бригадній премії.

Налаштування - Бригада - Розрахунок зарплати

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

 

Закладка Довідник

Містить довідник посад і довідник штрафів (Мал. 13).

Налаштування - Довідник - Розрахунок зарплати

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)